• Nya Föglöfärjan som skiss.
    Nya Föglöfärjan som skiss.
  • Christian Bärlund, Tomas Lindqvist (Ansgar Ab) och Mats Rosin (vd för Finferries).
    Christian Bärlund, Tomas Lindqvist (Ansgar Ab) och Mats Rosin (vd för Finferries).
  • Nya Föglöfärjan som skiss.
  • Christian Bärlund, Tomas Lindqvist (Ansgar Ab) och Mats Rosin (vd för Finferries).

Finferries vann Föglöupphandling

I fredags stod det klart att det är ett konsortium bestående av statliga finländska färjebolaget Finferries (Finlands färjetrafik Ab) och åländska Ansgar Ab (där Finferries äger 50 procent och som ingår i koncernen) som lämnat in det mest fördelaktiga budet på den nya Föglölinjen mellan Svinö i Lumparland och Gripö på Föglö från och med år 2022. Enligt kontraktet ska Finferries bygga en ny elhybridfärja för 90 personbilar.

Finferries betydelse för den åländska skärgårdstrafiken växer därmed rejält. Sedan tidigare driver Ansgar rutterna Svinö-Degerby (Skarven), Enklinge-Kumlinge (Rosala II) och Asterholma-Lappo-Torsholma (Frida II). Från och med 1 september tar Ansgar Ab också över trafiken mellan Hummelvik och Torsholma som sköts med M/S Alfågeln. I den nya upphandlingen är det Finferries som bygger och äger fartyget medan Ansgar ska sköta driften.

Prislappen på affären som sträcker sig över 15 år är är ca 66 miljoner euro vilket är 40 procent högre än förväntade 47 miljoner euro. Till detta ska läggas indexerade förhöjningar. Motsvarande kostnad för fortsatt drift med M/S Skarven beräknas till 58 miljoner euro. När anbudstiden gick ut fanns fyra godkända anbud att hantera för Ålands landskapsregerings infrastrukturavdelning. Att valet föll på Finferries/Ansgar motiveras med att deras anbud var ”totalekonomiskt” mest fördelaktigt.

– Vi är glada att vi i dag kunnat anta ett anbud som innebär att landskapet får ett nytt, större och miljövänligare fartyg till en rimlig kostnad, som klarar av den ökade trafik som skärgården behöver genom kortrutten, säger infrastrukturminister Mika Nordberg, enligt ett pressmeddelande.

I avtalet ingår även att entreprenören har tillgång till en egen reservfärja, ”vilket borgar för hög tillförlitlighet i trafiken”, skriver infrastrukturavdelningen.

Innan färjtrafiken mellan Svinö och Gripö kan starta ska Ålands landskapsregering bygga en bro mellan fasta Föglö och Gripö till en uppskattad kostnad av drygt 25 miljoner euro samt kajer på båda sidor och tillräckliga elanslutningar. Den nya färjan är av hybridmodell vilket betyder att den vid sidan av vanlig diesel ska drivas fram av elektricitet och kunna laddas i båda hamnar. Avtalets förverkligande är fortfarande beroende av eventuella besvär mot själva upphandlingen samt besvären mot vägplanerna på västra Föglö. Landskapsregeringen har därför en ångerrätt i avtalet ifall Högsta förvaltningsdomstolen inte fattat ett beslut i vägplaneärendet senast 1 november.

Finferries grundades 2008 av staten och driver i dag 44 rutter över hela landet med över 300 anställda. Rederiets huvudkontor ligger i Åbo med filial i Nyslott. Ansgar Ab har sitt huvudkontor i Mariehamn och ägs till 50 procent av Finferries och till 50 procent av Rederi Ab Gustaf Erikson som i sin tur ägs av vd Tomas Lindqvist, tekniske chefen Christian Bärlund, Fredrik Häggblom, Karl-Göran Eriksson, Yngve Mörn och Marcus Lindfors. Ansgar bildades 1997 med syftet att vid sidan av det rent infrastrukturella uppdraget även vara med och göra skärgården mer levande.

Här berättar vi mer om Finferries senaste nybygge Elektra som tack vare åländske projektledaren Kaj Jansson på många sätt legat i framkant när det gäller teknisk/elektrisk utveckling inom närtrafiken till sjöss. Här finns mer att läsa om den prisbelönta hybdridfärjan Elektra som trafikerar mellan Pargas och Nagu.

Enligt avtalet ska en elhybridfärja med plats för 90 personbilar byggas, för att sedan trafikera linjen under åren 2022-2037. Detta kan jämföras med nuvaranxe Föglöfärjan M/S Skarvens kapacitet om 60 bilar. Landskapsregeringen har möjlighet att flytta fartyget till en annan linje under avtalsperioden och att köpa fartyget till ett förutbestämt pris när avtalsperioden gått ut. Ett av skälen till elsatsningen är den ständigt pågående kampen mot koldioxidutsläpp i atmosfären. Den nya färjan ska drivas av elektricitet och diesel men ska under gynnsamma förhållanden minska mängden utsläpp, enligt infrastrukturavdelningens beräkningar: 

”Skärgårdstrafikens koldioxidutsläpp syns i Ålands koldioxidbudget. Med den nya elhybridfärjan minskar skärgårdstrafikens koldioxidutsläpp med ca 48.000 ton koldioxid under avtalstiden, vilket motsvarar en sjättedel av skärgårdstrafikens utsläpp. Den minskade bunkeråtgången är ca 1,2 miljoner liter per år eller totalt ca 18 miljoner liter brännolja under avtalstiden. Detta är början på att göra skärgårdsflottan fossilfri och ett viktigt steg i att nå Hållbarhetsagendas delmål 6 om markant högre andel energi från förnyelsebara källor och ökad energieffektivitet”, skriver avdelningen.

Landskapsregeringen har vid sidan av fredagens fartygsbeslut även fullmakt av Ålands lagting att handla upp ytterligare två nya miljövänliga fartyg på totalentreprenad.

Finferries Elektra på film
Dick Ekström bunkrar M/S Thjelvar.

Åländskt bränsle i gotländsk färja

Bil- och passagerarfartyget Thjelvar levererades till Rederi AB Gotland den 30 december 2019 från GSI-varvet i Kina.
Läs mer »
Per-Olof Karlsson på Sjöfartens Dag, Mariehamn, 2019. Foto: Therese Andersson.

Karlsson lämnar Aboa Mare

Efter att i trettiotvå år ha ägnat sitt arbetsliv åt att undervisa elever i hur det går till på sjön går Per-Olof Karlsson i sommar i pen
Läs mer »
Foto: Alfons Håkans.

Strandad pråm drogs loss

Finländska bärgningsbolaget Alfons Håkans med säte i Åbo har genomfört en framgångsrik operation för att dra loss strandade kolpråmen Tri
Läs mer »

Sommarens alla kryssare

Vintern är inte över än men det blir bättre för varje dag som går!
Läs mer »

Eero leder tung spetsgrupp

Vägen mellan varma somrar vid rodret på galeasen Albanus och storslagna möten med IMO:s mäktige generalsekreterare Kitack Lim kan tyckas
Läs mer »

Finnlines nya flaggskepp

I dag bekräftar Finnlines beställningen av två nya Superstar-fartyg med 5.100 löpmeter bildäck samt uppgraderade passagerarutrymmen för 1
Läs mer »