Datapolicy

Dataskyddsförordningen (GDPR) började gälla den 25 maj 2018. JP Nya Medier Ab (FO-nummer: 2442423-8) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats som går under namnet Ålands Sjöfart (www.sjofart.ax). JP Nya Medier Ab ger ut tidningen Ålands Sjöfart samt upprätthåller en nyhetssajt vid sidan av ett forum på Facebook. Vi hanterar endast sådana personuppgifter som är nödvändiga för att nå våra prenumeranter och kunder/samarbetspartners. Vi är måna om att dina personuppgifter behandlas omsorgsfullt och säkert. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part.

Registrerade personer har rätt att begära ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter vi registrerat om personen. En begäran om registerutdrag ska göras skriftligen och skickas med post till oss. I brevet ska framgå vilken e-postadress personuppgifterna ska skickas till om du vill ha dem elektroniskt. Du har även rätt att få dina uppgifter strukna från registret vilket sker i brådskande ordning om det skulle behövas. Uppgifterna behandlas enbart för att kunna distribuera tidningen och skicka påminnelse om att förnya prenumerationen när den går ut.
Register över företag som annonserar i tidningen upprätthålls. Kundregistret är i första hand ett företagsregister, men i det ingår även uppgift om kontaktperson (namn, befattning och telefonnummer). När en person avslutar sin anställning vid ifrågavarande företag raderas personens namn från registret. För att bli struken ur registret eller få dina uppgifter korrigerade, kontakta oss på jorgen.pettersson@sjofart.ax.

Vill du veta mer om hur vi behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos oss och att få uppgifter rättade.

Genom att teckna en prenumeration eller ingå en annonsaffär vid köp kopplat till Ålands Sjöfart samtycker kunden till denna hantering.

JP Nya Medier Ab
Jörgen Pettersson
Norra Esplanadgatan 4 B
22100 Mariehamn

Telefon
+358 457 3135640

E-post
jorgen.pettersson@sjofart.ax