Lundqvistrederierna

Lundqvist Rederierna är samlingsnamn för Ångfartygs Aktiebolaget Alfa (etablerat 1927) och Rederiaktiebolaget Hildegaard (etablerat 1935). Bolagets tolv oljetankers seglar mestadels i Nordsjön, Östersjön och Medelhavet under Bahamasflagg. Sjöfartsrådet Ben Lundqvist är vd och även styrelseordförande i Viking Line där Lundqvistarna är största ägare.