Emelia kan bli nya Albanus

Ingen som var med glömmer sjösättningen av galeasen Albanus år 1988. Stränderna i östra hamnen var kantade med folk som kom för att se. Nu är det dags på nytt. Stiftelsen Emelia har bildats med syfte att bygga en ny galeas, hela Åland till nytta.

Planerna på att bygga en ny Albanus har grott ett antal år. På initiativ av Skeppsföreningen Albanus rf har man därför skapat en arbetsgrupp bestående av ett femtontal frivilliga som startat Stiftelsen Emelia och tagit fram en projektplanering. Projektkoordinator är Anita Lundin och Jan Grönstrand har tagit fram ritningarna. Entusiasten Freddie Olin är också med på ett hörn.

Galeasen Emelia byggdes år 1889 av skeppsbyggmästare Erik Söderström från Geta till bonden Emil Mattsson, mångsysslare och affärsman i Hammarland, Torp. Emelia mätte 65 registerton och kunde lasta ”70 famnar 6-kvarters ved”. En välgrundad gissning är att Emelia användes för traditionell bondeseglation till mestadels hamnar i Finland och Sverige.

Många anser att Erik Söderström byggde de vackraste skutorna på Åland. Mest känd är han för den tremastade skonaren Ingrid där Sir Basil Greenhill gjorde skutan känd via sin berättelse “Min flickvän Ingrid”.

I Greenhills kärleksförklaring till Ingrid berättar han att då Söderström tog fram ritningar på fartyget utgick han från Emelia och förstorade upp henne. Utgående från detta kan vi förmoda att Emelia var ett väldigt vackert fartyg!

Tre meter längre än Albanus

Enligt projektskissen blir Emelia ca tre meter längre än Albanus, får skarpare linjer i förskeppet och något högre fribord midskepps och akterut. Hon ska riggas som en konventionell skonare med den aktre masten längre förut. En större kajuta planeras för bättre besättningskomfort. Fartyget anpassas också till dagens högt ställda stabilitets- och säkerhetskrav.

Emelia var egentligen en föregångare till Albanus och byggd i mjukt material i form av åländsk furu. Nybygget som nu planeras ska vara i ek vilket är totalekonomiskt klokt. Förr höll en galeas sällan längre än tjugo år, sedan var det dags för upphuggning. För att förlänga den verksamma tiden myrade man, som akuthjälp, skrovet vilket gick ut på att man förde ner myrstackar under botten varpå stackarna tätade de värsta sprickorna. Med hjälp av ek kan man tredubbla livslängden på galeasen.

Albanus har passerat sina tjugo år men kan enligt projektplanen klara sig något decennium till tack vare att det rötdrabbade skrovet plastats.

– Inte nog med det, hon började dessutom gå bättre i sjön och blev torrare inombords, säger Freddie Olin.

Byggstart så småningom

Den planerade Emelia ska enligt planerna börja byggas redan i höst, såvitt all finansiering fås på plats. Nu ser det ändå ut som byggstarten skjuts på framtiden ett tag. Stiftelsen har gjort klart med 25 procent i form av Pafmedel med förbehållet att man kan ordna resterande 75 procent från andra håll. Det är rätt mycket pengar som behövs – sammanlagt cirka 2,3 miljoner euro.

–      Vi tror det är möjligt att samla ihop kapitalet. Vi vet hur oerhört mycket och bra reklam Albanus gjort för Åland och vi är säkra på att Emelia kommer att göra minst lika mycket, antagligen mer, understryker Anita Lundin.

Stiftelsen kommer att erbjuda allmänheten olika sätt att delta i bygget genom sponsorering, donationer och dessutom ska ”virtuella skeppsdelar” säljas, man kan köpa ett numrerat spant, bordläggningsplanka och få ett ”ägarbevis” för sin insats.

Emelia som är ett arbetsnamn ska byggas på ett sätt där ny teknik genomsyrar hela projektet. Framdriften, när det är stiltje, ska ske med elmotor. Duschvattnet återcirkuleras och så vidare. Den tekniska utvecklingen granskas noga under byggtiden i samarbete med det lokala åländska sjöfartsteknikklustret.

Det kanske viktigaste målet med ”nya Albanus” är skolningsverksamheten. Huvudsyftet för Skeppsföreningen Albanus med Projekt Emelia är att upprätthålla den lokala skutbyggartraditionen och – kunskapen samt att erbjuda ungdomar möjlighet att segla och lära sig om sjöfarts- och skärgårdskultur.

Planen för projektet är sjösättning år 2021 då förhoppningsvis även Tall Ship’s Race återvänder till Åland och Mariehamn. Överlåtelsen är planerad till år 2024.

Stiftelsen Emelias styrelse

Tove Erikslund, ordförande, Edgar Öhberg, Stefan Axberg, Lars Berthen, Carl Mörn och Hanna Hagmark-Cooper.

Dick Ekström bunkrar M/S Thjelvar.

Åländskt bränsle i gotländsk färja

Bil- och passagerarfartyget Thjelvar levererades till Rederi AB Gotland den 30 december 2019 från GSI-varvet i Kina.
Läs mer »
Per-Olof Karlsson på Sjöfartens Dag, Mariehamn, 2019. Foto: Therese Andersson.

Karlsson lämnar Aboa Mare

Efter att i trettiotvå år ha ägnat sitt arbetsliv åt att undervisa elever i hur det går till på sjön går Per-Olof Karlsson i sommar i pen
Läs mer »
Foto: Alfons Håkans.

Strandad pråm drogs loss

Finländska bärgningsbolaget Alfons Håkans med säte i Åbo har genomfört en framgångsrik operation för att dra loss strandade kolpråmen Tri
Läs mer »

Sommarens alla kryssare

Vintern är inte över än men det blir bättre för varje dag som går!
Läs mer »

Eero leder tung spetsgrupp

Vägen mellan varma somrar vid rodret på galeasen Albanus och storslagna möten med IMO:s mäktige generalsekreterare Kitack Lim kan tyckas
Läs mer »

Finnlines nya flaggskepp

I dag bekräftar Finnlines beställningen av två nya Superstar-fartyg med 5.100 löpmeter bildäck samt uppgraderade passagerarutrymmen för 1
Läs mer »