• Viking Lines tekniske direktör Ulf Hagström har avbeställt rotorseglena till NB 488 som byggs i Kina.
    Viking Lines tekniske direktör Ulf Hagström har avbeställt rotorseglena till NB 488 som byggs i Kina.
  • Viking Lines tekniske direktör Ulf Hagström har avbeställt rotorseglena till NB 488 som byggs i Kina.

Viking tvekar om rotorsegel

Det blir av allt att döma inga rotorsegel på det fartyg som Viking Line just nu bygger i Xiamen, Kina. Inte i första skedet i alla fall. Alla förberedelser är klara och fundamenten finns för en montering men i detta skede har Viking Line valt att tacka nej till erbjudandet från Norsepower. Rederiets egna undersökningar av rotorseglet på Viking Grace är inte övertygande.

Efter ett drygt år med det roterande seglet på M/S Viking Grace och omfattande mätningar av effekten ställer sig nu Viking Line tveksamma till en fortsättning. Viking Grace gick första turen med rotorseglet från Norsepower den 12 april 2018. Då inträdde en ettårig testperiod för att analysera vilken effekt rotorseglet skulle ha för fartyget som går den ganska snärjiga rutten mellan Stockholm och Åbo, via Åland. Projektet som delvis är EU-finansierat har följts av en hel shippingvärld som undrat om det är så bra som det verkar. Viking Line gick också in för att sätta två rotorsegel på det fartyg som just nu byggs i Kina och som ska kölsträckas den 3 juni.

Ett led i utvärderingsarbetet är fristående rapporter över seglets effekter som utförts av Napa och ABB vid sidan av fartygets egna undersökningar. Dessa utredningar har Viking Lines tekniske direktör Ulf Hagström och hans stab jämfört med maskinpersonalens egna mätningar ombord på Viking Grace. De säger inte riktigt samma sak, de externa undersökningarna som gjorts av ABB och Napa visar bättre resultat än rederiets egna. Ulf Hagström konstaterar att det finns krafter som inte finns med i de externa rapporterna. Det är till exempel oerhört svårt att jämföra och dra klara slutsatser från ett år utan vindsegel till ett år med, tiden är egentligen alldeles för kort. Det är många faktorer som spelar roll. Isförhållanden, färdriktning, vindar, fart och mycket mer.

– Det är olika krafter som spelar in. Ibland måste vi stötta fartyget med stabilisatorer eller med roder vilket tar energi. Fartyget gungar lättare med seglet, säger Ulf Hagström som ett exempel av många.

Ombord på Viking Grace har varje moment och sekund bokförts och beräknats och man vet ner i minsta detalj vad rodret skapat i form av energi för framdrivningen. Hittills är detta resultat ganska nedslående men man fortsätter ändå utreda effekterna året ut. Efter det tar Viking Line ställning till om rotorseglet ska vara kvar på fartyget.

– Vi fortsätter testa, säger Hagström.

Det är också rätt tydligt att rutten mellan Stockholm och Åbo är långt ifrån optimal för att utnyttja rotorseglets Magnuseffekt till fullo. Det är alldeles för många svängar och svåra passager längs farleden. Detta har fått som följd att Viking Line ställt in den planerade beställningen på två rotorsegel till NB 488 som byggs i Xiamen. Fast helt uteslutet är det ändå inte.

– Fartyget är fortsättningsvis förberett för rotorsegel, grundarbetet är gjort och fartyget är förberett för segel, säger informationsdirektör Johanna Boijer-Svahnström.

Rotorseglet på M/S Viking Grace
Foto: Oscar Farrera

Hurtigruten brast i rutiner

När Hurtigrutens fartyg M/S Roald Amundsen tvingades ställa in alla kryssningar till följd av covid-19 utbrott i juli tillsatte bolagets
Läs mer »

Jönköping valde Hogia

Att driva färjtrafik är ingen ensaksbransch.
Läs mer »

800 uppdrag för Sjöfartsverket

Sjöfartsverket genomförde över 800 sjöräddningsinsatser under årets sommarmånader mellan maj och augusti.
Läs mer »

I dag sjösätts Aurora Botnia

Aurora Botnia sjösätts i dag i Raumo och hela ceremonin kan följas i direktsändning med start klockan 15.00 finländsk tid.
Läs mer »

Lundqvist bygger tolfte tanker

Åländska Lundqvist Rederierna bygger ytterligare en aframax-tanker i Japan, vid Sumitomo Heavy Industries Marine and Engineering Co Ltd.
Läs mer »

Viking julkryssar till Mariehamn

En riktig jul inleds på Åland!
Läs mer »