• Viking Lines tekniske direktör Ulf Hagström har avbeställt rotorseglena till NB 488 som byggs i Kina.
    Viking Lines tekniske direktör Ulf Hagström har avbeställt rotorseglena till NB 488 som byggs i Kina.
  • Viking Lines tekniske direktör Ulf Hagström har avbeställt rotorseglena till NB 488 som byggs i Kina.

Viking tvekar om rotorsegel

Det blir av allt att döma inga rotorsegel på det fartyg som Viking Line just nu bygger i Xiamen, Kina. Inte i första skedet i alla fall. Alla förberedelser är klara och fundamenten finns för en montering men i detta skede har Viking Line valt att tacka nej till erbjudandet från Norsepower. Rederiets egna undersökningar av rotorseglet på Viking Grace är inte övertygande.

Efter ett drygt år med det roterande seglet på M/S Viking Grace och omfattande mätningar av effekten ställer sig nu Viking Line tveksamma till en fortsättning. Viking Grace gick första turen med rotorseglet från Norsepower den 12 april 2018. Då inträdde en ettårig testperiod för att analysera vilken effekt rotorseglet skulle ha för fartyget som går den ganska snärjiga rutten mellan Stockholm och Åbo, via Åland. Projektet som delvis är EU-finansierat har följts av en hel shippingvärld som undrat om det är så bra som det verkar. Viking Line gick också in för att sätta två rotorsegel på det fartyg som just nu byggs i Kina och som ska kölsträckas den 3 juni.

Ett led i utvärderingsarbetet är fristående rapporter över seglets effekter som utförts av Napa och ABB vid sidan av fartygets egna undersökningar. Dessa utredningar har Viking Lines tekniske direktör Ulf Hagström och hans stab jämfört med maskinpersonalens egna mätningar ombord på Viking Grace. De säger inte riktigt samma sak, de externa undersökningarna som gjorts av ABB och Napa visar bättre resultat än rederiets egna. Ulf Hagström konstaterar att det finns krafter som inte finns med i de externa rapporterna. Det är till exempel oerhört svårt att jämföra och dra klara slutsatser från ett år utan vindsegel till ett år med, tiden är egentligen alldeles för kort. Det är många faktorer som spelar roll. Isförhållanden, färdriktning, vindar, fart och mycket mer.

– Det är olika krafter som spelar in. Ibland måste vi stötta fartyget med stabilisatorer eller med roder vilket tar energi. Fartyget gungar lättare med seglet, säger Ulf Hagström som ett exempel av många.

Ombord på Viking Grace har varje moment och sekund bokförts och beräknats och man vet ner i minsta detalj vad rodret skapat i form av energi för framdrivningen. Hittills är detta resultat ganska nedslående men man fortsätter ändå utreda effekterna året ut. Efter det tar Viking Line ställning till om rotorseglet ska vara kvar på fartyget.

– Vi fortsätter testa, säger Hagström.

Det är också rätt tydligt att rutten mellan Stockholm och Åbo är långt ifrån optimal för att utnyttja rotorseglets Magnuseffekt till fullo. Det är alldeles för många svängar och svåra passager längs farleden. Detta har fått som följd att Viking Line ställt in den planerade beställningen på två rotorsegel till NB 488 som byggs i Xiamen. Fast helt uteslutet är det ändå inte.

– Fartyget är fortsättningsvis förberett för rotorsegel, grundarbetet är gjort och fartyget är förberett för segel, säger informationsdirektör Johanna Boijer-Svahnström.

Rotorseglet på M/S Viking Grace

Unik app till Gävle Hamn

Unikie, ett finländskt mjukvaruföretag som specialiserat sig på artificiell intelligens och programvara för autonoma fordon, ska med hjäl
Läs mer »

Nya avtal för Finferries med NTM

Det statliga finländska färjerederiet Finferries har gjort klart med ett långsiktigt serviceavtal med NTM-centralen (Närings-, trafik och
Läs mer »

Wasaline stöder Mercy Ships

Hjälporganisationen Mercy Ships fortsätter att sätta fokus på vad som egentligen är viktigt här i världen.
Läs mer »
Paneldeltagare Pia Meling, Mikael Ruhala, Jens Meier och Mikael Mäkinen samt moderator Jussi Tapio.

Vägen mot en smartare sjöfart

Finland har stått i hela den europeiska sjöfartens centrum i samband med det stora sjöfartsseminariet
Läs mer »

Satu lämnar Birka som nu söker ny vd

Birka Cruises vd Satu Andersson lämnar Birka Cruises efter sex händelserika och framgångsrika år.
Läs mer »

4.000 ton olja kommer till Åland

I dag är den ryska tankern Lada i Mariehamn för att lossa 4.000 ton olja till Mariehamns Energi.
Läs mer »