• Viking Lines tekniske direktör Ulf Hagström har avbeställt rotorseglena till NB 488 som byggs i Kina.
    Viking Lines tekniske direktör Ulf Hagström har avbeställt rotorseglena till NB 488 som byggs i Kina.
  • Viking Lines tekniske direktör Ulf Hagström har avbeställt rotorseglena till NB 488 som byggs i Kina.

Viking tvekar om rotorsegel

Det blir av allt att döma inga rotorsegel på det fartyg som Viking Line just nu bygger i Xiamen, Kina. Inte i första skedet i alla fall. Alla förberedelser är klara och fundamenten finns för en montering men i detta skede har Viking Line valt att tacka nej till erbjudandet från Norsepower. Rederiets egna undersökningar av rotorseglet på Viking Grace är inte övertygande.

Efter ett drygt år med det roterande seglet på M/S Viking Grace och omfattande mätningar av effekten ställer sig nu Viking Line tveksamma till en fortsättning. Viking Grace gick första turen med rotorseglet från Norsepower den 12 april 2018. Då inträdde en ettårig testperiod för att analysera vilken effekt rotorseglet skulle ha för fartyget som går den ganska snärjiga rutten mellan Stockholm och Åbo, via Åland. Projektet som delvis är EU-finansierat har följts av en hel shippingvärld som undrat om det är så bra som det verkar. Viking Line gick också in för att sätta två rotorsegel på det fartyg som just nu byggs i Kina och som ska kölsträckas den 3 juni.

Ett led i utvärderingsarbetet är fristående rapporter över seglets effekter som utförts av Napa och ABB vid sidan av fartygets egna undersökningar. Dessa utredningar har Viking Lines tekniske direktör Ulf Hagström och hans stab jämfört med maskinpersonalens egna mätningar ombord på Viking Grace. De säger inte riktigt samma sak, de externa undersökningarna som gjorts av ABB och Napa visar bättre resultat än rederiets egna. Ulf Hagström konstaterar att det finns krafter som inte finns med i de externa rapporterna. Det är till exempel oerhört svårt att jämföra och dra klara slutsatser från ett år utan vindsegel till ett år med, tiden är egentligen alldeles för kort. Det är många faktorer som spelar roll. Isförhållanden, färdriktning, vindar, fart och mycket mer.

– Det är olika krafter som spelar in. Ibland måste vi stötta fartyget med stabilisatorer eller med roder vilket tar energi. Fartyget gungar lättare med seglet, säger Ulf Hagström som ett exempel av många.

Ombord på Viking Grace har varje moment och sekund bokförts och beräknats och man vet ner i minsta detalj vad rodret skapat i form av energi för framdrivningen. Hittills är detta resultat ganska nedslående men man fortsätter ändå utreda effekterna året ut. Efter det tar Viking Line ställning till om rotorseglet ska vara kvar på fartyget.

– Vi fortsätter testa, säger Hagström.

Det är också rätt tydligt att rutten mellan Stockholm och Åbo är långt ifrån optimal för att utnyttja rotorseglets Magnuseffekt till fullo. Det är alldeles för många svängar och svåra passager längs farleden. Detta har fått som följd att Viking Line ställt in den planerade beställningen på två rotorsegel till NB 488 som byggs i Xiamen. Fast helt uteslutet är det ändå inte.

– Fartyget är fortsättningsvis förberett för rotorsegel, grundarbetet är gjort och fartyget är förberett för segel, säger informationsdirektör Johanna Boijer-Svahnström.

Rotorseglet på M/S Viking Grace
Tiden på Africa Mercy och i Guinea gick snabbt för Lillwi Lyreö.

Lillwi om livet på Africa Mercy

I dag firar Mercy Ships att man genomfört 100.000 operationer och hyllar alla som gjort det möjligt.
Läs mer »
M/S Africa Mercy.

100.000 operationer för Mercy Ships

Välgörenhetsorganisationen Mercy Ships firar 40 år och det är skäl att skicka tankarna till M/S Africa Mercy, världens största civila sju
Läs mer »
Foto: Jörgen Pettersson

Voionmaa in i Bimco-styre

Finland är en liten aktör i den stora sjöfartsvärlden.
Läs mer »
Näör vinden ger upp ordnar besättningen turer runt fartyget med zodiacs.

På kryss bland spanska städer

Att resa med segelfartyget Sea Cloud II är en upplevelse på olika plan.
Läs mer »
Olof Widén avtackades med guldmedalj på Sjöfartens Dag. Foto: Therese Andersson.

Widén säger adjö med renare sjöfart

Läs mer »

Limnell leder nordiska försäkrare

Alandiadirektören Jan Limnell (Commercial Marine Insurance Director) från Mariehamn har 
Läs mer »