Vinstregn över Lundqvists

Medan världen står inför en av sina värsta kriser någonsin och läget är spänt överallt fortsätter åländska Lundqvist Rederierna att tjäna pengar på att flytta olja från ett ställe till ett annat. Boksluten för de två koncernbolagen visar att Lundqvistarna drog in drygt 36 miljoner euro i rörelseresultat; efter att man skrivit av 16 miljoner euro. Det hör till de allra starkaste vinsterna rederigruppen gjort i historisk mening. Efter skatt uppgår rörelseresultatet för båda rederigrupper till 34,1 miljoner euro.

Detta gör att Lundqvist Rederierna inför bolagsstämmorna som hålls i juli eller augusti, föreslår höjda dividender. För Alfa är förslaget 350 euro per aktie (en höjdning med 100 euro jämfört med i fjol) och för Hildegaard lyder förslaget 800 euro (höjt med 400 euro). Sammanlagt betalar Lundqvist Rederierna därmed ut 7,55 miljoner euro till sina aktieägare, vilket är en rejäl utdelning även i jämförelse med de allra största. Ålandsbanken hade som en jubileumsdividend föreslagit 15,6 miljoner euro men tvingades ställa in utbetalningen tills vidare till följd av covid-19-pandemin.

Pandemin som sådan har inte ställt till annat för Lundqvist Rederierna än att Aframaxraterna just nu är nere på väldigt låga nivåer jämfört med fjolåret då de huvudsakligen var hyggligt höga.

Sjöfartsrådet Ben Lundqvist som i dag är vd och störste ägare i både Alfa och Hildegaard är femte generationen redare och den som byggt om rederierna från allt möjligt till specialister på tankfart.

Dagens resultatrapport är en följd i färg på ett tålmodigt och visionärt rederibygge. Det är inte alldeles enkelt att tränga in i hela konstruktionen men alldeles övergripande kan man säga att bröderna Ben och Dick Lundqvist med sina familjer bestämmer i stort sett allt trots att det i Alfa finns 476 registrerade aktieägare och i Hildegaard 198. Moderbolagen finns i Mariehamn medan dotterbolagen som äger fartygen finns på Bahamas, det är sammanlänkade på ett sätt som är extremt svårt för en utomstående att tränga in i, om det skulle kännas nödvändigt.

Årsberättelserna är till både uppbyggnad och innehåll snarlika och beskriver vad som hänt under det brutna räkenskapsåret som löpte ut i mars 2020. Om marknaden skriver vd Ben Lundqvist:

”Fraktmarknaden för aframaxtanker var fram till slutet av september svag med frakter stadigt under Worldscale 100 men steg kraftigt i oktober och höll i sig till slutet av verksamhetsåret förutom under februari och första delen av mars detta år. Under senare delen av mars månad steg frakterna igen betydligt och den höga fraktnivån som präglade slutet av verksamhetsåret kom att fortgå ytterligare fram till första delen av maj då fraktmarknaden mer eller mindre störtdök för att i början av juni ligga på en väldigt låg nivå. Även under detta år gynnades fraktmarknaden av den stora anhopning av aframaxtankers, som väntade på passage av de turkiska sunden till och från svartahavshamnar medan trafiken från Balticum även detta år var en besvikelse då isläget igen var mycket lättare än vanligt och inte medförde några längre fördröjningar som skulle ha förbättrat fraktläget för isklassat och övrigt tonnage verksamt i nordvästra Europa.”

Som verksam på den internationella oljemarknaden lever Ben Lundqvist och de 25 anställda på kontoret och knappt 160 anställda på fartygen mitt i världspolitiken vilket blir tydligt i årsberättelserna:

”Amerikansk sanktionering av en stor kinesisk tankredare var en annan medverkande faktor till det förbättrade fraktläget på hösten på samma sätt som de dramatiskt sänkta oljepriserna i mars kom att uppta en stor del av tanktonnage för lagring och leverans i ett senare skede till ett högre pris under benämningen Contango. Med den av Opec+ kartellen beslutade dramatiska nedskärningen av oljeproduktionen och den nedfrysning av världsekonomin som Coronaviruset medfört är det svårt att förvänta sig en snabb förbättring av nuvarande låga fraktnivå. Bland marknadsexperter är dock en viss optimism fortfarande rådande för den framtida tankmarknaden men som alltid är det svårt att bedöma när en förbättring kan väntas”, skriver Ben Lundqvist.

Efter ett av de allra starkaste åren i Lundqvist Rederiernas historia (2016) uttryckte Ben Lundqvist det så här i Nya Åland:

”Jag har hållit på med det här i 40 år och vet fortfarande inte vad som orsakar svängningarna på marknaden. Naturligtvis handlar det som allt annat om utbud och efterfrågan.”

Nu har han hållit på i fyra år till och är kanske fortfarande osäker men ändå bättre lämpad för analyser än de allra flesta andra. Om man inte tror på det ska man betrakta siffrorna vilka aldrig ljuger och landar i två extremt solida bolag med mycket starka framtidsutsikter och tonnage som hör till världens mest moderna. För sifferbitarna och analytikern rekommenderas fortsatt läsning i årsberättelserna som finns att ladda ner på sidan. Sammanfattningsvis citerar vi sjöfartsrådets syn på framtiden:

”Koncernens tonnage är i dagsläget huvudsakligen av modernaste kvalitet och består uteslutande av tankfartyg av aframax typ. Med dagens tonnage, den fortsatt goda koncernekonomin, den effektiva driften och de skickliga besättningarna räknar vi med att fortsättningsvis kunna behålla världens största oljebolag och oljetrader som transportkunder.”

I ekonomisk och övergripande mening kan man konstatera att Alfa äger sex tankers helt utan främmande belåning. I det egna kapitalet på 253 miljoner euro ingår 152 miljoner i fria fonder och i kassan fanns i slutet av mars 52,3 miljoner euro. Hildegaard äger fyra fartyg och har 12,5 miljoner euro i lån och 156 miljoner i eget kapital, 59 miljoner av det i fria fonder, samt 28,8 miljoner euro i kassan.

50 miljoner sämre för Tallink

Det kanske mest överraskande i Tallinks Grupps halvårsrapport är att resultatet inte är ännu sämre.
Läs mer »

Mexico köper åländskt

Trots utmanande tider fortsätter åländska Carus och dess systerbolag Winpos att leverera IT-lösningar över hela världen.
Läs mer »
Foto: Jörgen Pettersson

Grimaldi ilsken på statligt stöd

Finnlines redovisar ett halvårsresultat för perioden januari till juni 2020 som landar väsentligt lägre än i fjol.
Läs mer »

Säljare söker jobb, helst till sjöss

I spåren på covid-19-pandemin tornar en helt ny vardag upp sig.
Läs mer »

Tallink Silja tar över Birkaidé

Den krassa verkligheten i marknadsekonomin resulterar nu i att Tallink Siljas M/S Silja Symphony tar över Birka Cruises populära kryssnin
Läs mer »
Koncernchef Björn Blomqvist. Foto: Therese Andersson.

Storägare räddar Eckerö med lån

Rederi Ab Eckerös största ägargrupp, den åländska familjen Mansén, går in med 2 miljoner euro i kapitallån till det krisande rederiet.
Läs mer »