Stena går in för skrubbers

Inom den internationella sjöfarten pågår ett intensivt arbete med att uppfylla de nya utsläppskrav som IMO i fjol gick in för. Mängden utsläpp ska ner på ett dramatiskt sätt vilket skapar många utmaningar.

I dag kommer branschjätten Stena Bulk med beskedet att man i vart fall för en del av flottan går in för att installera skrubbers på sina fartyg. Stena Bulk är med kontor i sex länder och 110 fartyg i sin flotta ett av världens ledande tankerrederier. Stena Bulk är en del av Stena Sfären som har drygt 20 000 anställda och en omsättning på 60 miljarder SEK. 

Stena Bulk har gjort en större investering i 16 skrubbers, som ska installeras före januari 2020. 10 IMOIIMAX-fartyg, 5 av Suezmax-modell och ett av standard MR-storlek kommer att utrustas med utsläppsreningssystem. Den totala investeringen uppgår till 55 miljoner dollar och inkluderar utrustning, installation och kostnad för den tid fartygen inte är i drift. Återbetalningstiden för investeringen uppgår till mellan 1,5 och 2,5 år, vilken redan har säkrats genom inlåsning av framtida bränslepriser.

Genom att installera skrubbers ombord kommer Stena Bulk att kunna efterleva de kommande svaveldirektiven från IMO, vilka kommer att limitera gränsen för mängden svavel i fartygsbränsle som används globalt ombord till maximum 0,5 %, jämfört med i dag gällande 3,5 % som högsta värde. Som ett resultat av den nya regleringen är alla fartyg skyldiga att före 1 januari 2020 antingen installera skrubbers ombord eller därefter använda ett alternativt bränsle med ett maximalt svavelinnehåll uppgående till 0,5 % (utanför Emission Control Areas (ECAs)). Tillgången till bränsle på världsbasis, vilken är begränsad till en viss nivå, har nu blivit ett bekymmer för många.

– Vi utvärderade de olika alternativen och kom till slutsatsen att genom att installera skrubbers skulle vi säkra större tillgång till bränsle för våra fartyg och begränsa risken att inte ha tillgång till rätt sorts bränsle. Därigenom skulle vi också kunna fortsätta vara flexibla i vår operation. Även när vi nu har beslutat oss för att installera skrubbers kommer det att erfordras anpassningar och dessutom förmodligen innebära stora utmaningar vad gäller den logistiska planeringen. Vi kommer dock att förbereda oss så bra som möjligt för att kunna säkra åtminstone samma nivå vad gäller supporten till våra kunder som gäller idag, säger VD & CEO Erik Hånell.

De skrubbers, som ska installeras är av modellen s k Open Loop Hybrid Ready och utrustad med vattenrening, vilken inte bara tar bort svavel utan dessutom partiklar från avgaserna. Förutom den utrustning som Stena Bulk nu ska installera, är de anställda som ska jobba med detta den viktigaste faktorn för att få det hela att fungera. Vi har därför under de senaste 24 månaderna förberett våra medarbetare på att säkerställa minimala till obefintliga störningar orsakade av det scenario som vi står inför från och med den 1 januari 2020.

– Vidare kommer vi genom vår digitala plattform, Orbit, som ett av många verktyg, att ha överblick över den globala tillgången. Därmed kan vi också, som en support till Commercial Operation, Bunker Trading och Chartering, optimera planeringen av våra bunkeroperationer. Stena Bulk är väl förberedda för IMO2020s svaveldirektiv och den implementering som krävs för att helt och fullt kunna leva upp till det nya reglementet.

 

Roro-jättar till nytt svenskt rederi

På ett rätt diskret vis har ett nytt svenskt rederi sett dagens ljus och lägger in en beställning på stora roro-fartyg i Kina.
Läs mer »
Foto: AVIC Weihai

WE Tech gör Stena miljövänligare

Morgondagens sjöfart måste vara renare än i dag och ett ständigt förnyelsearbete pågår inom världssjöfarten.
Läs mer »

Ansgar tar över M/S Alfågeln

Det blir vaktbyte kring driften av den åländska skärgårdstrafikens norra linje, mellan Hummelvik på Vårdö och Torsholma på Brändö.
Läs mer »

Ny strategi för sjöfartsforskning

Den 10 april lanserade Svensk Sjöfart en uppdaterad forskningsstrategi för 2019–2023.
Läs mer »

Skarp varning för IT-attacker

Den internationella sjöfarten är målet för avancerade IT-skurkar och shippingen borde ha högsta beredskap för en förestående cyberattack.
Läs mer »
Image: Seabourn

ABB säljer kraft till Seabourn

Kryssningsmarknaden tycks omättlig och fartygen blir bara fler och lyxigare.
Läs mer »