Nu ska Alandia bli lönsamt igen

Den internationella strategin för Alandia står i och för sig fast men nyanseras och förädlas under ledning av nyvalde styrelseordförande Matts Rosenberg, till vardags vd för Rettig som äger en fjärdedel av åländska sjöförsäkringsbolaget Alandia.

– Vi kommer att fästa stor fokus på lönsamhet och prioritera det framför tillväxt, säger han till Ålands Sjöfart.

Matts Rosenberg valdes till ordförande för Alandiastyrelsen vid torsdagens bolagsstämma. Han ersatte då Konstsamfundets vd Stefan Björkman som, enligt uppgift, angett personliga orsaker för att stiga av Alandia-styrelsen.

Grattis till uppdraget som ny styrelseordförande för Alandia. Du är tredje styrelseordföranden på lika många år. Är det ett svårt uppdrag?

– Det är framför allt ett ganska tidskrävande uppdrag och det var väl det som gjorde det svårt för Björkman att fortsätta.

Förslaget att förnya styrelsen och minska antalet ledamöter och tillsätta Matts Rosenberg som ordförande fattades av en enhällig bolagsstämma.

Du är vd för Rettig med allt vad det innebär, har du den tid som krävs för att sköta uppdraget på ett långsiktigt sätt, för det är väl det som är målet?

– Ja, vi har inte så väldigt många stora portföljbolag så man kan säga att detta hör till de vanliga arbetsuppgifterna. Målet är helt klart att skapa en långsiktig lösning, säger Rosenberg.

Det är också tydligt att aktieägarna tycks föredra en av ”de egna” istället för att låta Alandia ledas av någon (Konstsamfundets vd) som saknar egna aktier i bolaget och inte heller företräder någon betydande ägare.

Vad är Rettigs vision med Alandia, ni äger 25 procent av aktierna?

– Vi tror det finns stor potential i bolaget trots att det är tufft på den marina sidan i världen. Vi jobbar hårt med förbättringar.

Vilka då, till exempel?

– Jag är i huvudsak generalist och tror allmänt på bolagsutveckling som leder till lönsam tillväxt. Det ska inte vara något självändamål att bli större, vi ska hålla en balanserad approach som leder till ett starkare bolag som kan skapa avkastning till ägarna. Det kan handla om lite långsammare tillväxt och ett bättre riskurval, alltså hur man bedömer vilka kunder vi jobbar med.

Alandia har med stor ömhet och försiktighet vårdat den A- rating man uppnådde för något år sedan men i samband med coronakrisen har det blivit allt tuffare att upprätthålla en stark balans vilket fick kreditinstitutet S&P Global att sätta bolaget under observation på vårkanten.

– Fast det hade nog mer med det allmänna marknadsläget att göra och inte så mycket det faktiska läget, säger Rosenberg.

Hur som helst är detta orosmoln borta sedan Alandia den 31 maj fört över hela livförsäkringsportföljen (11.000 kunder) till Aktia (där Rettig för övrigt hör till de allra största ägarna) och i gengäld lånat 60 miljoner euro från Aktia. Detta bidrar till en större säkerhet i balansräkningen då man slipper osäkerheten som följer med livförsäkringskunder.

Att Matts Rosenberg nu sätter fokus på bättre lönsamhet är en rätt naturlig följd av fjolåret som slutade med stark tillväxt men svag vinst. Så kan man göra någon gång, men inte för jämnan, vilket Rosenberg, till utbildningen doktor i finansiell ekonomi med specialisering i Corprorate Governance från Hanken i Helsingfors begriper.

– Min egen erfarenhet av sjödart och försäkringsbolag? Njae, när det gäller sjöfart är det nog mest som kund på fritidsbåtssidan jag haft med Alandia att göra (en bra kund utan dyra haverier; reds anm) men i övrigt har jag följt bolaget som suppleant och är rätt väl insatt i dess utmaningar och möjligheter.

Alandia fick i fjol avslag på sin jordförvärvsansökan då bara 3/7-delar av bolagets styrelse har åländsk hembygdsrätt. Nu är förhållandet 3/6-delar. Har de frågorna med varandra att göra?

– Nej, de berördes överhuvudtaget inte när det gäller valen inför bolagsstämman. Men det är ju bra om detta kan bidra till att situationen löses.

Här kan du läsa mer om Alandias fjolårsresultat.

Styrelsen för Alandia

Ordinarie medlemmar jämte suppleanter, valda vid bolagsstämman den 25 juni 2020.

  • Matts Rosenberg, ordf. / Thomas Ekström 
  • Jan Hanses vice ordf. / Ulf Hagström 
  • Björn Blomqvist / Malin Skogberg 
  • Eero Holma / Håkan Johansson
  • Laura Paasio / Laura Langh-Lagerlöf
  • Peter Wiklöf / Jonny Lilja

Baltica uthyrd för ny trafik

De goda nyheterna kommer i dag från lastfartygssidan och Godby Shipping Ab som hyrt ut M/S Baltica till norska Sea-Cargo som sedan tidiga
Läs mer »

Så gick Viking Grace på grund

Olyckorna förföljer Viking Line som drabbats extremt hårt av pandemin och de stängda gränser och restriktioner som den förorsakat.
Läs mer »

Staten betalar Ålandstrafik

Transport- och kommunikationsverket Traficom har fattat beslut om införande av trafikplikt för fartygstrafik på två rutter som stöder för
Läs mer »

Okänt föremål sänkte katamaran

Vad som egentligen hände i fredags kväll när den franska katamaranen Hallucine kapsejsade utanför den portugisiska kusten är oklart.
Läs mer »
Foto: Lennarth Sundberg.

Cinderella kryssar till Polen

Kryssningsindustrin börjar i sakta mak nystarta den trafik som pandemin satt stopp för.
Läs mer »

Vinsten ner 34 procent för Finnlines

Finnlines redovisar en tjugoprocentig minskning av intäkterna för årets första nio månader.
Läs mer »