Fritt fall för Lundqvists

Vinstmaskinen Lundqvist Rederierna hackar rejält. Rörelseresultatet för de två bolagen Alfa och Hildegaard föll från plus 15,1 miljoner euro till minus 4,9 miljoner visar boksluten för räkenskapsperioden som löpte ut i mars i år. Lundqvist Rederierna äger tio moderna tankers, har två i beställning, och är också största ägare i Viking Line.

För första gången på många år tvingas guldkantade Rederi Ab Hildegaard och Ångfartygs Ab Alfa uppvisa miljonförluster för aktieägarna som ändå inte går lottlösa. Tack vare gamla vinster delar bolagen ut sammanlagt cirka två miljoner euro i dividend om styrelsens förslag inför bolagsstämmorna den 27 augusti godkänns. Lundqvist Rederiernas starke man Ben Lundqvist som sedan 1995 skött rederierna och även är den störste ägaren tog så sent som i torsdags förra veckan leverans av ytterligare ett tankfartyg (i ett omfattande nybyggnadsprogram) men har också ett negativt resultat att hantera. Detta såg sjöfartsrådet Lundqvist inte riktigt omfattningen av i samband med bokslutet för ett år sedan (som var ett av de historiskt bästa) då han ändå höjde ett varningens finger. Men att det skulle bli så här illa förstod ingen och någon ljusning tycks heller inte i vardande.

Fraktmarknaden för aframaxtanker såväl som för tankersektorn som helhet har under hela året varit synnerligen pressad och på en generellt betydligt lägre nivå än under föregående verksamhetsperiod. Det ekonomiska läget i Europa och globalt har även under senaste året visat en fortsatt förbättring och detta tillsammans med OPECs begränsning i utbudet av olja har lett till väsentligt högre oljepriser. Till följd av oljeprishöjningen och tillväxten i världshandelsflottan av tanktonnage har den relativt pessimistiska synen som rådde vid utgången av föregående verksamhetsår även förstärkts och förbytts till en även mer pessimistisk syn på den närmaste framtiden.

Så skriver styrelsen för både Alfa och Hildegaard i årets bokslut som nyligen distribuerats till aktieägarna. Vid sidan av allmänt marknadselände ska också läggas värdet på den amerikanska dollarna som försvagats kraftigt under senare tid – att den nu pekar svagt uppåt är för sent för de aktuella boksluten. Alla siffror och den ekonomiska utvecklingen finns längre ner i texten.

Trots att årets resultat lämnar mycket att önska ska man minnas att Lundqvist Rederierna är en synnerligen solid rederikoncern. Man har inga som helst lån och det egna kapitalet räknas i hundratals miljoner. Flottan består av mycket moderna dubbelskrovade fartyg och kunderna utgörs av världens största oljebolag; Shell, Phillips 66, Exxon, Chevron och så vidare. Mot den bakgrunden ska man läsa bokslutets slutord:

Koncernens tonnage är i dagsläget av god kvalitet och består av dubbelskrovstankfartyg av aframax-typ. Med dagens tonnage inkluderande de kontrakterade nybyggena, den fortsatt goda koncernekonomin, den effektiva driften och de skickliga besättningarna räknar vi med att fortsättningsvis kunna behålla världens största oljebolag och oljetraders som transportkunder.

 På risksidan har man bland annat följande att fundera på:

Utvecklingen av nivån på frakter och bunkerpriset är de viktigaste faktorerna som inverkar på koncernens omsättning och resultat. Misstag i land och ombord på fartyg sysselsatta med oljetransporter kan lätt få följder som allvarligt kan skada biolagets och fartygens verksamhetsförutsättningar. Även förändringar i valutakurserna, speciellt mellan koncernens rapporteringsvaluta euro och US-dollar har en betydande inverkan.

Här kan man läsa mer om Lundqvist Rederiernas ambitiösa nybyggnadsprogram.

EKONOMISK UTVECKLING, HILDEGAARD

1.000 euro 3/2018 3/2017 3/2016 3/2015 3/2014
Rörelseintäkter 7.000 14.056 22.460 13.479 14.991
Rörelseresultat – 2.230 5.060 12.767 1.912 3.670
Räkenskapsperiodens resultat – 1.196 6.164 12.054 3.907 3.278
Avskrivningar 1.291 7 5 420 491
Eget kapital 120.710 136.865 126.804 121.234 98.393
Balansomslutning 121.486 139.542 128.792 123.181 100.001
Resultat/aktie euro – 554 2.854 5.581 1.809 1.518
Dividend/aktie euro 200 * 750 950 650 600

10 största aktieägare Hildegaard (totalt 194 stycken)

1. Ben Lundqvist 310 stycken 14,35 procent
2. Dick Lundqvist 271 12,55 
3. Trean Ab 136 6,30
4. Agneta Lundqvist 88 4,07
5. Fred Wegelius 73 3,38
6. Ingmar Eriksson dödsbo 57 2,64
7. Hugoil Ab 56 2,59
8. Britt-Marie Dahlman 54 2,50
9. Tvåan Ab 48 2,22
10. Erik Melander 45 2,08

EKONOMISK UTVECKLING, ALFA

1.000 euro 3/2018 3/2017 3/2016 3/2015 3/2014
Rörelseintäkter 29.597 48.548 61.094 40.866 35.641
Rörelseresultat – 2.645 10.084 23.426 9.035 7.368
Räkenskapsperiodens resultat – 1.829 11.971 21.726 8.737 8.637
Avskrivningar 5.524 6.560 4.278 1.897 1.634
Eget kapital 207.738 238.877 222.663 214.669 171.535
Balansomslutning 213.820 248.913 230.981 225.604 179.154
Resultat/aktie euro –110 720 1.306 525 519
Dividend/aktie euro 100 * 300 400 265 150

10 största aktieägare Alfa (totalt 466 stycken)

1. Ben Lundqvist 2.894 stycken 17,40 procent
2. Dick Lundqvist 2.556 15,37
3. Agneta Lundqvist 932 5,60
4. Fred Wegelius 792 4,76
5. Stig Lundqvist dödsbo 786 4,72
6. Trean Ab 771 4,63
7. Hugoil Ab 652 3,92
8. Prompt Ab 360 2,16
9. Margareta Lundqvist dödsbo 352 2,12
10. Gunilla Lundqvist 348 2,09

* = Förslag inför bolagsstämman.

Här nertill finns båda boksluten att ladda ner som PDF-filer.

 

Foto: Oscar Farrera

Hurtigruten brast i rutiner

När Hurtigrutens fartyg M/S Roald Amundsen tvingades ställa in alla kryssningar till följd av covid-19 utbrott i juli tillsatte bolagets
Läs mer »

Jönköping valde Hogia

Att driva färjtrafik är ingen ensaksbransch.
Läs mer »

800 uppdrag för Sjöfartsverket

Sjöfartsverket genomförde över 800 sjöräddningsinsatser under årets sommarmånader mellan maj och augusti.
Läs mer »

I dag sjösätts Aurora Botnia

Aurora Botnia sjösätts i dag i Raumo och hela ceremonin kan följas i direktsändning med start klockan 15.00 finländsk tid.
Läs mer »

Lundqvist bygger tolfte tanker

Åländska Lundqvist Rederierna bygger ytterligare en aframax-tanker i Japan, vid Sumitomo Heavy Industries Marine and Engineering Co Ltd.
Läs mer »

Viking julkryssar till Mariehamn

En riktig jul inleds på Åland!
Läs mer »