Fraktrekord för Viking Line

I dag lämnar Viking Line sin statistik för året 2019 och den skiljer sig något från den andra jätten på marknaden, Tallink Group. Tallink visade en i och för sig knappt skönjbar ökning i antalet resande men noterade en nedgång i lastmängderna vilket betecknades som oroande och något som måste åtgärdas. För Viking Line är förhållandet det motsatta. Mängden passagerare minskade något medan lastenheterna på rederiets fartyg steg till alla tiders rekord, 133.940 stycken (128.549 år 2018).

Antalet passagerare som reste med Viking Line under 2019 uppgick 6.300.480 vilket är något färre än föregående år då motsvarande siffra var 6.411.537. Detta anser rederiledningen ändå vara ”stabila passagerarvolymer” och lyfter fram några ljuspunkter i sitt pressmeddelande:

”Rosella som trafikerar mellan Mariehamn och Kapellskär slog alla tiders rekord med 752.336 resenärer. Trafiken mellan Helsingfors och Tallinn ökade likaså. Volymminskningen under 2019 kan främst hänföras till kryssningstrafiken mellan Stockholm-Mariehamn, där resultatet påverkats av längre specialkryssningar under sommaren samt färre antal avgångar på grund av dockning. Under året har strävan varit att bevaka samt optimera biljettprisnivån, vilket även haft en påverkan på volymutvecklingen. Antalet fraktenheter ökade under året till 133.940 (128.549), vilket är alla tiders rekord. Antalet personbilar var nästbäst någonsin eller 714.006 (704.799).”

Linjerna i siffror

  • På linjen Åbo-Åland-Stockholm var passagerarvolymen på Viking Grace och Amorella 1.801.692 (1.858.880).  
  • Mellan Helsingfors och Tallinn reste 1.955.318 (1.947.952) passagerare. Passagerarantalet på M/S Viking XPRS nådde under sommaren ett nytt rekord med över 600.000 passagerare. Förutom Viking XPRS trafikerades linjen 14.6-11.8.2019 av Mariella och Gabriella.
  • På rutten Helsingfors-Mariehamn-Stockholm, där Mariella samt Gabriella trafikerar, reste 971.968 (969.307) under året. Under sommaren reste dessutom 6.471 (7.313) passagerare med fartygen från Stockholm via Åland och Helsingfors till Tallinn.  
  • På kortrutten över Ålands hav, Mariehamn-Kapellskär, ökade passagerarvolymen på Rosella till 752.336 (732.965). Passagerarsiffran är alla tiders rekord. Här kan man skönja en god utveckling bland bilresenärer samt svenska kryssningsresenärer.  
  • Passagerarvolymen för Viking Cinderellas kryssningar från Stockholm till Mariehamn var under året 804.143 (894.520). Volymminskningen har delvis påverkats av längre specialkryssningar till Visby (8.552) under sommaren samt färre antal avgångar på grund av dockning i januari.

– År 2019 bjöd på stabila, något minskade passagerarvolymer. I synnerhet Kapellskärslinjen och Tallinnlinjen visade på en god passagerarutveckling. Beläggningen på linjerna mellan Sverige och Finland var stabil emedan passagerarvolymerna på dygnkryssningarna mellan Sverige och Åland minskade, delvis till följd av färre avgångar och ett utökat antal längre specialkryssningar såsom bl.a. sommarens Visbykryssningar. På en hårt konkurrensutsatt marknad steg det passagerarelaterade bidraget i huvudsak genom en god utveckling av biljettintäkterna. Fortsättningsvis har priskonkurrensen varit hård och till gagn för våra passagerare, säger Peter Hellgren, vice verkställande direktör, Viking Line.

Hur allt detta landar i ekonomiska termer blir offentligt den 13 februari då Viking Line publicerar siffrorna för hela kalenderåret 2019.

Nu är hela Tallink tillbaka

Det har tagit fyra månader men från och med i dag är Tallink Siljas samtliga femton fartyg tillbaka i trafik.
Läs mer »
Foto: Marin Teknikk AS

ABB utrustar diamantfartyg

Några av de mer okända flytetygen i vår marina värld är diamantletningsfartygen som lever ett liv i det dolda för att skapa guldkant på t
Läs mer »

Åländsk duo söker mervärde

Novamare Partners Ab grundades i februari 2019 av entreprenörerna Anders Nordlund och Kent Nyström tillsammans med Ålands Utvecklings
Läs mer »

Birka Cruises läggs ned

Rederi Ab Eckerös styrelse har till sist tvingats fatta det oundvikliga beslutet. Birka Cruises läggs ned.
Läs mer »

Godby Shipping i ny linjetrafik

Oxelösunds hamn fortsätter ligga i framkant när det gäller utvecklandet av ny infrastruktur och kreativa lösningar.
Läs mer »
Foto: Emarine

Emarine gör Symphony ny igen

Nästa vecka inleder Silja Line sina kryssningar med M/S Silja Symphony från Stockholm till Visby via Åland.
Läs mer »