• Foto: Therese Andersson
    Foto: Therese Andersson
  • Foto: Therese Andersson

Goda utsikter för sjöfarten

Företagen i det finländska och åländska sjöfartsklustret omsätter 13 miljarder euro per år och sysselsätter 55.000 personer. Dessutom ligger Finland långt fram när det gäller innovationer, inte minst i miljöhänsyn. Det konstaterar Rederierna i Finlands vd Tiina Tuurnala i samband med det sjöfartsseminarium som ordnades i går i Helsingfors. År 2017 är ett dubbelt jubileumsår för Rederierna i Finland: under Finlands självständighets 100-årsjubileum fyller också Rederierna i Finland 100 år. Tina Tuurnala menar att Finlands sjöfart dessutom är på väg att vända blad:

– De finländska rederiernas roll i sjöklustret har varit alldeles central, flera innovativa lösningar har utvecklats och testats på inhemska fartyg. Miljöteknologins utveckling och tillämpning är en allt viktigare del av finländsk sjöfart, säger Tiina Tuurnala.

Arbets- och näringsministeriets rapport i fjol konstaterar att den sammansatta omsättningen för företagen i sjöklustret är 13 miljarder euro och att det sysselsätter ca. 55 000 personer.

Påståendet ”Finland är en ö” stämmer, eftersom sjöfarten fraktar 90 procent av Finlands utrikeshandel. Sjöfart har varit en livsnerv i Finland på grund av försörjningstryggheten, men under de senaste åren har även industrins samhällsekonomiska betydelse blivit allt större.

– Finlands sjökluster har möjlighet att utvecklas till en ny grund som den finländska ekonomin baseras på och kan bli ett av världens ledande sjökluster. Finländska fartyg har varit de första som tagit i bruk till exempel LNG-bränsle på stora passagerarfartyg, rotorsegel som minskar bränslekonsumtion och avgasrenare. När Finlands breda digitaliseringskunskap och det starka arktiska kunnandet kombineras med miljökompetens, är den finländska kunskapspaletten internationellt sett ensam i sitt slag, säger Tina Tuurnala.

De finländska rederierna konkurrerar globalt med så kallade bekvämlighetsflaggande länder där varken miljöhänsyn aller ansvarsfullhet är påtagligt.

– Konkurrenskraften är väsentlig. Tur nog har verksamhetsmiljön i Finland utvecklats till att stöda experiment och tillväxt. Finländska rederier har lyckats göra insatser när det gäller ansvar, digitalisering och miljökunskap. Dessa är också globala megatrender, konstaterar Tiina Tuurnala.

För tillfället fraktas 90 procent av världens handel med sjöfart medan endast 2,6% av utsläppen av växthusgaser orsakas av sjöfart. Rederiindustrin har internationellt förbundit sig att halvera sjöfartens koldioxidutsläpp till år 2050. Allt strängare miljökrav förväntas öppna stora exportmarknader för den finländska sjöfartens miljökunskap.

– Vår strategi är att förstärka denna positiva trend. Ansvar och innovation samt utnyttjande av ny teknologi är våra centrala tyngdpunkter, summerar Tuurnala.

Finlands handelsflotta har ökat sitt bruttotonnage med över 12,8 procent från år 2010 och nya arbetsplatser har ökat med 4,4 procent i branschen.

/Jörgen Pettersson

Viking-satsning på sommar-Tallinn

Även i år satsar Viking Line på utökad sommartrafik mellan Helsingfors och Tallinn.
Läs mer »
M/S Bothnia hissar den finländska flaggan den 7 juni. På bilden befälhavaren Anssi Partio och Fleet Manager Matti Jerkkola.

Två fartyg får finländsk flagg

Rederiprojektet Aalto Shipping Company går framåt och nådde nyligen en milstolpe då bolaget hissade den finländska flaggan på de
Läs mer »
Foto: Jörgen Pettersson

Saga Pearl II på Ålandsbesök

Sakta men säkert kom lyxiga kryssningsfartyget M/S Saga Pearl II till Mariehamn i dag på morgonen för att stanna hela dagen.
Läs mer »
Foto: Jonathan Pettersson

Från piratattack till lugna Åland

I dag anländer lyxiga kryssningsfartyget M/S Star Breeze för första gången till Fredens öar och Mariehamn med 212 gäster ombord i 106 svi
Läs mer »
Foto: Owe Ehlén

Svensk flagg för åländskt fartyg

Ett av Stockholms just nu mest fotograferade fartyg heter M/S Ann Christine och ägs av åländska Färjsundsterminalen Ab och makarna Anders
Läs mer »
Foto: Janis Pavlus/ TallinkSilja.

Välkommen till Åland, Ola!

Sjökapten Ola Bengtsson från Helsingborg har i sexton år kört Silja Lines fartyg mellan Stockholm och Helsingfors.
Läs mer »