• Foto: Anna-Silja Suutarinen
  Foto: Anna-Silja Suutarinen
 • Foto: Anna-Silja Suutarinen
  Foto: Anna-Silja Suutarinen
 • Foto: Anna-Silja Suutarinen
  Foto: Anna-Silja Suutarinen
 • Foto: Anna-Silja Suutarinen
 • Foto: Anna-Silja Suutarinen
 • Foto: Anna-Silja Suutarinen

Tumlare räddad i Nagu

Så här dagarna före julafton passar Miljöministeriet i Finland på att berätta en solskenshistoria om en av Östersjöns allra mest sällsynta invånare – tumlaren. Bilderna som Anna-Silja Suutarinen tagit är också de första på över tjugo år som föreställer ”finländska” tumlare.

En tumlare som fastnat i ett laxnät i Skärgårdshavet kunde räddas på Lillandet i Nagu. Räddningsinsatsen var betydelsefull då tumlarpopulationen klassificeras som akut hotad i Egentliga Östersjön. Det finns endast omkring 500 tumlarindivider kvar. I Finland påträffas tumlare regelbundet ute på de öppna havsområdena i sydväst och i sällsynta fall också vid kusten. I de åländska farvattnen är det oerhört sällsynt med tumlarobservationer men de som varit med lite längre minns berättelser om tumlare så långt in som i det lilla innanhavet Lumparn. Inom ramen för Högskolan på Åland har Åland Sailing Robots också engagerat sig i försöken att uppskatta tumlarpopulationen i Östersjön, något Ålands Sjöfart tidigare berättat om.

Berättelsen utspelar sig i Nagu där Anna-Silja Suutarinen och Kimmo Kallinen i Käldinge på Lillandet den 13 december möttes av en rejäl överraskning när de tog upp näten: en tumlare hade fastnat i det nät som lagts ut vid hemstranden. Tumlaren var vid liv, och efter en räddningsinsats på ca 15 minuter kunde djuret släppas ut i strandvattnet. Tumlaren simmade snart vidare och såg ut att ha klarat sig utan större skador.

– Vi började kalla den Lucia, eftersom det var Luciadagen. Lucia vilade en stund i strandbrynet och fortsatte sedan sin färd, så att vi stundvis såg ryggfenan skymta ovanför vattenytan. Det här var ett minne för livet, beskriver Anna-Silja Suutarinen, som deltog i räddningsinsatsen.

Tumlaren (Phocoena phocoena) är Östersjöns enda valart och endast ett fåtal tumlare rör sig, veterligen, i de finländska vattnen. 

– En oerhört fin insats, såvitt jag vet är det här också den första tumlare som fotograferats i finska vatten på över 20 år. Av storleken att döma verkar det vara fråga om en ung individ, som sannolikt är född i fjol. Tack vare akustisk övervakning vet man att tumlare förekommer ute på öppna havet i sydväst. Ett fåtal förekommer också i kustvattnen, så tumlaren hör fortfarande till våra arter. Det är dock närmast en lyckträff att få syn på en tumlare, så sällsynta är de, konstaterar projektchef Olli Loisa vid Åbo yrkeshögskola som ansvarar för artuppföljningen.

– Fiskarnas föredömliga räddningsinsats är synnerligen viktig. Tumlarpopulationen i Egentliga Östersjön består endast av ca 500 individer, så varje individ är värdefull med tanke på populationens fortlevnad, tackar konsultativa tjänstemannen Penina Blankett, som vid miljöministeriet ansvarar för frågor som rör tumlarskyddet.

Ännu för hundra år sedan var det relativt vanligt att få syn på en tumlare i de finländska kustområdena. Tumlarbeståndet i Östersjön minskade dock drastiskt i början av 1900-talet, bl.a. till följd av miljögifter och för att arten blivit oönskad bifångst i samband med fiske. Utöver detta bedöms störningar till följd av mänsklig aktivitet, såsom undervattensbuller, i dag utgöra de största hotfaktorerna.

Med tanke på artskyddet är det viktigt att alla observationer av tumlare rapporteras. Tumlarobservationer kan rapporteras på miljöförvaltningens webbplats.

Nyfikna tumlare i Kattegatt

Unik app till Gävle Hamn

Unikie, ett finländskt mjukvaruföretag som specialiserat sig på artificiell intelligens och programvara för autonoma fordon, ska med hjäl
Läs mer »

Nya avtal för Finferries med NTM

Det statliga finländska färjerederiet Finferries har gjort klart med ett långsiktigt serviceavtal med NTM-centralen (Närings-, trafik och
Läs mer »

Wasaline stöder Mercy Ships

Hjälporganisationen Mercy Ships fortsätter att sätta fokus på vad som egentligen är viktigt här i världen.
Läs mer »
Paneldeltagare Pia Meling, Mikael Ruhala, Jens Meier och Mikael Mäkinen samt moderator Jussi Tapio.

Vägen mot en smartare sjöfart

Finland har stått i hela den europeiska sjöfartens centrum i samband med det stora sjöfartsseminariet
Läs mer »

Satu lämnar Birka som nu söker ny vd

Birka Cruises vd Satu Andersson lämnar Birka Cruises efter sex händelserika och framgångsrika år.
Läs mer »

4.000 ton olja kommer till Åland

I dag är den ryska tankern Lada i Mariehamn för att lossa 4.000 ton olja till Mariehamns Energi.
Läs mer »