Stark rapport från Finnlines

Finnlines som ägs av den italienska Grimaldi-gruppen och trafikerar Östersjön, Nordsjön och Biscayabukten redovisar starka siffror efter årets första kvartal. Omsättningen ökade med 2 procent till 137,6 miljoner euro. Rörelseresultatet uppgick till 16,2 miljoner vilket var marginellt lägre än 2018.

I jämförelse uppgick Viking Lines motsvarande siffror för första kvartalet (som redovisades den 24 april) till 95,8 miljoner euro (omsättningen som var 100,3 ME motsvarande period 2018) samt -14,2 miljoner euro (-13,5 ME). Båda rederiernas kvartalsredovisningar finns att ladda ner längre ner på sidan.

I en kommentar till kvartalsrapporten konstaterar ägaren och vd Emanuele Grimaldi att han är ”väldigt nöjd” med resultatet mot beaktande av att den finländska exporten och importen ”saktat ned” jämfört med år 2018. Grimaldi har för övrigt meddelat att han inte, som planerat, kan delta i Sjöfartens Dag på torsdag. Han ersätts av Wasalines vd Peter Ståhlberg som ska berätta om investeringen i nytt fartyg och företagets framtidsplaner.

Emanuele Grimaldi skriver i en kommentar till kvartalsrapporten:

”Omkring 90 procent av den finländska utrikeshandeln transporteras över havet och sjöfarten är av stor betydelse för finländsk industri och välfärd. År 2018 steg mängden sjötransporter i Finland till all-time-high och uppgick till 103,8 miljoner ton. Sjöäfarten är således avgörande för Finlands utrikeshandel och kräver modern, tät och regelbunden linjetrafik, precis det som Finnlines erbjuder.

Finnlines är engagerade i IMO:s strategi med målet att eliminera växthusgaserrna i sjöfarten. Målet är att minska koldioxidutsläppen med minst 50 procent år 2050 jämfört med 2008. Vi har beställt tre moderna roro-fartyg och ytterligare resurser investeras i en ny serie moderna stora gröna ropax-fartyg som ska levereras inom en tidsperiod på tre till fyra år. Dessa fartyg blir våra ’Superstar ropax-fartyg’ med plats för 1.100 passagerare.

Tack vare dessa investeringar, som totalt uppgår till cirka 500 miljoner euro, fortsätter Finnlines att leverera större fartyg i både ropax- och roro-segmenten vilket skapar stordriftsfördelar. Dessa stora investeringar bidrar till mindre bränsleförbrukning samt lägre koldioxid- och andra utsläpp.

Vi fortsätter att fokusera på våra kunder och hållbarhet. Med föryngrade fartyg kan vi hålla vad vi lovar och skapa effektivitet på en hög nivå. Automatisering, digitalisering och ny teknik driver vår bransch mot mindre koldioxidutsläpp. Dessutom visar våra investeringar på 500 miljoner euro i ny teknik, digitalisering och grön sjöfart att vi är beslutsamma att gå först i denna utveckling. Att minska bränsleförbrukningen och utsläppen innebär att vi är både konkurrenskraftiga och engagerade i arbetet med att bidra till renare transporter. Vi är också på god väg att leverera ett mycket bra resultat för hela år 2019 och att därmed uppnå våra strategiska mål – både de ekeonomiska och de miljömässiga.”

Hur Finnlines förlänger ett fartyg.
Volontärerna Martina, Andreas Fellman (från Åland), Alexander, Anneli och Örjan.

Africa Mercy på plats i Senegal

Den världsomspännande välgörenhetsrörelsen Mercy Ships, där Sjöfartens Dag och Ålands Sjöfart är aktivt delaktiga, har nått Senegal för a
Läs mer »
Foto: Jörgen Pettersson

Därför bullrar det i hamnen

I Mariehamns Hamn Ab är det just nu lite stökigt till följd av byggnadsarbeten för att bygga
Läs mer »

Rotorsegel till Scandlines

Snart blir rotorsegel en lika självklar bild i vardagen i Danmark och Tyskland som den blivit i Sverige, Finland och på Åland.
Läs mer »
Foto: Jörgen Pettersson/ Tropic Maritime images

Galaxygir till Transportstyrelsen

Vad var det egentligen som hände på lördagseftermiddagen på Ålands hav då Tallinks M/S Galaxy var på väg mot Stockholm från Mariehamn?
Läs mer »

Stolt vd hyllar personal

Sjöfart gör skillnad och det märks särskilt tydligt i trafiken mellan Vasa och Umeå där Wasaline går från klarhet till klarhet.
Läs mer »
Foto: Jörgen Pettersson

Skatter pressar Tallinks vinst

Slaget om Östersjön fortsätter med oförändrad intensitet och står alltjämt mellan huvudsakligen estniska Tallink Grupp och åländska Vikin
Läs mer »