Ordförandebyte i Alandia

För bara ett år sedan kom Konstsamfundets vd Stefan Björkman in som styrelseordförande för Alandia med avsikten att det skulle vara en långsiktig lösning. Så blev det inte. Efter bara ett år vid rodret bytte Alandias ägare i går ut Björkman mot storägarna Rettig Groups vd Matts Rosenberg.

Så här rapporterade Ålands Sjöfart om ordförandebytet 2019.

Vid gårdagens bolagsstämma godkändes bokslutet och styrelsemedlemmar och vd beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Man beslöt också att befullmäktiga styrelsen att avgöra om någon dividend ska betalas ut för 2019, förslaget är i så fall 15 euro per aktie (totalt tre miljoner euro). Bemyndigandet är i kraft till början av följande ordinarie bolagsstämma.

Detta är inte helt okomplicerat att genomföra, har Ålands Sjöfart tidigare berättat om. Rekommendationerna från bland annat Finansinspektionen är att man ska låta bli att betala ut dividender.

Om de flesta frågorna var av formell karaktär verkar styrelsevalet i någon mån ha vållat huvudbry. För det första minskades den ordinarie styrelsen från sju till sex personer vilket medförde att Rettig Groups ekonomidirektör Thomas Ekström fick avgå efter bara ett år. För det andra blev sejouren för ordföranden och Konstsamfundets vd, diplomingenjören Stefan Björkman, lika kort. Björkman byts ut och ersätts av Rettig Groups vd Matts Rosenberg som är ny i styrelsen. Övriga fem styrelsemedlemmar omvaldes och är fortsättningsvis Jan Hanses, Björn Blomqvist, Eero Holma, Laura Paasio samt Peter Wiklöf. Av dessa utsågs Jan Hanses till styrelsens viceordförande.

Matts Rosenberg är född 1977 och utsågs till vd för Rettig Group vårvintern 2019. Rosenberg började på Rettig Group 2016 som operativ chef och utsågs till vice vd och Head of Core Investments 2018. Han är styrelseordförande för Nordkalk och styrelseledamot för Rettig ICC, som båda är Rettig Groups portföljbolag. Han har över 15 års erfarenhet av att arbeta med investeringar, förvärv och i operativa roller. Innan han började på Rettig Group har Matts arbetat för IK Investment Partners (tidigare Industri Kapital) i Sverige och har varit vice vd och ekonomidirektör för Fortaco Group. På den egna hemsidan sade han då:

”Jag ser fram emot att axla den här nya rollen och har djup respekt för det ansvar som följer därav. Mitt främsta mål är att utveckla Rettig Group i enlighet med vår nya strategi, som fokuserar på långsiktigt värdeskapande genom aktivt och ansvarsfullt ägande. Vårt mål är att vara ett mycket professionellt och respekterat familjeägt investeringsbolag med nordisk fokus, som äger och utvecklar företag som är bäst i klassen. Vi har goda förutsättningar att genomföra vår strategi: ett mycket kunnigt team, ett starkt brand och sist men inte minst en ägarbas med en tydlig vision för Rettig Groups långsiktiga mål.”

Den årliga ersättningen till styrelsens ordförande fastställdes till 22.000 euro per år och för medlemmarna till 18.000 euro per år samt 850 euro per bevistat sammanträde för envar samt ersättning för resekostnader. Till bolagets revisor återvaldes revisionssamfundet Ernst & Young med Kristina Sandin som huvudansvarig revisor.

Viking har tappat 226 miljoner

I dag offentliggör Viking Line sin verksamhetsöversikt för perioden januari till september.
Läs mer »

Vd vill att regeringen tar ansvar

Svenska Sjöfartsverket förväntar sig flera miljoner i förlorade intäkter på grund av minskade intäkter från farleds- och lotsavgifterna.
Läs mer »

Alukin stärker på Åland

Alukin aluminiumbåtar har anlitat Åland Yachts för att marknadsföra sina egenutvecklade helsvetsade aluminiumbåtar till den åländska skär
Läs mer »

eMarine hjälper Wasaline spara

eMarine Engineering som har kontor bland annat i Mariehamn har installerat ett egenkonstruerat och världsunikt batterisystem ombord på M/
Läs mer »

Viking får låna 43 miljoner

Coronakrisen och de myndighetsbeslut som omöjliggjort ”normalt” resande har rammat passagerarindustrin ofattbart hårt.
Läs mer »

Stena stärker på Östersjön

Västkustbaserade Stena Line kämpar som alla andra passagerarberoende rederier för sin överlevnad och söker nya möjligheter på andra markn
Läs mer »