• Nya sjömätare: Sara Hintz Dalen, Jesper Svensson och Maria Sandberg.
    Nya sjömätare: Sara Hintz Dalen, Jesper Svensson och Maria Sandberg.
  • Nya sjömätare: Sara Hintz Dalen, Jesper Svensson och Maria Sandberg.

Nya sjömätare redo att jobba

I går examinerades de första sjömätarna någonsin från Sjömätarutbildningen i Göteborg – en utbildning som länge varit efterfrågad i Sverige både av Sjöfartsverket och andra aktörer i branschen. Sjömätning är något som gynnar hela samhället och behövs i såväl grunda som djupa vatten. Ju mer vi vet om de vatten vi rör oss i, ju säkrare, miljövänligare och effektivare kan vi färdas, transportera och planera för framtiden.

– Alla behöver sjömätning, och vi behöver folk med rätt kunskap, säger Ulf Olsson, chef för Sjöfartsverkets sjömätningsverksamhet.

Tidigare har Sverige liksom grannländerna vänt sig utomlands för att hämta hem den vidareutbildning som behövs inom sjömätning – nu är det Göteborg som gäller. Här fördjupas de kunskaper som kursdeltagarna redan har. Att sjömäta innebär att kartlägga havsbotten och är en av Sjöfartsverkets huvuduppgifter Behovet av färdigutbildade sjömätare är stort i alla länder kring Östersjön. En stor fördel med att ha en utbildning i Sverige är att det ger en bättre rekryteringsgrund, förklarar Ulf Olsson.

– Vi får mycket tillbaka från det här, inte bara genom att anställda på Sjöfartsverket utbildas, utan även då de andra deltagarna blir potentiella kollegor. Vi vill och behöver anställa de som har den här utbildningen, säger Ulf Olsson.

Utbildningen har gett studenterna både teoretisk och praktisk kunskap, där Sjöfartsverket bidragit till båda delarna. David Dodd, sjömätningsexpert och professor, som anses vara en av de bästa i ämnet har varit en av lärarna. Även Petter Gedda, Sjöfartsverkets sjömätningsbåt, har stått till studenternas förfogande.

– Utbildningen har varit lärorik och givit mig en fördjupad kunskap om allt det jag gör i jobbet, och mer, säger Sara Hintz Dahlen, efterprocesserare på Sjögeografiavdelningen.

– Ja, jag har absolut fått en större förståelse för hela branschen och alla delarna inom sjömätning, säger Maria Sandberg, även hon efterprocesserare.

Under fredagen presenterades examensarbetena vartefter diplom och examensbevis delats ut.

– I jobbet är det mycket ”learning-by-doing”, med utbildningen har jag fått en mer teoretisk bakgrund till det hela. En större helhetsbild av yrket, som sträcker sig utanför Sjöfartsverket, säger Jesper Svensson, sjömätare på Sjöfartsverket. Det har varit roligt och lärorikt, men ska bli skönt att komma tillbaka till verkligheten och jobbet också.

Utbildningen är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Chalmers, Stockholms universitet, Marin Mätteknik och Sjöfartsverket. Kursen omfattar 30 högskolepoäng och ges på Institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet.

Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till cirka 1.200 personer. 

Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra med hjälp av lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för sjö- och flygräddningen i Sverige. I Göteborg finns sjö- och flygräddningscentralen för hela landet, samlokaliserad med Kustbevakningen och Försvarsmakten.

Sjöfartsverket i korthet

Roro-jättar till nytt svenskt rederi

På ett rätt diskret vis har ett nytt svenskt rederi sett dagens ljus och lägger in en beställning på stora roro-fartyg i Kina.
Läs mer »
Foto: AVIC Weihai

WE Tech gör Stena miljövänligare

Morgondagens sjöfart måste vara renare än i dag och ett ständigt förnyelsearbete pågår inom världssjöfarten.
Läs mer »

Ansgar tar över M/S Alfågeln

Det blir vaktbyte kring driften av den åländska skärgårdstrafikens norra linje, mellan Hummelvik på Vårdö och Torsholma på Brändö.
Läs mer »

Ny strategi för sjöfartsforskning

Den 10 april lanserade Svensk Sjöfart en uppdaterad forskningsstrategi för 2019–2023.
Läs mer »

Skarp varning för IT-attacker

Den internationella sjöfarten är målet för avancerade IT-skurkar och shippingen borde ha högsta beredskap för en förestående cyberattack.
Läs mer »
Image: Seabourn

ABB säljer kraft till Seabourn

Kryssningsmarknaden tycks omättlig och fartygen blir bara fler och lyxigare.
Läs mer »