• Nya sjömätare: Sara Hintz Dalen, Jesper Svensson och Maria Sandberg.
    Nya sjömätare: Sara Hintz Dalen, Jesper Svensson och Maria Sandberg.
  • Nya sjömätare: Sara Hintz Dalen, Jesper Svensson och Maria Sandberg.

Nya sjömätare redo att jobba

I går examinerades de första sjömätarna någonsin från Sjömätarutbildningen i Göteborg – en utbildning som länge varit efterfrågad i Sverige både av Sjöfartsverket och andra aktörer i branschen. Sjömätning är något som gynnar hela samhället och behövs i såväl grunda som djupa vatten. Ju mer vi vet om de vatten vi rör oss i, ju säkrare, miljövänligare och effektivare kan vi färdas, transportera och planera för framtiden.

– Alla behöver sjömätning, och vi behöver folk med rätt kunskap, säger Ulf Olsson, chef för Sjöfartsverkets sjömätningsverksamhet.

Tidigare har Sverige liksom grannländerna vänt sig utomlands för att hämta hem den vidareutbildning som behövs inom sjömätning – nu är det Göteborg som gäller. Här fördjupas de kunskaper som kursdeltagarna redan har. Att sjömäta innebär att kartlägga havsbotten och är en av Sjöfartsverkets huvuduppgifter Behovet av färdigutbildade sjömätare är stort i alla länder kring Östersjön. En stor fördel med att ha en utbildning i Sverige är att det ger en bättre rekryteringsgrund, förklarar Ulf Olsson.

– Vi får mycket tillbaka från det här, inte bara genom att anställda på Sjöfartsverket utbildas, utan även då de andra deltagarna blir potentiella kollegor. Vi vill och behöver anställa de som har den här utbildningen, säger Ulf Olsson.

Utbildningen har gett studenterna både teoretisk och praktisk kunskap, där Sjöfartsverket bidragit till båda delarna. David Dodd, sjömätningsexpert och professor, som anses vara en av de bästa i ämnet har varit en av lärarna. Även Petter Gedda, Sjöfartsverkets sjömätningsbåt, har stått till studenternas förfogande.

– Utbildningen har varit lärorik och givit mig en fördjupad kunskap om allt det jag gör i jobbet, och mer, säger Sara Hintz Dahlen, efterprocesserare på Sjögeografiavdelningen.

– Ja, jag har absolut fått en större förståelse för hela branschen och alla delarna inom sjömätning, säger Maria Sandberg, även hon efterprocesserare.

Under fredagen presenterades examensarbetena vartefter diplom och examensbevis delats ut.

– I jobbet är det mycket ”learning-by-doing”, med utbildningen har jag fått en mer teoretisk bakgrund till det hela. En större helhetsbild av yrket, som sträcker sig utanför Sjöfartsverket, säger Jesper Svensson, sjömätare på Sjöfartsverket. Det har varit roligt och lärorikt, men ska bli skönt att komma tillbaka till verkligheten och jobbet också.

Utbildningen är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Chalmers, Stockholms universitet, Marin Mätteknik och Sjöfartsverket. Kursen omfattar 30 högskolepoäng och ges på Institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet.

Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till cirka 1.200 personer. 

Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra med hjälp av lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för sjö- och flygräddningen i Sverige. I Göteborg finns sjö- och flygräddningscentralen för hela landet, samlokaliserad med Kustbevakningen och Försvarsmakten.

Sjöfartsverket i korthet

Tallink lånar till nybygge

Tallink Grupp lånar 197,6 miljoner euro för att bygga den nya LNG-färjan vid Rauma Marine Construction som
Läs mer »

Lundqvist visar ny miljonvinst

Åländska Lundqvist Rederierna tjänar pengar igen efter fjolårets tillfälliga dykning.
Läs mer »

Iransk ilska mot Gibraltar

Gibraltar som på lördag drar igång NatWest International Island Games är centrum för världen
Läs mer »

Carnivals flotta väljer STM

Tack vare EU-projektet STM som drivs av bland andra svenska Sjöfartsverket blir världssjöfart
Läs mer »

Här är världens hetaste tanker

Världens antagligen mest omskrivna oljetanker heter M/T Grace 1 och ligger just nu utanför Gibraltar, övervakade av brittiska marinen och
Läs mer »

All time high på Rosella

Åland lockar allt fler besökare vilket är härligt så här mitt i sommaren med starkaste månaden framför oss.
Läs mer »