Lundqvist visar ny miljonvinst

Åländska Lundqvist Rederierna tjänar pengar igen efter fjolårets tillfälliga dykning. De två rederikoncernerna, Ångfarygs Ab Alfa och Rederi Ab Hildegaard, omsatte tillsammans 46.933 miljoner euro (34.270 under föregående period) visar boksluten över den senaste räkenskapsperioden 4/2018-3/2019. Rörelseresultatet för bägge rederierna uppgick till 20.018 miljoner euro jämfört med en förlust på 4.875 miljoner under fjolåret. Förbättringen kommer sig av att fraktmarknaderna steg rejält från november i fjol till och med februari i år. I en kommentar till Alfas bokslut skriver Ben Lundqvist som är vd i bägge rederierna:

”Fraktmarknaden för aframaxtanker såväl som för tankersektorn som helhet har under stora delar av året varit synnerligen pressad, vilket särskilt gäller verksamhetsårets första sex månader. Under perioden november 2018 till och med februari 2019 kunde vi däremot se en relativt kraftig förbättring av marknaden, vilket till stor del kan förklaras av den stora anhopning av aframaxtankers, som väntade på passage av turkiska sunden till och från svartahavshamnar. Som mest väntade cirka 80 aframaxtanker på passage och väntetiden i östlig och västlig riktning kom att totalt röra sig om cirka 30 dagar. Däremot var trafiken från Balticum igen något av en besvikelse då isläget detta år igen var mycket lättare än vanligt och inte medförde några längre fördröjningar som skulle ha förbättrat fraktläget för isklassat tonnage. Efter februari 2019 har tyvärr fraktnivån igen sjunkit till samma låga nivåer, som under motsvarande tid år 2018 och man kan förutspå en liknande svag marknad för de första sex månaderna av inkommande år som under det avslutade året. Bland marknadsexperter är dock en viss optimism rådande för den framtida tankmarknaden men som alltid är det svårt att bedöma när en förbättring kan väntas.”

Lundqvist Rederierna äger i dag elva moderna tankfartyg av aframax-klass och torde stå väl rustat inför framtiden. Bland kunderna finns i dag de flesta av världens allra största oljebolag som till exempel Shell, ConocoPhillips, Exxon, Chevron och så vidare. Året som avslutats innebar också en punkt för det senaste nybyggnadsprogram som koncernerna genomfört.

”Året har varit händelserikt med intressebolaget Lundquist Shipping Company Limiteds övertagande av nybygget aframaxtankern Sword i augusti år 2018 och med dotterbolaget Shinobu Shipping Company Limiteds övertagande av tankern Alfa Finlandia ett halvt år senare i februari år 2019. Vardera fartygen är byggda i Japan av Sumitomo Heavy Industries and Marine Engineering. Med de sex nybyggena levererade till dotter- och intressebolag under de senaste fyra och ett halvt åren är nybyggnadsprogrammet avslutat för denna gång”, skriver Ben Lundqvist

Båda rederiernas verksamhetsberättelser och bokslut kan läsas på länkarna nertill.

50 miljoner sämre för Tallink

Det kanske mest överraskande i Tallinks Grupps halvårsrapport är att resultatet inte är ännu sämre.
Läs mer »

Mexico köper åländskt

Trots utmanande tider fortsätter åländska Carus och dess systerbolag Winpos att leverera IT-lösningar över hela världen.
Läs mer »
Foto: Jörgen Pettersson

Grimaldi ilsken på statligt stöd

Finnlines redovisar ett halvårsresultat för perioden januari till juni 2020 som landar väsentligt lägre än i fjol.
Läs mer »

Säljare söker jobb, helst till sjöss

I spåren på covid-19-pandemin tornar en helt ny vardag upp sig.
Läs mer »

Tallink Silja tar över Birkaidé

Den krassa verkligheten i marknadsekonomin resulterar nu i att Tallink Siljas M/S Silja Symphony tar över Birka Cruises populära kryssnin
Läs mer »
Koncernchef Björn Blomqvist. Foto: Therese Andersson.

Storägare räddar Eckerö med lån

Rederi Ab Eckerös största ägargrupp, den åländska familjen Mansén, går in med 2 miljoner euro i kapitallån till det krisande rederiet.
Läs mer »