Lundqvist visar ny miljonvinst

Åländska Lundqvist Rederierna tjänar pengar igen efter fjolårets tillfälliga dykning. De två rederikoncernerna, Ångfarygs Ab Alfa och Rederi Ab Hildegaard, omsatte tillsammans 46.933 miljoner euro (34.270 under föregående period) visar boksluten över den senaste räkenskapsperioden 4/2018-3/2019. Rörelseresultatet för bägge rederierna uppgick till 20.018 miljoner euro jämfört med en förlust på 4.875 miljoner under fjolåret. Förbättringen kommer sig av att fraktmarknaderna steg rejält från november i fjol till och med februari i år. I en kommentar till Alfas bokslut skriver Ben Lundqvist som är vd i bägge rederierna:

”Fraktmarknaden för aframaxtanker såväl som för tankersektorn som helhet har under stora delar av året varit synnerligen pressad, vilket särskilt gäller verksamhetsårets första sex månader. Under perioden november 2018 till och med februari 2019 kunde vi däremot se en relativt kraftig förbättring av marknaden, vilket till stor del kan förklaras av den stora anhopning av aframaxtankers, som väntade på passage av turkiska sunden till och från svartahavshamnar. Som mest väntade cirka 80 aframaxtanker på passage och väntetiden i östlig och västlig riktning kom att totalt röra sig om cirka 30 dagar. Däremot var trafiken från Balticum igen något av en besvikelse då isläget detta år igen var mycket lättare än vanligt och inte medförde några längre fördröjningar som skulle ha förbättrat fraktläget för isklassat tonnage. Efter februari 2019 har tyvärr fraktnivån igen sjunkit till samma låga nivåer, som under motsvarande tid år 2018 och man kan förutspå en liknande svag marknad för de första sex månaderna av inkommande år som under det avslutade året. Bland marknadsexperter är dock en viss optimism rådande för den framtida tankmarknaden men som alltid är det svårt att bedöma när en förbättring kan väntas.”

Lundqvist Rederierna äger i dag elva moderna tankfartyg av aframax-klass och torde stå väl rustat inför framtiden. Bland kunderna finns i dag de flesta av världens allra största oljebolag som till exempel Shell, ConocoPhillips, Exxon, Chevron och så vidare. Året som avslutats innebar också en punkt för det senaste nybyggnadsprogram som koncernerna genomfört.

”Året har varit händelserikt med intressebolaget Lundquist Shipping Company Limiteds övertagande av nybygget aframaxtankern Sword i augusti år 2018 och med dotterbolaget Shinobu Shipping Company Limiteds övertagande av tankern Alfa Finlandia ett halvt år senare i februari år 2019. Vardera fartygen är byggda i Japan av Sumitomo Heavy Industries and Marine Engineering. Med de sex nybyggena levererade till dotter- och intressebolag under de senaste fyra och ett halvt åren är nybyggnadsprogrammet avslutat för denna gång”, skriver Ben Lundqvist

Båda rederiernas verksamhetsberättelser och bokslut kan läsas på länkarna nertill.

Tallink lånar till nybygge

Tallink Grupp lånar 197,6 miljoner euro för att bygga den nya LNG-färjan vid Rauma Marine Construction som
Läs mer »

Lundqvist visar ny miljonvinst

Åländska Lundqvist Rederierna tjänar pengar igen efter fjolårets tillfälliga dykning.
Läs mer »

Iransk ilska mot Gibraltar

Gibraltar som på lördag drar igång NatWest International Island Games är centrum för världen
Läs mer »

Carnivals flotta väljer STM

Tack vare EU-projektet STM som drivs av bland andra svenska Sjöfartsverket blir världssjöfart
Läs mer »

Här är världens hetaste tanker

Världens antagligen mest omskrivna oljetanker heter M/T Grace 1 och ligger just nu utanför Gibraltar, övervakade av brittiska marinen och
Läs mer »

All time high på Rosella

Åland lockar allt fler besökare vilket är härligt så här mitt i sommaren med starkaste månaden framför oss.
Läs mer »