Lundqvist visar ny miljonvinst

Åländska Lundqvist Rederierna tjänar pengar igen efter fjolårets tillfälliga dykning. De två rederikoncernerna, Ångfarygs Ab Alfa och Rederi Ab Hildegaard, omsatte tillsammans 46.933 miljoner euro (34.270 under föregående period) visar boksluten över den senaste räkenskapsperioden 4/2018-3/2019. Rörelseresultatet för bägge rederierna uppgick till 20.018 miljoner euro jämfört med en förlust på 4.875 miljoner under fjolåret. Förbättringen kommer sig av att fraktmarknaderna steg rejält från november i fjol till och med februari i år. I en kommentar till Alfas bokslut skriver Ben Lundqvist som är vd i bägge rederierna:

”Fraktmarknaden för aframaxtanker såväl som för tankersektorn som helhet har under stora delar av året varit synnerligen pressad, vilket särskilt gäller verksamhetsårets första sex månader. Under perioden november 2018 till och med februari 2019 kunde vi däremot se en relativt kraftig förbättring av marknaden, vilket till stor del kan förklaras av den stora anhopning av aframaxtankers, som väntade på passage av turkiska sunden till och från svartahavshamnar. Som mest väntade cirka 80 aframaxtanker på passage och väntetiden i östlig och västlig riktning kom att totalt röra sig om cirka 30 dagar. Däremot var trafiken från Balticum igen något av en besvikelse då isläget detta år igen var mycket lättare än vanligt och inte medförde några längre fördröjningar som skulle ha förbättrat fraktläget för isklassat tonnage. Efter februari 2019 har tyvärr fraktnivån igen sjunkit till samma låga nivåer, som under motsvarande tid år 2018 och man kan förutspå en liknande svag marknad för de första sex månaderna av inkommande år som under det avslutade året. Bland marknadsexperter är dock en viss optimism rådande för den framtida tankmarknaden men som alltid är det svårt att bedöma när en förbättring kan väntas.”

Lundqvist Rederierna äger i dag elva moderna tankfartyg av aframax-klass och torde stå väl rustat inför framtiden. Bland kunderna finns i dag de flesta av världens allra största oljebolag som till exempel Shell, ConocoPhillips, Exxon, Chevron och så vidare. Året som avslutats innebar också en punkt för det senaste nybyggnadsprogram som koncernerna genomfört.

”Året har varit händelserikt med intressebolaget Lundquist Shipping Company Limiteds övertagande av nybygget aframaxtankern Sword i augusti år 2018 och med dotterbolaget Shinobu Shipping Company Limiteds övertagande av tankern Alfa Finlandia ett halvt år senare i februari år 2019. Vardera fartygen är byggda i Japan av Sumitomo Heavy Industries and Marine Engineering. Med de sex nybyggena levererade till dotter- och intressebolag under de senaste fyra och ett halvt åren är nybyggnadsprogrammet avslutat för denna gång”, skriver Ben Lundqvist

Båda rederiernas verksamhetsberättelser och bokslut kan läsas på länkarna nertill.

Septor ordnar teknikmässa

Välkomna till Septors stora leverantörsdagar som ordnas för femte gången i Helsingfors, Åbo och Mariehamn!
Läs mer »

Ökat miljötänk bland Ålands färjor

Miljön är en av de största frågorna som är på tapeten nuförtiden. Alla vill vi göra vad vi kan för att minska utsläpp och spara på elen.
Läs mer »

Wasaline köper mer från Wärtsilä

Wasalines nya RoPax-färja som har officiell byggstart på måndag vid Rauma Marine Constructions (RMC) i Finland satsar högt när det gäller
Läs mer »

Bra affär ta emot kryssare

Årets sommar börjar nalkas slutet.
Läs mer »
Foto: Karsten Bidstrup.

Hurtigruten tog Nordvästpassagen

Om det är något som definierar människan är det drivet att söka andra vägar och hitta nya platser.
Läs mer »
Foto: Jörgen Pettersson

RABN sålde första fartyget

Det är en både glad och vemodig vd Antti Partanen som i dag på eftermiddagen bekräftar att Rederi Ab Nathalie i Åbo för första gången sål
Läs mer »