Lundqvist bygger tolfte tanker

Åländska Lundqvist Rederierna bygger ytterligare en aframax-tanker i Japan, vid Sumitomo Heavy Industries Marine and Engineering Co Ltd. Det blir elfte nybygget från Sumitoma, det första var M/S Channel Dragon som levererades 1990.

Detta är andra nybygget som Lundqvists beställer under coronapandemin, här berättar Ålands Sjöfart om det förra.

Dagens nybyggnadsbesked kommuniceras av vd Ben Lundqvist så här:

Lundquist Shipping Company Limited, ett intressebolag till såväl Ångfartygs Aktiebolaget Alfa som Rederiaktiebolaget Hildegaard, har idag ingått ett kontrakt för leverans av ytterligare en aframaxtanker på ca 112.000 dödviktton att byggas av  Sumitomo Heavy Industries Marine and Engineering Co Ltd, Japan. Fartyget är i stort sett ett systerfartyg till rederiets fartyg Alfa Finlandia som levererades vintern 2019 och till det fartyg som skall levereras i januari 2022. Även detta fartyg blir förberett för eventuell framtida LNG drift.  Fartyget är beräknat att levereras i augusti år 2022. Detta nybygge kommer att bli det elfte i ordningen att levereras från Sumitomo till Lundqvist gruppen där Channel Dragon var det första fartyget år 1990. Såsom vid föregående beställning har kontraktet förberetts och slutförts under rådande Corona virus situation utan att någon som helst fysisk kontakt mellan parterna varit möjlig att etablera.

”Det hängde på minuter”

Till följd av ett extremt oväntat tekniskt fel i form av en ventil som fastnade gick styrbords propeller till fullt back i ett känsligt l
Läs mer »

Pandemin pressar hela sjöfarten

Den finländska sjöfarten lever just nu i den värsta krisen i modern tid, särskilt passagerarsidan är i stort sett borta i väntan på vacci
Läs mer »

Åbo hamn säljer kranar

Åbo Hamn Ab säljer sin lyftkransverksamhet till Turku Stevedoring Oy (TurkuSteve).
Läs mer »

Dubbla segel på norskt fartyg

Norska rederiet Sea-Cargo som nyligen hyrt Godby Shippings rorofartyg Misida, Misana och Baltica tar ett rejält kliv i hållbarhet genom a
Läs mer »

Framtidstro hos Wasaline

Wasalines vd Peter Ståhlberg är redo för framtiden och låter inte pandemin påverka humöret, mer än minimalt, och väljer att se positivt p
Läs mer »

Viking ser ljuset i tunneln

Till följd av pandemin och de restriktioner som infördes förlorade Viking Line i stort sett av all den trafik som bolaget lever av; 70 pr
Läs mer »