Lundqvist bygger elfte tanker

När det är blåsigt ute väljer de flesta att stanna inomhus eller vid kaj. Andra hissar segel och drar nytta av stormen. Om det är skälet till att Lundqvist Rederierna i Mariehamn i dag avslöjar att man bygger ytterligare en ny Aframax-tanker ska vi låta vara osagt. Ändå är det kalla fakta. I bistra tider är en god kassa nyckeln till framgång. Så här skriver vd och rederigruppens största ägare Ben Lundqvist i ett pressmeddelande i dag:

”Lundquist Shipping Company Limited, ett intressebolag till såväl Ångfartygs Aktiebolaget Alfa som Rederiaktiebolaget Hildegaard, har i dag ingått ett skeppsbyggnadskontrakt för leverans av en aframaxtanker på ca 112.000 dödviktton med Sumitomo Heavy Industries i Japan.”

Det nya fartyget är i stort sett ett systerfartyg till Alfa Finlandia som levererades vintern 2019 och blir dessutom förberett för eventuell framtida LNG-drift och med vissa justeringar för att ytterligare minska bunkerkonsumtionen, skriver Ben Lundqvist som också understryker:

”Fartyget som torde komma att finansieras med egna medel levereras i januari år 2022.”

Beställningen av vad som blir rederigruppens för närvaranse elfte tanker har ägt rum mitt under brinnande coronakris vilket begränsat sättet man gjort upp affären på, vilket Ben Lundqvist understryker:

”Det ovanliga med denna beställning är att kontraktet har förberetts och slutförts under rådande coronavirus situation utan att någon som helst fysisk kontakt mellan skeppsvarv och kund kunnat etableras. Detta har varit möjligt pga de förtroliga förbindelser som skapats mellan parterna under byggnationen av de under de senaste fem åren levererade sju aframax tankfartygen.”

 

”Det hängde på minuter”

Till följd av ett extremt oväntat tekniskt fel i form av en ventil som fastnade gick styrbords propeller till fullt back i ett känsligt l
Läs mer »

Pandemin pressar hela sjöfarten

Den finländska sjöfarten lever just nu i den värsta krisen i modern tid, särskilt passagerarsidan är i stort sett borta i väntan på vacci
Läs mer »

Åbo hamn säljer kranar

Åbo Hamn Ab säljer sin lyftkransverksamhet till Turku Stevedoring Oy (TurkuSteve).
Läs mer »

Dubbla segel på norskt fartyg

Norska rederiet Sea-Cargo som nyligen hyrt Godby Shippings rorofartyg Misida, Misana och Baltica tar ett rejält kliv i hållbarhet genom a
Läs mer »

Framtidstro hos Wasaline

Wasalines vd Peter Ståhlberg är redo för framtiden och låter inte pandemin påverka humöret, mer än minimalt, och väljer att se positivt p
Läs mer »

Viking ser ljuset i tunneln

Till följd av pandemin och de restriktioner som infördes förlorade Viking Line i stort sett av all den trafik som bolaget lever av; 70 pr
Läs mer »