Lotspriser stiger inte

För andra året i följd väljer finländska lotsorganisationen Finnpilot att inte höja proserna för lotsuppdrag vilket är goda nyheter för de rederier som trafikerar på Finland och vars besättning saknar lotspapper. Ett viktigt skäl är att den finländska exportern och importen fortsätter att gå bra.

Antalet lotsningar har ökat parallellt med den positiva utvecklingen i Finlands utrikeshandel. Finnpilot har lyckats svara på det växande lotsningsbehovet i fartygstrafiken genom långsiktig planering och kontinuerlig verksamhetsutveckling. Lotsningsavgifterna 2019 kommer att hållas på samma nivå som året innan. Avgiftsnivån på Saimen förblir 26 procent av lotsningsavgiften vid kusten och inga justeringar görs heller i de övriga avgifterna i anslutning till lotsning, såsom vänteavgiften, annulleringsavgiften och avgiften för ändring av beställningar.

Antalet lotsningar har liksom året innan utvecklats positivt under 2018. Ökningen i sjötransporternas tonnage återspeglas i ökad lotsning inom alla lotsningsområden vid kusten.

Finnpilot in brief 2017
Folgefonn gjordes autonom av Wärtsilä.

Tungviktsfajt om autonoma fartyg

Det råder ingen hejd just nu på nyheterna om hur sjöfarten ska förhålla sig till framtiden i allmänhet och särskilt obemannade och/eller
Läs mer »
RMS Carelie ex RMS Ruhrort.

Maskinhaveri för RMS Carelie

Till följd av ett maskinhaveri sent på söndagskvällen har Rederi Ab Nathalies (RABN) fartyg M/S RMS Carelie bogserats till Oskarshamn för
Läs mer »
RIF:s vd Tiina Tuurnala deltog i Breaking Waves i Helsingfors.

Shippingproffs möttes i Helsingfors

Sjöklustrets främsta proffs samlades i Helsingfors för Breaking Waves-konferensen i måndag
Läs mer »

Styrelse valdes för RIF

Rederierna i Finland rf höll sitt ordinarie höstmöte i torsdags och utsåg nya styrelsemedlemmar för 2019.
Läs mer »

Jansson ny vd för Mariehamns Hamn Ab

Mariehamns Hamn Ab har utsett civilingenjören Alef Jansson, 44, från Mariehamn till ny vd. Han tillträder den 18 februari nästa år.
Läs mer »

Vikingmärket på plats i staden

Makarna Gunnar och Ellen Eklund finns nu för alltid på plats i Esplanaden i Mariehamn, mitt i den verklighet de förändrade tack vare sina
Läs mer »