LNG-pionjär till Oxelösund

En ny generation fartyg för transporter av torra bulkprodukter gör premiär i Oxelösund i dag. Det är finska rederiet ESL Shippings fartyg M/S Haaga som drivs av LNG och börjar trafikera Östersjön, något Ålands Sjöfart berättat om tidigare. Dagens besök i Oxelösund är det första i Östersjön efter leveransen i Kina. ESL Shipping och Oxelösunds Hamn är båda delaktiga i det delvis EU-finansierade projektet Bothnia Bulk, ett projekt som syftar till att uppgradera den industriella sjötrafiken. Fartyget lastade i Japan och tog rutten genom Nordostpassagen på sin hemresa. Haaga inleder därmed sin trafik för SSAB och transporter av råvaror mellan Luleå-Brahestad-Oxelösund.

Det övergripande målet med EU-projektet är att öka sjöfartens miljöprestanda, minska utsläppen och sänka logistikkostnaderna samt att säkerställa tillgänglighet året om. Fartyget Haaga är 160 meter långt och på 25.600 DWT och drivs med LNG (flytande naturgas) som bränsle. LNG som bränsle, jämfört med lågsvavlig olja, bidrar med minskade utsläpp av koldioxid (57%), svaveldioxid (92%) och PM partiklar (98%).

– Vi välkomnar den nya generationens fartyg, inte minst dess minskade emissioner. Det är positivt för miljön i stort och för Oxelösunds närmiljö. Sjöfarten efterfrågar i ökad grad LNG som bränsle. Byggnationen av en LNG terminal i Oxelösund kommer att möjliggöra bunkring av LNG förutom att SSAB kan använda bränslet i sina processer, säger Douglas Heilborn, VD Oxelösunds Hamn.

Fartyget kommer om cirka en månad att få sällskap av systerfartyget M/S Viikki. Båda fartygen kommer regelbundet att synas i Oxelösund. Bunkring av LNG bränsle kommer till en början att ske med lastbil.

Bengt-Owe Gustafsson var befälhavare ombord på M/S Viking Sky under dramatiken vid norska kusten. På bilden var han staff captain ombord på M/S Crystal Symphony som besökte Mariehamn sommaren 2016. Foto: Jörgen Pettersson.

Ministerberöm till besättning

Mardrömmen för alla som jobbar till sjöss är att drabbas av manöveroduglighet.
Läs mer »
Nya sjömätare: Sara Hintz Dalen, Jesper Svensson och Maria Sandberg.

Nya sjömätare redo att jobba

I går examinerades de första sjömätarna någonsin från Sjömätarutbildningen i Göteborg – en utbildning som länge varit efterfrågad i Sveri
Läs mer »
Foto: Jörgen Pettersson

Jubelkryss för Eckerö Line

Eckerö Line är bolaget som för 25 år sedan överraskade hela sjöfarts-Finland och -Estland med at
Läs mer »

DNV GL klassar nya Wasafärjan

Det blir världsledande klassningssällskapet DNV GL som sköter klassificeringen av NLC Ferrys
Läs mer »
Wärtsilä 31DF. Foto: Jörgen Pettersson.

Wasaline väljer Wärtsilä 31DF

I dag står det klart att Wasaline väljer en likadan maskin som Viking Line gått in f
Läs mer »
Börje Jansson och Kenneth Johansson ser med vana ögon igenom maskinerna som egentligen inte liknar sådana de är vana vid. Det är till exempel stor skillnad mellan de DF50:or som finns ombord på Viking Grace och denna.

Här testas Vikings nya maskin

Viking Lines nya bil- och passagerarfärja byggs i Kina.
Läs mer »