LNG-pionjär till Oxelösund

En ny generation fartyg för transporter av torra bulkprodukter gör premiär i Oxelösund i dag. Det är finska rederiet ESL Shippings fartyg M/S Haaga som drivs av LNG och börjar trafikera Östersjön, något Ålands Sjöfart berättat om tidigare. Dagens besök i Oxelösund är det första i Östersjön efter leveransen i Kina. ESL Shipping och Oxelösunds Hamn är båda delaktiga i det delvis EU-finansierade projektet Bothnia Bulk, ett projekt som syftar till att uppgradera den industriella sjötrafiken. Fartyget lastade i Japan och tog rutten genom Nordostpassagen på sin hemresa. Haaga inleder därmed sin trafik för SSAB och transporter av råvaror mellan Luleå-Brahestad-Oxelösund.

Det övergripande målet med EU-projektet är att öka sjöfartens miljöprestanda, minska utsläppen och sänka logistikkostnaderna samt att säkerställa tillgänglighet året om. Fartyget Haaga är 160 meter långt och på 25.600 DWT och drivs med LNG (flytande naturgas) som bränsle. LNG som bränsle, jämfört med lågsvavlig olja, bidrar med minskade utsläpp av koldioxid (57%), svaveldioxid (92%) och PM partiklar (98%).

– Vi välkomnar den nya generationens fartyg, inte minst dess minskade emissioner. Det är positivt för miljön i stort och för Oxelösunds närmiljö. Sjöfarten efterfrågar i ökad grad LNG som bränsle. Byggnationen av en LNG terminal i Oxelösund kommer att möjliggöra bunkring av LNG förutom att SSAB kan använda bränslet i sina processer, säger Douglas Heilborn, VD Oxelösunds Hamn.

Fartyget kommer om cirka en månad att få sällskap av systerfartyget M/S Viikki. Båda fartygen kommer regelbundet att synas i Oxelösund. Bunkring av LNG bränsle kommer till en början att ske med lastbil.

Tallink lånar till nybygge

Tallink Grupp lånar 197,6 miljoner euro för att bygga den nya LNG-färjan vid Rauma Marine Construction som
Läs mer »

Lundqvist visar ny miljonvinst

Åländska Lundqvist Rederierna tjänar pengar igen efter fjolårets tillfälliga dykning.
Läs mer »

Iransk ilska mot Gibraltar

Gibraltar som på lördag drar igång NatWest International Island Games är centrum för världen
Läs mer »

Carnivals flotta väljer STM

Tack vare EU-projektet STM som drivs av bland andra svenska Sjöfartsverket blir världssjöfart
Läs mer »

Här är världens hetaste tanker

Världens antagligen mest omskrivna oljetanker heter M/T Grace 1 och ligger just nu utanför Gibraltar, övervakade av brittiska marinen och
Läs mer »

All time high på Rosella

Åland lockar allt fler besökare vilket är härligt så här mitt i sommaren med starkaste månaden framför oss.
Läs mer »