• Isbrytaren Oden.
  Isbrytaren Oden.
 • Isbrytaren Oden.

Isbrytarna vänder hemåt

Det kan tyckas som en sent påkommen nyhet men de facto är det först nu som vi kan vika ihop årets isbrytarsäsong och sammanfatta vintern som gått – en mild sådan. Fredagen den 3 maj avvecklades de sista trafikrestriktionerna för svenska hamnar i Bottenviken och svenska statsisbrytaren Ale kan gå i sommarvila. Det innebär att sjöfarten kan pågå till och från samtliga svenska hamnar utan behov av isbrytarassistans.

– Årets säsong var mycket lindrig. Maximal isutbredning inträffade redan i slutet av januari, vilket är mycket tidigt på säsongen, säger Emma Grönkvist, driftoperatör vid isbrytarledningen på Sjöfartsverket i Norrköping.

Isbrytarsäsongen inleddes den 18 december i fjol, då restriktioner för sjöfarten till och från Karlsborg i Bottenviken infördes. Några dygn senare gick statsisbrytaren Ale i tjänst. Restriktionerna införs varje vinter för områden där is kan påverka sjöfarten och innebär att endast fartyg som är byggda för att trafikera isbelagda farvatten kan få isbrytarassistans. Syftet är att öka trafikens smidighet. Den varma sommaren 2018 märktes av långt in i vintermånaderna i form av att vattnet i Bottniska viken höll en relativt hög temperatur för årstiden, vilket begränsade istillväxten. Under andra halvan av januari växte dock isarna till i snabb takt och den 21 januari anlände Ale till Vänern där hon assisterade fartyg under några veckor. I slutet av januari var samtliga av Sjöfartsverkets fem statsisbrytare samt den inhyrda resursen Thetis i drift. 

Ett hastigt väderomslag i början av februari innebar dock att isläggningen i Bottniska viken kom av sig. Den maximala isutbredningen inträffade redan i slutet av januari, vilket är mycket tidigt i jämförelse med tidigare år. 

– Ur isbrytningsperspektiv har det varit mycket lindriga förhållanden till och från svenska hamnar. Under senare delen av issäsongen har vindriktningen varit mestadels omkring väst vilket innebär att drivisen till havs har rört sig mot den finska sidan, säger Emma Grönkvist.

Den extremt lindriga issituationen ledde till att isbrytaren Atle kunde avsluta sin isexpedition redan den 22 mars. Veckorna därefter togs övriga isbrytare ur tjänst tills endast Ale kvarstod. Nu har alltså även Ale gått på sommarledighet. 

– Isbrytarsäsongen avslutas mycket tidigt denna säsong. Föregående säsong pågick verksamhet i ytterligare tre veckor, säger Emma Grönkvist.

Isbrytarsäsongen 2018 – 19 i siffror

 • Totalt antal assisterade fartyg: 554 st.
 • Sammanlagd tid för assistering: 1.076 timmar.
 • Sammanlagd distans för assistering: 10.725 nautiska mil (19.863 km)
 • Antal bogserade fartyg: 22.
 • Väntetid i medel för de fartyg som har behövt vänta på assistans: 2 t 36 min.
 • 98 procent av fartygen har anlöpt hamn för egen maskin eller har fått assistans utan väntetid.

Fakta om isbrytning 

 • Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Med tanke på landets geografiska läge och transportlängden utgör isbrytarna en viktig funktion för att Sveriges infrastruktur ska stå sig stark. 
 • Sjöfartsverket ser till att alla svenska hamnar kan ha öppet året runt. Sjöfartsverket bryter is till havs och assisterar, dirigerar, leder och bogserar fartyg som har problem att komma fram. 
 • Sjöfartsverket har fem egna isbrytare: Ale, Atle, Frej, Oden och Ymer. Även Sjöfartsverkets arbetsfartyg Baltica och Scandica har isbrytarförmåga. Vid behov hyrs externa resurser i form av bland annat bogserbåtar in. 
 • Isbrytarledningen är stationerad i Norrköping och är i tjänst dygnet runt under issäsongen.
Så går isbrytning till
Tiden på Africa Mercy och i Guinea gick snabbt för Lillwi Lyreö.

Lillwi om livet på Africa Mercy

I dag firar Mercy Ships att man genomfört 100.000 operationer och hyllar alla som gjort det möjligt.
Läs mer »
M/S Africa Mercy.

100.000 operationer för Mercy Ships

Välgörenhetsorganisationen Mercy Ships firar 40 år och det är skäl att skicka tankarna till M/S Africa Mercy, världens största civila sju
Läs mer »
Foto: Jörgen Pettersson

Voionmaa in i Bimco-styre

Finland är en liten aktör i den stora sjöfartsvärlden.
Läs mer »
Näör vinden ger upp ordnar besättningen turer runt fartyget med zodiacs.

På kryss bland spanska städer

Att resa med segelfartyget Sea Cloud II är en upplevelse på olika plan.
Läs mer »
Olof Widén avtackades med guldmedalj på Sjöfartens Dag. Foto: Therese Andersson.

Widén säger adjö med renare sjöfart

Läs mer »

Limnell leder nordiska försäkrare

Alandiadirektören Jan Limnell (Commercial Marine Insurance Director) från Mariehamn har 
Läs mer »