Investeringar tynger Eckerö

Aktieägarna i Rederi Ab Eckerö får räkna med ett lite tyngre år än man kanske vant sig vid. Koncernen som radat upp mycket goda ekonomiska resultat de senaste åren har i år investerat tungt i både fartygsköp och dockningar och redovisar i dag förlust för årets sex första månader. Bland investeringarna märks dockning av koncernens samtliga tre passagerarfartyg i januari samt inköp av ropax-fartyget M/S Finbo Cargo och roro-fartyget M/S Transporter.

Att det uppstår ett minus på sista raden efter ett investeringstungt första halvår är inget konstigt vilket koncernchef Björn Blomqvist inleder dagens rapport med:

– Under perioden har stora investeringar gjorts för att trygga företagets framtida konkurrenskraft. Koncernen har utökat flottan med två fartyg som redan är i trafik. Dessutom har samtliga tre passagerarfartyg dockats i januari. I tillägg till sedvanligt tekniskt underhåll gjordes omfattande förbättringar av de kommersiella utrymmena. Sammanlagda investeringar under första halvåret överstiger 40 miljoner euro. Dockningarna och uppstarten av två nya fartyg har haft en kraftigt negativ påverkan på periodens resultat.

De viktigaste bokslutsuppgifterna kan sammanfattas så här:

  • 1,5 miljoner passagerare reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg (1,5 milj. föreg. år).
  • Omsättning 102,0 miljoner euro (105,2 milj. euro).
  • Rörelseresultat -7,6 miljoner euro (2,4 milj. euro).
  • Periodens resultat, rensat från orealiserade marknadsvärdeförändringar på bunkersäkringar, -6,4 miljoner euro (1,5 milj. euro).
  • Periodens resultat, inklusive orealiserade marknadsvärdeförändringar på bunkersäkringar, -5,5 miljoner euro (3,3 milj. euro).
  • Räntebärande skulder 91,8 miljoner euro (76,8 milj. euro).
  • Nettoskuld 65,8 miljoner euro (43,6 milj. euro).

Eckerö-koncernen har under årets första hälft investerat 42,8 miljoner euro (2,8 milj. euro) i huvudsakligen fartyg. Utöver detta har även investeringar gjorts i ombyggnader och förbättringar av fartyg, hamnar och fastigheter samt it-, logistik- och miljöförbättrande åtgärder. 

Inför resterande året vilket även inkluderar högsäsongen i juli lyder Björn Blomqvists analys så här:

– Koncernen verkar i en omgivning med många osäkerhetsfaktorer. Svenska kronan förväntas vara svag under andra halvåret 2019. Bunkerpriset förväntas vara fortsatt volatilt. Årets resultat beräknas bli avsevärt lägre än år 2018, till största del på grund av dockningar, fartygsinvesteringar och uppstartskostnader.

Hela sexmånadersrapporten kan man läsa nertill som PDF-fil.

Septor ordnar teknikmässa

Välkomna till Septors stora leverantörsdagar som ordnas för femte gången i Helsingfors, Åbo och Mariehamn!
Läs mer »

Ökat miljötänk bland Ålands färjor

Miljön är en av de största frågorna som är på tapeten nuförtiden. Alla vill vi göra vad vi kan för att minska utsläpp och spara på elen.
Läs mer »

Wasaline köper mer från Wärtsilä

Wasalines nya RoPax-färja som har officiell byggstart på måndag vid Rauma Marine Constructions (RMC) i Finland satsar högt när det gäller
Läs mer »

Bra affär ta emot kryssare

Årets sommar börjar nalkas slutet.
Läs mer »
Foto: Karsten Bidstrup.

Hurtigruten tog Nordvästpassagen

Om det är något som definierar människan är det drivet att söka andra vägar och hitta nya platser.
Läs mer »
Foto: Jörgen Pettersson

RABN sålde första fartyget

Det är en både glad och vemodig vd Antti Partanen som i dag på eftermiddagen bekräftar att Rederi Ab Nathalie i Åbo för första gången sål
Läs mer »