Investeringar tynger Eckerö

Aktieägarna i Rederi Ab Eckerö får räkna med ett lite tyngre år än man kanske vant sig vid. Koncernen som radat upp mycket goda ekonomiska resultat de senaste åren har i år investerat tungt i både fartygsköp och dockningar och redovisar i dag förlust för årets sex första månader. Bland investeringarna märks dockning av koncernens samtliga tre passagerarfartyg i januari samt inköp av ropax-fartyget M/S Finbo Cargo och roro-fartyget M/S Transporter.

Att det uppstår ett minus på sista raden efter ett investeringstungt första halvår är inget konstigt vilket koncernchef Björn Blomqvist inleder dagens rapport med:

– Under perioden har stora investeringar gjorts för att trygga företagets framtida konkurrenskraft. Koncernen har utökat flottan med två fartyg som redan är i trafik. Dessutom har samtliga tre passagerarfartyg dockats i januari. I tillägg till sedvanligt tekniskt underhåll gjordes omfattande förbättringar av de kommersiella utrymmena. Sammanlagda investeringar under första halvåret överstiger 40 miljoner euro. Dockningarna och uppstarten av två nya fartyg har haft en kraftigt negativ påverkan på periodens resultat.

De viktigaste bokslutsuppgifterna kan sammanfattas så här:

  • 1,5 miljoner passagerare reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg (1,5 milj. föreg. år).
  • Omsättning 102,0 miljoner euro (105,2 milj. euro).
  • Rörelseresultat -7,6 miljoner euro (2,4 milj. euro).
  • Periodens resultat, rensat från orealiserade marknadsvärdeförändringar på bunkersäkringar, -6,4 miljoner euro (1,5 milj. euro).
  • Periodens resultat, inklusive orealiserade marknadsvärdeförändringar på bunkersäkringar, -5,5 miljoner euro (3,3 milj. euro).
  • Räntebärande skulder 91,8 miljoner euro (76,8 milj. euro).
  • Nettoskuld 65,8 miljoner euro (43,6 milj. euro).

Eckerö-koncernen har under årets första hälft investerat 42,8 miljoner euro (2,8 milj. euro) i huvudsakligen fartyg. Utöver detta har även investeringar gjorts i ombyggnader och förbättringar av fartyg, hamnar och fastigheter samt it-, logistik- och miljöförbättrande åtgärder. 

Inför resterande året vilket även inkluderar högsäsongen i juli lyder Björn Blomqvists analys så här:

– Koncernen verkar i en omgivning med många osäkerhetsfaktorer. Svenska kronan förväntas vara svag under andra halvåret 2019. Bunkerpriset förväntas vara fortsatt volatilt. Årets resultat beräknas bli avsevärt lägre än år 2018, till största del på grund av dockningar, fartygsinvesteringar och uppstartskostnader.

Hela sexmånadersrapporten kan man läsa nertill som PDF-fil.

Jan Hanses, vd Viking Line.

Dubblad vinst för Viking Line

Viking Line redovisar i dag resultatet för år 2019 och gör det med stärkt självförtroende.
Läs mer »

Alla överens i sjöfarten

Det råder fred och samförstånd bland parterna inom den finländska sjöfarten som förenar sig i konkurrensen mot omvärlden.
Läs mer »

Langhs scrubbers till Danmark

Den finländska scrubbertillverkaren Langh Tech har levererat sina system till fyra gastankers som ägs av Ultragas ApS.
Läs mer »

Almaco växer till Tyskland

Almaco Group som leds av ordförande Vilhelm ”Ville” Roberts och bland annat levererar pentrys och hytter till Viking Glory i Xiamen tar n
Läs mer »

Irish Ferries väljer Hogia

När det gäller sjöfart är det aldrig tillräckligt att ha gott manskap och bra båtar.
Läs mer »

Kom till Åland och bli sjöman

Vill du också ha en karriär inom sjöfart? Är du nyfiken på hur studier i anrika sjöfartsidyllen Åland skulle vara för dig?
Läs mer »