Investeringar tynger Eckerö

Aktieägarna i Rederi Ab Eckerö får räkna med ett lite tyngre år än man kanske vant sig vid. Koncernen som radat upp mycket goda ekonomiska resultat de senaste åren har i år investerat tungt i både fartygsköp och dockningar och redovisar i dag förlust för årets sex första månader. Bland investeringarna märks dockning av koncernens samtliga tre passagerarfartyg i januari samt inköp av ropax-fartyget M/S Finbo Cargo och roro-fartyget M/S Transporter.

Att det uppstår ett minus på sista raden efter ett investeringstungt första halvår är inget konstigt vilket koncernchef Björn Blomqvist inleder dagens rapport med:

– Under perioden har stora investeringar gjorts för att trygga företagets framtida konkurrenskraft. Koncernen har utökat flottan med två fartyg som redan är i trafik. Dessutom har samtliga tre passagerarfartyg dockats i januari. I tillägg till sedvanligt tekniskt underhåll gjordes omfattande förbättringar av de kommersiella utrymmena. Sammanlagda investeringar under första halvåret överstiger 40 miljoner euro. Dockningarna och uppstarten av två nya fartyg har haft en kraftigt negativ påverkan på periodens resultat.

De viktigaste bokslutsuppgifterna kan sammanfattas så här:

  • 1,5 miljoner passagerare reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg (1,5 milj. föreg. år).
  • Omsättning 102,0 miljoner euro (105,2 milj. euro).
  • Rörelseresultat -7,6 miljoner euro (2,4 milj. euro).
  • Periodens resultat, rensat från orealiserade marknadsvärdeförändringar på bunkersäkringar, -6,4 miljoner euro (1,5 milj. euro).
  • Periodens resultat, inklusive orealiserade marknadsvärdeförändringar på bunkersäkringar, -5,5 miljoner euro (3,3 milj. euro).
  • Räntebärande skulder 91,8 miljoner euro (76,8 milj. euro).
  • Nettoskuld 65,8 miljoner euro (43,6 milj. euro).

Eckerö-koncernen har under årets första hälft investerat 42,8 miljoner euro (2,8 milj. euro) i huvudsakligen fartyg. Utöver detta har även investeringar gjorts i ombyggnader och förbättringar av fartyg, hamnar och fastigheter samt it-, logistik- och miljöförbättrande åtgärder. 

Inför resterande året vilket även inkluderar högsäsongen i juli lyder Björn Blomqvists analys så här:

– Koncernen verkar i en omgivning med många osäkerhetsfaktorer. Svenska kronan förväntas vara svag under andra halvåret 2019. Bunkerpriset förväntas vara fortsatt volatilt. Årets resultat beräknas bli avsevärt lägre än år 2018, till största del på grund av dockningar, fartygsinvesteringar och uppstartskostnader.

Hela sexmånadersrapporten kan man läsa nertill som PDF-fil.

M/S Africa Mercy. Foto: Mercy Ships.

Africa Mercy lämnar Senegal

Mercy Ships tvingas avsluta insatsen i Senegal på grund av coronavirusets framfart.
Läs mer »

Nödrop för att rädda sjöfarten

Coronakrisen som lamslagit stora delar av världen, i går hade hälften av hela världens befolkning rekommenderats hålla sig inomhus, har l
Läs mer »

Sea Lines växer i Svarta havet

Åländska rederiet Sea Lines som sedan år 2011 bedriver trafik mellan Turkiet och Ukraina planerar för tillväxt. Denna vecka utvidgar rede
Läs mer »
Foto: Niclas Nordlund.

Förlängt uppehåll även för Viking

Liksom Birka Cruises och Eckerö Linjen tvingas även Viking Line förlänga trafikuppehållet till följd av kampen mot covid-19 pandemin.
Läs mer »

Så blir du sjöman på Åland

Att utbilda sig inom sjöfarten är att vara beredd på att jobba över hela världen.
Läs mer »

Stigande vinst i Trelleborg

Hela vår nordiska välfärd bygger på en infrastruktur som fungerar och transporter som levererar.
Läs mer »