Investeringar tynger Eckerö

Aktieägarna i Rederi Ab Eckerö får räkna med ett lite tyngre år än man kanske vant sig vid. Koncernen som radat upp mycket goda ekonomiska resultat de senaste åren har i år investerat tungt i både fartygsköp och dockningar och redovisar i dag förlust för årets sex första månader. Bland investeringarna märks dockning av koncernens samtliga tre passagerarfartyg i januari samt inköp av ropax-fartyget M/S Finbo Cargo och roro-fartyget M/S Transporter.

Att det uppstår ett minus på sista raden efter ett investeringstungt första halvår är inget konstigt vilket koncernchef Björn Blomqvist inleder dagens rapport med:

– Under perioden har stora investeringar gjorts för att trygga företagets framtida konkurrenskraft. Koncernen har utökat flottan med två fartyg som redan är i trafik. Dessutom har samtliga tre passagerarfartyg dockats i januari. I tillägg till sedvanligt tekniskt underhåll gjordes omfattande förbättringar av de kommersiella utrymmena. Sammanlagda investeringar under första halvåret överstiger 40 miljoner euro. Dockningarna och uppstarten av två nya fartyg har haft en kraftigt negativ påverkan på periodens resultat.

De viktigaste bokslutsuppgifterna kan sammanfattas så här:

  • 1,5 miljoner passagerare reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg (1,5 milj. föreg. år).
  • Omsättning 102,0 miljoner euro (105,2 milj. euro).
  • Rörelseresultat -7,6 miljoner euro (2,4 milj. euro).
  • Periodens resultat, rensat från orealiserade marknadsvärdeförändringar på bunkersäkringar, -6,4 miljoner euro (1,5 milj. euro).
  • Periodens resultat, inklusive orealiserade marknadsvärdeförändringar på bunkersäkringar, -5,5 miljoner euro (3,3 milj. euro).
  • Räntebärande skulder 91,8 miljoner euro (76,8 milj. euro).
  • Nettoskuld 65,8 miljoner euro (43,6 milj. euro).

Eckerö-koncernen har under årets första hälft investerat 42,8 miljoner euro (2,8 milj. euro) i huvudsakligen fartyg. Utöver detta har även investeringar gjorts i ombyggnader och förbättringar av fartyg, hamnar och fastigheter samt it-, logistik- och miljöförbättrande åtgärder. 

Inför resterande året vilket även inkluderar högsäsongen i juli lyder Björn Blomqvists analys så här:

– Koncernen verkar i en omgivning med många osäkerhetsfaktorer. Svenska kronan förväntas vara svag under andra halvåret 2019. Bunkerpriset förväntas vara fortsatt volatilt. Årets resultat beräknas bli avsevärt lägre än år 2018, till största del på grund av dockningar, fartygsinvesteringar och uppstartskostnader.

Hela sexmånadersrapporten kan man läsa nertill som PDF-fil.

Åländsk duo söker mervärde

Novamare Partners Ab grundades i februari 2019 av entreprenörerna Anders Nordlund och Kent Nyström tillsammans med Ålands Utvecklings
Läs mer »

Birka Cruises läggs ned

Rederi Ab Eckerös styrelse har till sist tvingats fatta det oundvikliga beslutet. Birka Cruises läggs ned.
Läs mer »

Godby Shipping i ny linjetrafik

Oxelösunds hamn fortsätter ligga i framkant när det gäller utvecklandet av ny infrastruktur och kreativa lösningar.
Läs mer »
Foto: Emarine

Emarine gör Symphony ny igen

Nästa vecka inleder Silja Line sina kryssningar med M/S Silja Symphony från Stockholm till Visby via Åland.
Läs mer »

Tallink satsar och ökar trycket

Tallink Grupp har meddelat börsen att man tecknat ett kontrakt med Navirail OÜ för köpet av ro-pax-fartyget MS Sailor.
Läs mer »
Foto: Godby Shipping.

Misida i trafik för PO Ferries

M/S Misida är just nu i Engelska kanalen med sikte på Dublin där hon har kontrakterats för trafik på Irländska sjön för P&O Ferries,
Läs mer »