Investeringar tynger Eckerö

Aktieägarna i Rederi Ab Eckerö får räkna med ett lite tyngre år än man kanske vant sig vid. Koncernen som radat upp mycket goda ekonomiska resultat de senaste åren har i år investerat tungt i både fartygsköp och dockningar och redovisar i dag förlust för årets sex första månader. Bland investeringarna märks dockning av koncernens samtliga tre passagerarfartyg i januari samt inköp av ropax-fartyget M/S Finbo Cargo och roro-fartyget M/S Transporter.

Att det uppstår ett minus på sista raden efter ett investeringstungt första halvår är inget konstigt vilket koncernchef Björn Blomqvist inleder dagens rapport med:

– Under perioden har stora investeringar gjorts för att trygga företagets framtida konkurrenskraft. Koncernen har utökat flottan med två fartyg som redan är i trafik. Dessutom har samtliga tre passagerarfartyg dockats i januari. I tillägg till sedvanligt tekniskt underhåll gjordes omfattande förbättringar av de kommersiella utrymmena. Sammanlagda investeringar under första halvåret överstiger 40 miljoner euro. Dockningarna och uppstarten av två nya fartyg har haft en kraftigt negativ påverkan på periodens resultat.

De viktigaste bokslutsuppgifterna kan sammanfattas så här:

  • 1,5 miljoner passagerare reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg (1,5 milj. föreg. år).
  • Omsättning 102,0 miljoner euro (105,2 milj. euro).
  • Rörelseresultat -7,6 miljoner euro (2,4 milj. euro).
  • Periodens resultat, rensat från orealiserade marknadsvärdeförändringar på bunkersäkringar, -6,4 miljoner euro (1,5 milj. euro).
  • Periodens resultat, inklusive orealiserade marknadsvärdeförändringar på bunkersäkringar, -5,5 miljoner euro (3,3 milj. euro).
  • Räntebärande skulder 91,8 miljoner euro (76,8 milj. euro).
  • Nettoskuld 65,8 miljoner euro (43,6 milj. euro).

Eckerö-koncernen har under årets första hälft investerat 42,8 miljoner euro (2,8 milj. euro) i huvudsakligen fartyg. Utöver detta har även investeringar gjorts i ombyggnader och förbättringar av fartyg, hamnar och fastigheter samt it-, logistik- och miljöförbättrande åtgärder. 

Inför resterande året vilket även inkluderar högsäsongen i juli lyder Björn Blomqvists analys så här:

– Koncernen verkar i en omgivning med många osäkerhetsfaktorer. Svenska kronan förväntas vara svag under andra halvåret 2019. Bunkerpriset förväntas vara fortsatt volatilt. Årets resultat beräknas bli avsevärt lägre än år 2018, till största del på grund av dockningar, fartygsinvesteringar och uppstartskostnader.

Hela sexmånadersrapporten kan man läsa nertill som PDF-fil.

Niklas väg mot världens största

Maskinmästaren Niklas Fabritius, 32, är välberest och lever ett hektiskt yrkesliv som sträcker sig över hela världen.
Läs mer »

Mergus nära krock med Finnswan

Finferries landsvägsfärja Mergus som trafikerar mellan Korpo och Houtskär var i dag onsdag nära att kollidera med Finnlines ropax-fartyg
Läs mer »

Shippingtoppar möts i Helsingfors

Det europeiska sjöklustrets toppar samlas till Breaking Waves-konferensen i Helsingfors den 21 november.
Läs mer »

Fler söker sig till sjöfarten

Sjöfartsverket och Transportföretagen ansvarade gemensamt under juli månad för Sjöfartskonvojen.
Läs mer »

Nytt lastcentrum för Viking Line

Stockholms Hamnar har tillsammans med Viking Line investerat i ny speditionsbyggnad för Viking Lines cargotrafik i Masthamnen.
Läs mer »

Läsarkryssning till Grekland

Det är när tiderna mörknar som det är viktigt att planera för framtiden och ljuset!
Läs mer »