Finlandia fortsätter trafikera

Tack vare stöd från statliga Försörjningsberedskapscentralen kan M/S Finlandia och Eckerö Line fortsätta köra gods mellan Helsingfors och Tallinn. Det handlar om nyttotrafik som är väsentligt för att upprätthålla samhällets olika funktioner och inkluderar till exempel livsmedel, läkemedel och industrikomponenter. Särskilt läkemedel har prioriterade platser ombord.

– Sjövägen Finland-Estland är en mycket viktig transportrutt och väsentlig för Finlands försörjningstrygghet. Till följd av coronakrisen har passagerartrafiken avbrutits och en betydande mängd lastkapacitet försvunnit från rutten. Det är viktigt för vårt samhälle som helhet att vi kan fortsätta arbeta med stöd från Försörjningsberedskapscentralen och hjälpa till att säkerställa transport av mediciner, mat och varor till människor och företag, säger Taru Keronen som är vd för Eckerö Line.

Sjöfart är i alla avseenden direkt avgörande för hela Finland. Även under normala omständigheter står shippingen för cirka 80 procent av importen och cirka 90 procent av exporten. I den nuvarande krisen understryks även sjötransporternas roll i transport av läkemedel.

– Vi prioriterar läkemedelsförsändelser genom att markera dem och lasta och lossa dem först, säger Keronen.

Eckerö Lines M/S Finlandia som just nu är enda finländska fartyget i trafiken mellan Helsingfors och Tallinn övergick till nödtidtabell måndagen den 23 mars. Fartyget gör kör tre returresor dagligen mellan Helsingfors och Tallinn.

– Vi gör vårt yttersta för att möjliggöra godstransporter och vi kan bidra till att säkerställa försörjningstryggheten med finländsk personal. Vi sysselsätter cirka 250 finländska sjömän ombord på M/S Finlandia och stödet från Finlands Försörjningsberedskapscentral kommer också att göra det möjligt för oss att bevara dessa viktiga jobb för tiden. Tyvärr, som många andra rederier, har vi varit tvungna att göra justeringar, men detta stöd hjälper till att mildra dessa åtgärder, tillägger Keronen.

Foto: Oscar Farrera

Hurtigruten brast i rutiner

När Hurtigrutens fartyg M/S Roald Amundsen tvingades ställa in alla kryssningar till följd av covid-19 utbrott i juli tillsatte bolagets
Läs mer »

Jönköping valde Hogia

Att driva färjtrafik är ingen ensaksbransch.
Läs mer »

800 uppdrag för Sjöfartsverket

Sjöfartsverket genomförde över 800 sjöräddningsinsatser under årets sommarmånader mellan maj och augusti.
Läs mer »

I dag sjösätts Aurora Botnia

Aurora Botnia sjösätts i dag i Raumo och hela ceremonin kan följas i direktsändning med start klockan 15.00 finländsk tid.
Läs mer »

Lundqvist bygger tolfte tanker

Åländska Lundqvist Rederierna bygger ytterligare en aframax-tanker i Japan, vid Sumitomo Heavy Industries Marine and Engineering Co Ltd.
Läs mer »

Viking julkryssar till Mariehamn

En riktig jul inleds på Åland!
Läs mer »