• M/S Mastera. Foto: Alf van Beem/Wikipedia
    M/S Mastera. Foto: Alf van Beem/Wikipedia
  • M/S Mastera. Foto: Alf van Beem/Wikipedia

Fartyg gör att landet lever

Utan en fungerande fartygstrafik skulle hela landet stanna upp och läget på ett konkret vis bli faröigt. Finland är på många sätt en ö och är därmed beroende av transporter som ser till att det finns mat, mediciner, olja och så vidare. Detta är en sanning i normala fall och alldeles särskilt under det undantagstillstånd som Finland och Åland befinner sig i sedan 16 mars med målet att begränsa virusets spridning. Detta understryker Finlands Sjömans-Union i ett uttalande som tar fasta på den betydelse som sjöfarten har för hela samhället:

För närvarande tryggar fartygen och besättningarna som seglar under finländsk flagg Finlands varutransporter. Medborgarna behöver inte oroa sig för att maten ska ta slut i butikerna. Också apotekens leveranser av mediciner tryggas av finländska handelsfartyg som seglas av yrkeskunniga besättningar. Passagerarfartygen förser Finlands butiker med dagligvaror och apoteken med medicinpaket.
 
Framför allt är det passagerarfartygen som just nu är en viktig länk för frakten mellan Finland och resten av världen. Ombord jobbar yrkeskunniga besättningar som ser till att frakten tryggt når vårt land. Finländska sjömän är utbildade och kan sitt jobb också under undantagstillståndets speciella omständigheter. Man fäster speciell uppmärksamhet vid säkerheten, och frakten kommer garanterat fram. Då coronaepidemin vuxit har många oroats över tillgången på mediciner. Medicinförpackningar transporteras sjövägen så tillgången på dem i apoteken kommer fortsättningsvis att vara god.

Den globala coronaepidemin har accentuerat passagerarfartygens betydelse för landets sjötransporter och framför allt att passagerarfartygen transporterar mycket sådan frakt som är viktig för hela samhällets funktioner och för medborgarnas hälsa.

Förutom mat och frakt tryggar fartygen tillgången på olja med tankfartyg som seglar under finländsk flagg. Olja används till exempel som råvara i industrin, som bränsle i fordon och för att värma bostäder. För tillfället är det finländska besättningar som specialiserat sig på att jobba på oljetankers som ser till att olja tryggt fraktas till Finland medan beredskapslagen gäller.

Beredskapslagen togs i bruk den 16 mars 2020. Senast Finland införde undantagstillstånd var då vinterkriget bröt ut år 1939. Då grundades också Ab Neste Oy för att trygga statens bränsleförsörjning. Grundandet av bolaget i slutet av 1940-talet var en följd av erfarenheterna under kriget. En utlösande faktor var att ett amerikanskt tankfartyg på väg in med olja under vinterkrigets första dag vände om på Kronobergsfjärden utan att lossa sin last. Genom att grunda det egna statsägda bränslebolaget Neste försäkrade man sig om att bränsletransporterna till Finland fungerar.
 
Samma särskilda uppgift sköts i dag av den finländska försörjningsberedskapsflottan som består av fem tankfartyg och tre bogserbåtar som alla seglar under finländsk flagg. Ett av tankfartygen, m/s Mastera, sköter våra reguljära råoljetransporter. De finländska sjömän som jobbar på oljetankfartygen har de speciella kompetenser och kunnande som behövs i speciella förhållanden.

Också Försörjningsberedskapscentralen tog den 17 mars 2020 ställning till oljetransporterna:

”Med tanke på försörjningsberedskapen är det centralt att säkerställa sjötransporterna, hamnfunktionerna, lotsningen och bränslepåfyllningen för att trygga utrikeshandeln. /…/ Målet är att säkerställa en fungerande frakttrafik även framöver.”

Förutom dagligvaror och oljeprodukter transporterar lastfartygen under finländsk flagg för närvarande torrlaster för den finländska industrin. Fabrikerna ska hållas i gång trots undantagstillstånd. Till Finland transporteras på egna kölar bland annat spannmål och stålprodukter. Landet har inte råd att stänga ner västkustens stålindustrier. Stenkol används också av huvudstaden Helsingfors för uppvärmning. Helsingfors energiverk (Helen Ab) får stenkol med torrlastfartyg under finländsk flagg. Våra bostäder kallnar inte fastän coronaepidemin hemsöker medborgarna.

Finlands import och export går till nästan 90 procent sjövägen. Det är ofrånkomligt att man säkerställer att fartygstrafiken fortsätter om samhället ska fungera. Man kan lita på finska rederier, fartyg och besättningar. Vår finländska handelsflotta och vår kunniga sjömanskår tryggar Finlands import och export under svåra tider och framöver.

Sea Lines växer i Svarta havet

Åländska rederiet Sea Lines som sedan år 2011 bedriver trafik mellan Turkiet och Ukraina planerar för tillväxt. Denna vecka utvidgar rede
Läs mer »
Foto: Niclas Nordlund.

Förlängt uppehåll även för Viking

Liksom Birka Cruises och Eckerö Linjen tvingas även Viking Line förlänga trafikuppehållet till följd av kampen mot covid-19 pandemin.
Läs mer »

Så blir du sjöman på Åland

Att utbilda sig inom sjöfarten är att vara beredd på att jobba över hela världen.
Läs mer »

Stigande vinst i Trelleborg

Hela vår nordiska välfärd bygger på en infrastruktur som fungerar och transporter som levererar.
Läs mer »
M/S Finbo Cargo. Foto: Jarek Jõepera.

Finbo Cargo klar för nystart

Eckerö Line har under vintern och våren gjort en större upprustning av nyförvärvet M/S Finbo Cargo som köptes i fjol och sattes in i traf
Läs mer »
Tiina Tuurnala, vd för Rederierna i Finland.. Foto: Therese Andersson.

Mindre utsläpp är sjöfartens mål

När det gäller att transportera stora mångder last från en plats till en annan finns det inget som slår sjöfarten.
Läs mer »