Facken till storms mot Tallink

Det finländska undantagstillstånd har hittills hanterats med samförstånd och breda lösningar. Fast under ytan har det bubblat och nu går de finländska sjöfacken till öppen attack mot Försörjningsberedskapscentralen och beslutet att i ekonomisk mening stöda M/S Galaxy (svensk flagg) och M/S Megastar (estnisk flagg). I ett pressutskick kräver Finlands Sjömans-Union FSU rf, Finlands Maskinbefälsförbund och Finlands Skeppsbefälsförbund att stödet omedelbart återstar beslutet att stöda utländska fartyg:

Sjömännens fackförbund fördömer Försörjningsberedskapscentralens avsikt att ekonomiskt stöda fartyg som seglar under svensk och estnisk flagg (M/S Galaxy under svensk och M/S Megastar under estnisk flagg).

Samtidigt har finländska passagerarfartyg stoppats i hamn i Helsingfors och Mariehamn, och nästan 2.500 finländska sjömän som arbetar på dem är permitterade.

  • Försörjningsberedskapscentralen och finska staten har fattat ett obegripligt beslut.
  • Det är upprörande att finska staten stöder passagerarfartyg som seglar under svensk och estnisk flagg, då man i stället omedelbart kunde ta i trafik finländska fartyg för passagerare och frakt, konstaterar de tre fackförbunden.

Just nu har Viking Lines M/s Gabriella och M/s Mariella samt Tallink Siljas M/s Silja Serenade stoppats i Helsingfors och Viking Lines M/s Rosella i Mariehamn, alla finskflaggade.

  • Finska skattebetalare får nu betala stöd åt fartyg som seglar under svensk och estnisk flagg, då de här staterna kunde stöda sin sjöfart själva om de vill att frakten till deras hemländer sköts trots coronaepidemin.

Försörjningsberedskapscentralens beslut att ekonomiskt stöda fartyg under svensk och finsk flagg bör återtas. Antingen M/s Gabriella, M/s Mariella eller M/s Silja Serenade kunde uppta trafik mellan Helsingfors och Estland. M/s Rosella som nu ligger sysslolös i Mariehamn kan sättas in för frakttrafik till exempel mellan Åbo och Stockholm. 

Sjömansförbunden förutsätter att Försörjningsberedskapscentralen omedelbart återtar sitt beslut att stöda utländska fartyg. Förbunden förutsätter att Försörjningsberedskapscentralen gör ett snabbt beslut om detta. 

Helsingfors den 25 mars 2020

Finlands Sjömans-Union FSU rf 
Simo Zitting, ordförande

Finlands Maskinbefälsförbund
Robert Nyman, verksamhetsledare

Finlands Skeppsbefälsförbund
Johan Ramsland, verksamhetsledare

Sea Lines växer i Svarta havet

Åländska rederiet Sea Lines som sedan år 2011 bedriver trafik mellan Turkiet och Ukraina planerar för tillväxt. Denna vecka utvidgar rede
Läs mer »
Foto: Niclas Nordlund.

Förlängt uppehåll även för Viking

Liksom Birka Cruises och Eckerö Linjen tvingas även Viking Line förlänga trafikuppehållet till följd av kampen mot covid-19 pandemin.
Läs mer »

Så blir du sjöman på Åland

Att utbilda sig inom sjöfarten är att vara beredd på att jobba över hela världen.
Läs mer »

Stigande vinst i Trelleborg

Hela vår nordiska välfärd bygger på en infrastruktur som fungerar och transporter som levererar.
Läs mer »
M/S Finbo Cargo. Foto: Jarek Jõepera.

Finbo Cargo klar för nystart

Eckerö Line har under vintern och våren gjort en större upprustning av nyförvärvet M/S Finbo Cargo som köptes i fjol och sattes in i traf
Läs mer »
Tiina Tuurnala, vd för Rederierna i Finland.. Foto: Therese Andersson.

Mindre utsläpp är sjöfartens mål

När det gäller att transportera stora mångder last från en plats till en annan finns det inget som slår sjöfarten.
Läs mer »