Facken till storms mot Tallink

Det finländska undantagstillstånd har hittills hanterats med samförstånd och breda lösningar. Fast under ytan har det bubblat och nu går de finländska sjöfacken till öppen attack mot Försörjningsberedskapscentralen och beslutet att i ekonomisk mening stöda M/S Galaxy (svensk flagg) och M/S Megastar (estnisk flagg). I ett pressutskick kräver Finlands Sjömans-Union FSU rf, Finlands Maskinbefälsförbund och Finlands Skeppsbefälsförbund att stödet omedelbart återstar beslutet att stöda utländska fartyg:

Sjömännens fackförbund fördömer Försörjningsberedskapscentralens avsikt att ekonomiskt stöda fartyg som seglar under svensk och estnisk flagg (M/S Galaxy under svensk och M/S Megastar under estnisk flagg).

Samtidigt har finländska passagerarfartyg stoppats i hamn i Helsingfors och Mariehamn, och nästan 2.500 finländska sjömän som arbetar på dem är permitterade.

  • Försörjningsberedskapscentralen och finska staten har fattat ett obegripligt beslut.
  • Det är upprörande att finska staten stöder passagerarfartyg som seglar under svensk och estnisk flagg, då man i stället omedelbart kunde ta i trafik finländska fartyg för passagerare och frakt, konstaterar de tre fackförbunden.

Just nu har Viking Lines M/s Gabriella och M/s Mariella samt Tallink Siljas M/s Silja Serenade stoppats i Helsingfors och Viking Lines M/s Rosella i Mariehamn, alla finskflaggade.

  • Finska skattebetalare får nu betala stöd åt fartyg som seglar under svensk och estnisk flagg, då de här staterna kunde stöda sin sjöfart själva om de vill att frakten till deras hemländer sköts trots coronaepidemin.

Försörjningsberedskapscentralens beslut att ekonomiskt stöda fartyg under svensk och finsk flagg bör återtas. Antingen M/s Gabriella, M/s Mariella eller M/s Silja Serenade kunde uppta trafik mellan Helsingfors och Estland. M/s Rosella som nu ligger sysslolös i Mariehamn kan sättas in för frakttrafik till exempel mellan Åbo och Stockholm. 

Sjömansförbunden förutsätter att Försörjningsberedskapscentralen omedelbart återtar sitt beslut att stöda utländska fartyg. Förbunden förutsätter att Försörjningsberedskapscentralen gör ett snabbt beslut om detta. 

Helsingfors den 25 mars 2020

Finlands Sjömans-Union FSU rf 
Simo Zitting, ordförande

Finlands Maskinbefälsförbund
Robert Nyman, verksamhetsledare

Finlands Skeppsbefälsförbund
Johan Ramsland, verksamhetsledare

Viking Glory stärker Östersjön

När coronakrisen så småningom är över gäller det att stå redo på nytt.
Läs mer »

Baltic Queen till Mariehamn

Till följd av att reserestriktionerna mellan Estland och Finbland upphör att gälla i juni aviserar Tallink Grupp helt ny veckotrafik mell
Läs mer »

Skriv ditt namn, rädda sjöfarten!

Till följd av covid-19-pandemin håller sjöfarten i Sverige på att gå under.
Läs mer »

Isabelle till Kapellskär

Tallink Grupp sätter in sitt fartyg M/S Isabelle (tidigare Isabella, Viking Line) på rutten Paldiski-Kapellskär över sommaren. För närvar
Läs mer »

Farväl Alpo, tack för allt

Sjökaptenen och redaren Alpo Mikkola var på många sätt mannen som begrep såväl sjöfartens inre väsen, livet ombord på fartygen, som de st
Läs mer »

Åland är navet i IT-nätverk

Ålänningen Sune Häggblom är vd för FerryGateway Association som bildades 2014 med avsikten att forma en ny IT-standard för kommunikation
Läs mer »