eMarine hjälper Wasaline spara

eMarine Engineering som har kontor bland annat i Mariehamn har installerat ett egenkonstruerat och världsunikt batterisystem ombord på M/S Wasa Express som går för Wasaline mellan Vasa och Umeå. Projektet gör bland annat att rederiet sparar 25 ton bränsle, varje månad.

På Wasaline försöker man på alla sätt göra M/S Wasa Express mer miljövänlig och energisnål. Det senaste är att man installerat batterier som vid en så kallad blackout kan förse de viktigaste pumparna ombord med energi. Detta gör att man nu kan köra med en generator, istället för två. Wasa Express är veterligen den första passagerarfärjan i världen där man installerat en sådan back-up lösning för kritiska pumpar. Lösningen som konstruerats av innovationsföretaget eMarine Engineering Nordic Ab gör att Wasa Express sparar 25 ton bränsle (ca. 80 ton CO2) per månad.

– Vår unika lösning är ett resultat av ett samarbete mellan olika leverantörer och Wasaline. Jag är glad att Wasaline tog initiativ att utveckla den här produkten tillsammans med oss, det visar att man tar ansvar för miljön och vägleder branschen för framtida innovationer, säger Christoffer Gustavsson, vd för Emarine Engineering Nordic Ab.

Batteribackup-systemet har konstruerats så att de pumpar och system som är viktiga för manöver av fartyget hålls igång 10-15 min i händelse av blackout och ett strömlöst fartyg. Således kan man tryggt köra med enbart en generator även i trånga farleder, lotssträckor och dylikt. Detta sparar miljö, bränsle, driftstid och underhållskostnader på generatorerna och framförallt så undviker man att behöva köra två generatorer på 35 % belastning, utan kan köra med en generator på optimal effekt. Systemet som utvecklats av eMarine Engineering är ett komplement till de omfattande energioptimeringarna som gjorts under senaste år och består av bland annat Vacon NXP frekvensomvandlare med ”eMarine Application” för styrning av pumphastighet.

– Om systemets DC-sida är inkopplad mot ett DC-nätverk bildar detta en backupfunktion ifall man tappar AC nätverket (normal strömförsörjning). Själva DC-nätverket består av ett batteripaket på ca 46 kWh från Super B, en DC/DC omvandlare från Vacon samt en switchboard från VEO för distribution till de olika pumparna. För mindre styrsystem är lokala UPS´ar installerade”, förklarar Jonas Teir, teknisk chef, Wasaline.

För tre år sedan började Wasaline med ett unikt miljö- och energisparprojekt tillsammans med bland andra eMarine som installerat Vacon frekvensomriktare ombord i samband med installation av litiumbatterier. Man har också installerat frekvensomriktare med ett unikt styrsystem för ventilationen och andra pumpar. Alla dessa åtgärder sparar energi samt förbättrar klimatet ombord.

– Jag är mycket stolt över utvecklingen på Wasaline. Sedan trafikstarten 2013 har vi målmedvetet arbetat med miljöbefrämjande åtgärder. Bränsleförbrukningen har under den tiden minskat med 40 procent. Det har även bidragit till att vårt rederi framgångsrikt har förbättrat det ekonomiska resultatet varje verksamhetsår. Vi har även successivt förbättrat rutinerna med avfallshantering och sortering, samt avskaffat bruk av engångsplast ombord. Jag ser fram emot vårt nya fartyg Aurora Botnia som tar oss till nästa nivå till att vara det miljövänligaste passagerarfartyget i världen” säger Peter Ståhlberg, VD, Wasaline

Här kan du läsa ett stort reportage om eMarine och dess framtidsplaner.

Viking har tappat 226 miljoner

I dag offentliggör Viking Line sin verksamhetsöversikt för perioden januari till september.
Läs mer »

Vd vill att regeringen tar ansvar

Svenska Sjöfartsverket förväntar sig flera miljoner i förlorade intäkter på grund av minskade intäkter från farleds- och lotsavgifterna.
Läs mer »

Alukin stärker på Åland

Alukin aluminiumbåtar har anlitat Åland Yachts för att marknadsföra sina egenutvecklade helsvetsade aluminiumbåtar till den åländska skär
Läs mer »

eMarine hjälper Wasaline spara

eMarine Engineering som har kontor bland annat i Mariehamn har installerat ett egenkonstruerat och världsunikt batterisystem ombord på M/
Läs mer »

Viking får låna 43 miljoner

Coronakrisen och de myndighetsbeslut som omöjliggjort ”normalt” resande har rammat passagerarindustrin ofattbart hårt.
Läs mer »

Stena stärker på Östersjön

Västkustbaserade Stena Line kämpar som alla andra passagerarberoende rederier för sin överlevnad och söker nya möjligheter på andra markn
Läs mer »