• Foto: Jörgen Pettersson
    Foto: Jörgen Pettersson
  • Foto: Jörgen Pettersson

Därför bullrar det i hamnen

I Mariehamns Hamn Ab är det just nu lite stökigt till följd av byggnadsarbeten för att bygga om Kaj 3 till att kunna ta emot M/S Viking Glory 2021. Vd Alef Jansson konstaterar att detta tidvis föranleder buller i omgivningen och beskriver arbetet just nu så här:

– Under sommaren har arbeten med ny så kallad kombivägg genomförts och nu avslutats. Dessa arbeten har omfattat bland annat installation av spont, vilket varit den aktivitet som orsakat mest buller. Mariehamns Hamn har genomfört ljudmätningar vilka påvisat att vi klarar de krav vårt miljötillstånd ställer på ljudnivåer.

Just nu pågår arbetet med slagpålar, ”vilket tidvis präglar ljudbilden i hamnområdet och delar av staden.” Arbetet pågår måndag-torsdag 7-19 och Fredag 7-17.

– Pålningen tar ca 30-45 minuter per påle, den effektiva ljudtiden är mindre än 3 timmar per dag. Framdriften är god och vår bedömning i dagsläget är att samtliga arbeten med pålning är färdigställda inom 4-5 veckor, dvs i mitten av september, säger Alef Jansson.

Efter färdigställandet av pålning pågår fortsatt stora aktiviteter med bygget av ny kaj med tillhörande utrustning, dessa arbeten ska dock inte föranleda några högre bullernivåer. Projektets totala genomförande pågår till senhösten 2020.

Dick Ekström bunkrar M/S Thjelvar.

Åländskt bränsle i gotländsk färja

Bil- och passagerarfartyget Thjelvar levererades till Rederi AB Gotland den 30 december 2019 från GSI-varvet i Kina.
Läs mer »
Per-Olof Karlsson på Sjöfartens Dag, Mariehamn, 2019. Foto: Therese Andersson.

Karlsson lämnar Aboa Mare

Efter att i trettiotvå år ha ägnat sitt arbetsliv åt att undervisa elever i hur det går till på sjön går Per-Olof Karlsson i sommar i pen
Läs mer »
Foto: Alfons Håkans.

Strandad pråm drogs loss

Finländska bärgningsbolaget Alfons Håkans med säte i Åbo har genomfört en framgångsrik operation för att dra loss strandade kolpråmen Tri
Läs mer »

Sommarens alla kryssare

Vintern är inte över än men det blir bättre för varje dag som går!
Läs mer »

Eero leder tung spetsgrupp

Vägen mellan varma somrar vid rodret på galeasen Albanus och storslagna möten med IMO:s mäktige generalsekreterare Kitack Lim kan tyckas
Läs mer »

Finnlines nya flaggskepp

I dag bekräftar Finnlines beställningen av två nya Superstar-fartyg med 5.100 löpmeter bildäck samt uppgraderade passagerarutrymmen för 1
Läs mer »