• Foto: Jörgen Pettersson
    Foto: Jörgen Pettersson
  • Foto: Jörgen Pettersson

Därför bullrar det i hamnen

I Mariehamns Hamn Ab är det just nu lite stökigt till följd av byggnadsarbeten för att bygga om Kaj 3 till att kunna ta emot M/S Viking Glory 2021. Vd Alef Jansson konstaterar att detta tidvis föranleder buller i omgivningen och beskriver arbetet just nu så här:

– Under sommaren har arbeten med ny så kallad kombivägg genomförts och nu avslutats. Dessa arbeten har omfattat bland annat installation av spont, vilket varit den aktivitet som orsakat mest buller. Mariehamns Hamn har genomfört ljudmätningar vilka påvisat att vi klarar de krav vårt miljötillstånd ställer på ljudnivåer.

Just nu pågår arbetet med slagpålar, ”vilket tidvis präglar ljudbilden i hamnområdet och delar av staden.” Arbetet pågår måndag-torsdag 7-19 och Fredag 7-17.

– Pålningen tar ca 30-45 minuter per påle, den effektiva ljudtiden är mindre än 3 timmar per dag. Framdriften är god och vår bedömning i dagsläget är att samtliga arbeten med pålning är färdigställda inom 4-5 veckor, dvs i mitten av september, säger Alef Jansson.

Efter färdigställandet av pålning pågår fortsatt stora aktiviteter med bygget av ny kaj med tillhörande utrustning, dessa arbeten ska dock inte föranleda några högre bullernivåer. Projektets totala genomförande pågår till senhösten 2020.

Septor ordnar teknikmässa

Välkomna till Septors stora leverantörsdagar som ordnas för femte gången i Helsingfors, Åbo och Mariehamn!
Läs mer »

Ökat miljötänk bland Ålands färjor

Miljön är en av de största frågorna som är på tapeten nuförtiden. Alla vill vi göra vad vi kan för att minska utsläpp och spara på elen.
Läs mer »

Wasaline köper mer från Wärtsilä

Wasalines nya RoPax-färja som har officiell byggstart på måndag vid Rauma Marine Constructions (RMC) i Finland satsar högt när det gäller
Läs mer »

Bra affär ta emot kryssare

Årets sommar börjar nalkas slutet.
Läs mer »
Foto: Karsten Bidstrup.

Hurtigruten tog Nordvästpassagen

Om det är något som definierar människan är det drivet att söka andra vägar och hitta nya platser.
Läs mer »
Foto: Jörgen Pettersson

RABN sålde första fartyget

Det är en både glad och vemodig vd Antti Partanen som i dag på eftermiddagen bekräftar att Rederi Ab Nathalie i Åbo för första gången sål
Läs mer »