Cinderella är hjärtsäker zon

Viking Lines kryssningsfartyg M/S Viking Cinderella har som första fartyg på Östersjön klassats som en Hjärtsäker zon, enligt den standard som tagits fram av bland andra Hjärt-Lungfonden. Det innebär att Cinderellas medarbetare är utbildade i och regelbundet repeterar hjärt- och lungräddning med de hjärtstartare som finns ombord. Det finns även sjukvårdsutbildad personal på fartyget och möjlighet att tillkalla ambulanshelikopter vid behov. 

– Säkerheten går alltid först för oss på Viking Line och vi genomför olika typer av säkerhetsövningar varje vecka. Dessa görs antingen internt eller i samarbete med relevanta myndigheter och övriga aktörer. Att vi tillsammans med Hjärt-Lungfonden nu har genomgått kriterierna för att kunna klassa Viking Cinderella som en Hjärtsäker zon är ytterligare en trygghetsfaktor för både resenärer och medarbetare. Vem som helst kan drabbas av plötsligt hjärtstopp och då är tiden, utrustningen och kunskapen ofta avgörande för att rädda liv, säger Jan-Tore Thörnroos, senior befälhavare och högste ansvarig för säkerheten på Viking Cinderella.

Viking Cinderella kryssar normalt dagligen mellan Stockholm och Mariehamn med 900.000 resenärer per år. Under den pågående pandemin har turtätheten minskat och fartyget tar endast emot hälften så många resenärer som normalt för att garantera social distansering. Samtidigt är intresset för att kryssa stort och många längtar efter en stunds avkoppling till havs. För att säkerställa allas trygghet finns alltid utbildad sjukvårdspersonal i tjänst ombord. Vid behov kan också ambulanshelikopter tillkallas från land.

– När ett plötsligt hjärtstopp inträffar är det livsviktigt att veta vad man kan göra och hur man ska agera. Varje sekund kan vara avgörande. Det är framförallt viktigt att starta hjärt-lungräddning och ha tillgång till en hjärtstartare. Det är glädjande att Viking Line tar plötsligt hjärtstopp på stort allvar och gjort fartyget Viking Cinderella till en hjärtsäker zon, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden.

Hjärt-Lungfondens kriterier för att klassa Viking Cinderella som en Hjärtsäker zon är till exempel:

  • Det finns flera hjärtstartare ombord på Viking Cinderella. Det finns också rutiner och beredskap för att hjärtstartarna ska kunna användas inom tre minuter från det att hjärtstoppet upptäcks.
  • Cinderellas medarbetare är utbildade i och repeterar årligen hjärt- och lungräddning med hjärtstartare.
  • Det finns rutiner för att tillse och underhålla Cinderellas hjärtstartare så att de alltid är klara för användning.
  • Cinderellas hjärtstartare är skyltade och registrerade i Sveriges hjärtstartarregister.

Läs mer om branschstandarden Hjärtsäker zon här.

Instruktionsfilm: så använder du en hjärtstartare!

Så gick Viking Grace på grund

Olyckorna förföljer Viking Line som drabbats extremt hårt av pandemin och de stängda gränser och restriktioner som den förorsakat.
Läs mer »

Staten betalar Ålandstrafik

Transport- och kommunikationsverket Traficom har fattat beslut om införande av trafikplikt för fartygstrafik på två rutter som stöder för
Läs mer »

Okänt föremål sänkte katamaran

Vad som egentligen hände i fredags kväll när den franska katamaranen Hallucine kapsejsade utanför den portugisiska kusten är oklart.
Läs mer »
Foto: Lennarth Sundberg.

Cinderella kryssar till Polen

Kryssningsindustrin börjar i sakta mak nystarta den trafik som pandemin satt stopp för.
Läs mer »

Vinsten ner 34 procent för Finnlines

Finnlines redovisar en tjugoprocentig minskning av intäkterna för årets första nio månader.
Läs mer »
Besättningen på Midas som räddade tre europeiska seglare. Från vänster Timo Väänänen, Jussi Sopanen, Kenneth Lindman, räddad seglare 1, RS 2, RS 3, Julius Flemming och Rasmus Nygren. Knästående från vänster Antti Makkonen, Kenny Taraya och Ramir Capatoy. Foto: Kalle Lehtinen.

Midas räddade tre seglare

Godby Shippings fartyg M/S Midas räddade i helgen tre skeppsbrutna seglare sedan deras katamaran vält ute på Atlanten, 150 sjömil från de
Läs mer »