• Foto: Jörgen Pettersson
    Foto: Jörgen Pettersson
  • Foto: Jörgen Pettersson

Bekräftat betyg för Alandia

Alandia Försäkring som i dag är ett av Nordens ledande sjöförsäkringsbolag går in i 2019 med goda nyheter. Det ledande kreditbedömningsinstitutet S&P Global Ratings har den 21 december 2018 bekräftat Alandias kreditbetyg som i januari i fjol höjdes från BBB+ till A- ”med stabil ratingutsikt”. S&P Global Ratings är ett världsomspännande kreditinstitut med verksamhet i 128 länder och en kundkrets på över en miljon företag med med tillgångar på 46,3 triljoner (!) dollar.

I samband med uppgraderingen i fjol beskrev S&P Global Ratings Alandias framtidsutsikter som konkurrenskraftiga, särskilt på de svenska och finländska marknaderna. Då noterades också att köpet av 44,48 procent av Nordisk Marinförsäkring AB förväntas vara neutralt i kreditvärderingen.

S&P said Alandia, which is based in the Swedish-speaking autonomous region of Åland, enjoys a good competitive position in its markets, particularly Finnish and Swedish marine insurance. Its acquisition of a 44.48% stake in Nordisk Marinförsäkring AB is also expected to be neutral to its credit standing, according to the agency.

Alandia Försäkring som grundades 1938 av åländska rederier kan därmed fortsätta den inslagna vägen där tillväxt är ett av målen. För att nå även de större europeiska rederierna är en stark balansräkning avgörande och därför är kreditbetyget synnerligen värdefullt. Kreditbedömningen baserar sig även på Alandias nuvarande modell avseende finansiella investeringar samt balanserade och riskbedömningsfokuserade tillväxtstrategi.

– S&P:s bekräftelse av kreditbetyget är resultatet av ett disciplinerat arbete med att hantera såväl försäkrings- som investeringsrisker på ett balanserat och långsiktigt sätt till förmån för våra kunder, kommenterar vd Tony Karlström det färska kreditbetyget.

 

Varför är kreditrating viktigt? S&P Global Ratings har svaret.
Bengt-Owe Gustafsson var befälhavare ombord på M/S Viking Sky under dramatiken vid norska kusten. På bilden var han staff captain ombord på M/S Crystal Symphony som besökte Mariehamn sommaren 2016. Foto: Jörgen Pettersson.

Ministerberöm till besättning

Mardrömmen för alla som jobbar till sjöss är att drabbas av manöveroduglighet.
Läs mer »
Nya sjömätare: Sara Hintz Dalen, Jesper Svensson och Maria Sandberg.

Nya sjömätare redo att jobba

I går examinerades de första sjömätarna någonsin från Sjömätarutbildningen i Göteborg – en utbildning som länge varit efterfrågad i Sveri
Läs mer »
Foto: Jörgen Pettersson

Jubelkryss för Eckerö Line

Eckerö Line är bolaget som för 25 år sedan överraskade hela sjöfarts-Finland och -Estland med at
Läs mer »

DNV GL klassar nya Wasafärjan

Det blir världsledande klassningssällskapet DNV GL som sköter klassificeringen av NLC Ferrys
Läs mer »
Wärtsilä 31DF. Foto: Jörgen Pettersson.

Wasaline väljer Wärtsilä 31DF

I dag står det klart att Wasaline väljer en likadan maskin som Viking Line gått in f
Läs mer »
Börje Jansson och Kenneth Johansson ser med vana ögon igenom maskinerna som egentligen inte liknar sådana de är vana vid. Det är till exempel stor skillnad mellan de DF50:or som finns ombord på Viking Grace och denna.

Här testas Vikings nya maskin

Viking Lines nya bil- och passagerarfärja byggs i Kina.
Läs mer »