• Dick Ekström bunkrar M/S Thjelvar.
    Dick Ekström bunkrar M/S Thjelvar.
  • Dick Ekström bunkrar M/S Thjelvar.

Åländskt bränsle i gotländsk färja

Bil- och passagerarfartyget Thjelvar levererades till Rederi AB Gotland den 30 december 2019 från GSI-varvet i Kina. Fartyget är systerfartyg till m/s Visborg som blev klar i december 2018. Hemfärden från Guangzhou, Kina, pågår som bäst, i dag står fartyget i beråd att gå in i Suez-kanalen på väg mot Medelhavet och sedan vidare. När fartyget kommer till Sverige kommer hon att gå till varv för kompletterande utrustning. Thjelvar har kapacitet för 1.650 passagerare och ca 500 personbilar.

– Med m/s Thjelvar har vi ytterligare ett fartyg som drivs med LNG och tar därmed ytterligare ett steg mot vår vision om en klimatneutral färjetrafik, säger vd Håkan Johansson.

För att klara av hemfärden krävs bränsle och här kommer åländska bunkerleverantören Baltic Bunkering in i bilden. Dess chef och ägare Dick Ekström har sett till att hålla goda kontakter med suppliers i Kina vilket är strategiskt klokt. Till följd av den kinesiska offensiven inom varvssektorn hör Kina i dag till världens allra tyngsta shippingnationer.

Baltic Bunkering levererade 1.400 ton lågsvavligt (0,1 svavelhalt) marindiesel till Thjelvar i Hongkong den 11 januari. Efter att fartyget passerat Suez-kanalen och Medelhavet blir det ny bunkring i Ceuta innan man sätter kurs mot den svenska sydkusten.

Vid sidan av bunkringen av Thjelvar har Baltic Bunkering också fått i uppdrag att förse konventionella lastfartyget M/S Essayra (39.32020 DWT) med bunker i Hongkong den 26 januari.

När systerfartyget Visborg kom till Sverige var det också då Baltic Bunkering som försåg fartyget med bränsle.

 

Jan Hanses, vd Viking Line.

Dubblad vinst för Viking Line

Viking Line redovisar i dag resultatet för år 2019 och gör det med stärkt självförtroende.
Läs mer »

Alla överens i sjöfarten

Det råder fred och samförstånd bland parterna inom den finländska sjöfarten som förenar sig i konkurrensen mot omvärlden.
Läs mer »

Langhs scrubbers till Danmark

Den finländska scrubbertillverkaren Langh Tech har levererat sina system till fyra gastankers som ägs av Ultragas ApS.
Läs mer »

Almaco växer till Tyskland

Almaco Group som leds av ordförande Vilhelm ”Ville” Roberts och bland annat levererar pentrys och hytter till Viking Glory i Xiamen tar n
Läs mer »

Irish Ferries väljer Hogia

När det gäller sjöfart är det aldrig tillräckligt att ha gott manskap och bra båtar.
Läs mer »

Kom till Åland och bli sjöman

Vill du också ha en karriär inom sjöfart? Är du nyfiken på hur studier i anrika sjöfartsidyllen Åland skulle vara för dig?
Läs mer »