Åland upphandlar Föglötrafiken

Ålands landskapsregering (LR) gick på fredagskvällen ut med beskedet att man genomför upphandlingen av en totalentreprenad för den 18 minuter långa överfarten från Svinö, Lumparland till Föglö, Mellanholm. Upphandlingen gäller åren 2022-2037 och värderas till 47 miljoner euro plus moms. LR:s krav på fartyg är en så kallad elhybrid som efter kontraktstiden ska övergå i landskapet Ålands ägo. Färjan ska kunna ta 90 personbilar och klara 12,5 knops fart.

”Färjans primära energiförbrukning ska täckas av batteridrift och ska endast i undantagsfall köras med diesel, antingen i hybridkörning eller full diesel- drift”, står att läsa i anbudshandlingarna som publicerats på EU:s officiella upphandlingssida.

Förutom elhybridfärjan ska anbudsgivaren även tillgodose behovet av en reservfärja.

Kortrutt Västra Föglö, en animering

Roro-jättar till nytt svenskt rederi

På ett rätt diskret vis har ett nytt svenskt rederi sett dagens ljus och lägger in en beställning på stora roro-fartyg i Kina.
Läs mer »
Foto: AVIC Weihai

WE Tech gör Stena miljövänligare

Morgondagens sjöfart måste vara renare än i dag och ett ständigt förnyelsearbete pågår inom världssjöfarten.
Läs mer »

Ansgar tar över M/S Alfågeln

Det blir vaktbyte kring driften av den åländska skärgårdstrafikens norra linje, mellan Hummelvik på Vårdö och Torsholma på Brändö.
Läs mer »

Ny strategi för sjöfartsforskning

Den 10 april lanserade Svensk Sjöfart en uppdaterad forskningsstrategi för 2019–2023.
Läs mer »

Skarp varning för IT-attacker

Den internationella sjöfarten är målet för avancerade IT-skurkar och shippingen borde ha högsta beredskap för en förestående cyberattack.
Läs mer »
Image: Seabourn

ABB säljer kraft till Seabourn

Kryssningsmarknaden tycks omättlig och fartygen blir bara fler och lyxigare.
Läs mer »