• Informationsdirektören Johanna Boijer-Svahnström är ny i ledningsgruppen.
  Informationsdirektören Johanna Boijer-Svahnström är ny i ledningsgruppen.
 • Fartygschefen och Viking Graces befälhavare Henrik Grönvik är också ny i ledningsgruppen.
  Fartygschefen och Viking Graces befälhavare Henrik Grönvik är också ny i ledningsgruppen.
 • Sedan tidigare består ledningsgruppen av dessa...
  Sedan tidigare består ledningsgruppen av dessa...
 • ...samt dessa.
  ...samt dessa.
 • Informationsdirektören Johanna Boijer-Svahnström är ny i ledningsgruppen.
 • Fartygschefen och Viking Graces befälhavare Henrik Grönvik är också ny i ledningsgruppen.
 • Sedan tidigare består ledningsgruppen av dessa...
 • ...samt dessa.

Viking stärker ledningsgrupp

I dag redovisar Viking Line Abp sina siffror för årets första kvartal på vilket förväntningarna är höga. Fjolåret var som helhet ingen klang- och jubelshow i ekonomisk mening men under det sista kvartalet vände siffrorna med viss tydlighet. Förbättringarna har fortsätt även under årets första månader, visar dagens rapport.

Koncernens omsättning sjönk visserligen från 101,1 miljoner euro (ME) i fjol till 100,3 för de tre första månaderna 2018 samtidigt som bränslepriserna steg från 11,2 ME till 11,9 ME. Trots det och tack vare genomförda inbesparingar på kostnadssidan sjönk rörelseförlusten från minus 17,7 ME till minus 13,5 ME. Det är en förbättring på 4,2 ME vilket är mycket i sammanhanget, särskilt som första kvartalet av hävd är det svagaste på räkenskapsåret. Intressant är också att Viking Lines marknadsandel och passagerarmängd sjunkit något jämfört med i fjol samtidigt som resultatet förbättrats.

Under perioden har koncernen även fortsatt korta av lånen som sjönk från 143,1 ME till 119,6 ME vilket höjer solididiteten från 42,6 till 45,2 procent. Antalet anställda har minskat under det första kvartalet; från totalt 2.614 personer till 2.534.

Vad har då hänt i år jämfört med i fjol? Ett av svaren är en ny organisation där vardera av de sju fartygen i dag försetts med en fartygschef (en av befälhavarna) som rapporterar direkt till vd Jan Hanses och bär ansvaret för de kommersiella operationerna. Målet är att ”öka fokus på resultat och kommersiella frågeställningar och samtidigt förenkla arbetssätt”, som styrelsen uttrycker det.

Även koncernledningen har förstärkts och utgörs från och med i går av de tidigare direktörerna Jan Hanses, Andreas Remmer, Peter Hellgren, Ulf Hagström och Wilhelm Hård af Segerstad samt nya medlemmarna Henrik Grönvik och Johanna Boijer-Svahnström.

Fartygschef och sjökaptenen Henrik Grönvik (1963) har lång erfarenhet från Viking Line. Han har jobbat i bolaget sedan 1997, som befälhavare sedan 2002 på fartygen Gabriella, Viking Cinderella, Rosella, Viking XPRS samt Viking Grace. Under åren 1992 - 1996 var Grönvik anställd av Diamond Cruise Oy.

Ekonomiemagister, informationsdirektör Johanna Boijer-Svahnström (1965) har även hon lång och bred erfarenhet från Viking Line. Hon ansvarar för koncernens externa kommunikation till media samt för bolagets samhällsrelationer. Här finns en längre intervju med Boijer-Svahnström att läsa.

I bilagorna nertill kan man bekanta sig med hela fjolårets årsredovisning i PDF-format samt dagens delårsrapport.

Foto: blog.luebecker-hafenforum.de

Systerfartyg till Meriaura

VG-Shipping som hör till Meriaura Group har köpt två lastfartyg och kontrollerar därmed tjugo fartyg
Läs mer »
Foto: Meriaura

Prima Shipping köper Antonia

Finländska Prima Shipping växer och har köpt torrlastaren M/S Antonia från Helmer Lundström Ab som
Läs mer »

Slimmat Alandia siktar på Europa

Åländska sjöförsäkringsbolaget Alandia vädrar nya marknader efter vårens och sommarens affärer där man strategiskt gått in för att koncen
Läs mer »

Hälsningar från Asien

Att välja en karriär till sjöss gör det möjligt att arbeta över hela världen.
Läs mer »

Hårda krav på fartygsutsläpp

Den internationella sjöfarten är satt under hård press beträffande utsläppen från fartygen.
Läs mer »

Lotspriser stiger inte

För andra året i följd väljer finländska lotsorganisationen Finnpilot att inte höja proserna fö
Läs mer »