Storövning i Kapellskär

Passerar du eller bor du i Kapellskär med omnejd i dag är chansen stor att du ser den stora sjöräddningsövning som svenska Sjöfartsverket ordnar i dag. Upplägget är dramatiskt och inkluderar två segelbåtar och människor i sjön. I ett pressmeddelande berättar Sjöfartsverket så här:

På förmiddagen torsdagen den 5 oktober kommer larm om att två segelbåtar kolliderat i området kring Kapellskär. I samband med kollisionen sjunker de två båtarna. Det är inledningen till en omfattande sjöräddningsövning som genomförs kring Kapellskär torsdagen den 5 oktober.

Larmet om kollisionen tas emot av sjö- och flygräddningscentralen i Göteborg som genast startar en omfattande räddningsinsats. Flera fartyg från Sjöfartsverket, Sjöräddningssällskapet, Kustbevakningen, Storstockholms brandförsvar, polisen och Blidösundsbolaget larmas till området för att lokalisera de människor som förmodas vara i nöd. Under övningen inträffar ytterligare händelser som sätter samhällets resurser att lösa en större sjöräddningsinsats med många skadade människor inblandade på prov.

– Det övergripande syftet med övningen är att öva samverkan mellan alla inblandade parter. Finns det resurser och struktur för att hantera en liknande händelse? Hur kommer samverkan och samband på plats att fungera? säger Per Eriksson, regional SAR-samordnare vid Sjöfartsverket i Stockholmsområdet.

Sjöfartsverket ansvarar för sjö- och flygräddningen i Sverige. Ansvaret gäller kust- och havsområdet samt Vänern, Vättern och Mälaren, förutom hamnområdena. Sjöräddningsansvaret gäller även isolyckor inom de ovan nämnda geografiska områdena. Verksamheten bygger på samverkan mellan myndigheter, organisationer och rederier. Därför deltar flera parter i övningen – arrangerande Sjöfartsverket, Sjöräddningssällskapet, Kustbevakningen, Storstockholms brandförsvar, SOS Alarm, polisen, Blidösundsbolaget och Stockholms läns landsting.

Övningen pågår i området kring Arholma - Kapellskär - Rödlöga - Söderarm torsdagen den 5 oktober mars cirka kl. 10.00 – 14.00. Det kan förekomma lågflygning med helikopter och flygplan i området, vilket kan orsaka bullerstörningar för de boende i omkringliggande områden.