• Foto: Teemu Nurminen
    Foto: Teemu Nurminen
  • Foto: Teemu Nurminen
    Foto: Teemu Nurminen
  • Foto: Teemu Nurminen
  • Foto: Teemu Nurminen

Solsken och vilja på Wista workshop

Det var inte bara solskenshistorier, utan stenhårda viljor och stark kompetens som kom fram då kvinnor inom sjöfarten och nätverket Wista samlades för att knyta kontakter och berätta om erfarenheter från sina karriärer på Yrkeshögskolan Novias IRM-Tool projekts workshop på Aboa Mare förra veckan.

– Det var en väldigt lyckad kväll. Alla kvinnor som var med hade förberett sig inför workshopen och var mycket öppna med att berätta om sina erfarenheter. Det visar på att det verkligen finns ett behov av den här typen av evenemang, och att det finns ett behov av att få dela med sig av sina upplevelser med andra kvinnor, säger Rita Rauvola, projektledare för IRM- Tool på Yrkeshögskolan Novia och arrangör för workshopen ”Työtarinat”.

Workshopen ordnades i samarbete med Wista (Women’s international Shipping and Trading Association) som är ett nätverk för kvinnor, och lockade omkring 20 deltagare. Wista finns i över 40 länder med över 3.000 medlemmar inom sjöfarts- och logistikbranschen eller närliggande branscher. I Finland har nätverket omkring 130 medlemmar verksamma inom bland annat rederier, hamnar, försäkringsbolag, juridiska byråer, handel, myndigheter och logistik.  Wistas mål är locka fler kvinnor till expertuppgifter inom de olika branscherna.

– Vi fick ta del av riktigt roliga historier, men också väldigt svåra och utmanande situationer som kvinnorna upplevt under sina karriärer. Genom att berätta om det man varit med om kan man hitta styrka och överlevnadsstrategier. Vi kunde också konstatera att det skett mycket inom branschen de senaste tio åren, och det i positiv bemärkelse. Nuförtiden arbetar allt fler kvinnor inom sjöfarten, också med expertuppgifter.

Workshopen leddes av Janne Junttila och Anni Linko på företaget Junttila&Linko som specialiserar sig på företagsutveckling. Kvinnornas historier illustrerades av bildkonstnären Salla Lehtipuu.

– Lite överraskande var det att så många av kvinnorna upplevt att de inte tagits på allvar eller behandlats ojämlikt i olika arbetsrelaterade situationer, till exempel i en förhandling, just på grund av att de råkar vara kvinnor. Vi fick också ta del av historier där kvinnor upplevt att andra tagit åt sig äran av deras idéer och framgångar. Av någon orsak är det vanligt att man som kvinna nedvärderar sitt kunnande. Därför finns det mycket expertis som inte har identifierats eller erkänts och därmed inte utnyttjats i företag.

Feedbacken efter evenemanget har varit väldigt positiv, och deltagarna hoppas på att få träffas igen och att flera liknande evenemang ordnas i framtiden.

Projektet IRM-Tool – Innovation Resource Moderating Tool pågår fram till slutet av april 2019.  Syftet med projektet är att skapa möten så att kreativ kunskap sammanförs med innovationsbehoven inom den marina industrin. Projektet koordineras av Yrkeshögskolan Novia i samarbete med Åbo Akademi och Åbo Yrkeshögskola. Varvet Meyer Åbo är med som strategisk partner. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och har en budget om drygt 400.000 euro.

Notarius Publicus Rainer Åkerblom sköter det åländska fartygsregistret.

Han är Ålands eget fartygsregister

På Åland utgörs fartygsregistret av i huvudsak en person.
Läs mer »

Anders Wiklöf växer i Alandia

Enmanskoncernen Wiklöf Holding Ab växer i Försäkringsaktiebolaget Alandia efter att ha köpt Eckerö Shipping Ab:s aktier i försäkringsbola
Läs mer »
Foto från www.balticshipping.com.

Aalto Shipping fortsätter växa

Finländska nykomlingen Aalto Shipping som inledde verksamheten i våras köpte i går sitt tredje fartyg på kort tid.
Läs mer »
Efter renoveringen. Foto: Sammeli Korhonen/ Syke.

Aranda tillbaka till sjöss

Finländska forskningsfartyget Aranda är tillba
Läs mer »

Här är det bara kvinnor till rors

Inom handelssjöfarten pågår ett intensivt arbete med att locka fler kvinnor till sjöss där männen traditionellt sett varit flest.
Läs mer »
Foto: Stefan Norrgrann

Kryssningsjätte till Kapellskär

Ett av världens absolut största kryssningsfartyg M/S Meraviglia befinner sig i Kapellskär i dag där några (ca 4.000) av hennes 5.200 pass
Läs mer »