Pris till hjältekapten

Sjökapten Patrik Norrgård, som till vardags jobbar på Norstream, får ett hederspris för insatserna tidigare i vintras då Norstream räddade livet på sju besättningsmän vars fartyg Fluvius Tamar sjönk i Engelska kanalen. Här kan man läsa reportaget ióm händelsen. Priset överlämnades av kommendörkapten Kalle Otsola, till vänster på bilden.