• Mein Schiff 1
    Mein Schiff 1
  • Mein Schiff 1

Meyer vann ny fartygsorder

Meyer Turku fortsätter bygga kryssningsfartyg för tyska TUI Cruises. I dag blev det klart att Mein Schiff 7 ska byggas på designen från Mein Schiff 1 och Mein Schiff 2. Affären är villkorad finansieringen som just nu arbetas fram tillsammans med banker och Finnvera. Enligt avtalet ska det nya fartyget som kan ta 2.894 passagerare  levereras år 2023.

– Vi är tacksamma för att TUI Cruises anförtror oss att bygga ytterligare ett fartyg till flottan av de moderna och vackra Main Schiffs. Det skapar bra arbetsplatser till varvet och för det finländska maritima klustret. Det är precis detta vi vill uppnå med hjälp av våra rekryteringar och investeringar, säger Meyer Turkus vd Jan Meyer.

Skälet till beställningen är en ständigt ökande efterfrågan på kryssningar för TUI som hör till världens allra största .

– Kryssningsaffären är en av nyckelprodukterna när det gäller tillväxt för TUI Group, säger gruppen i ett pressmeddelande.

/Jörgen Pettersson