Ålands Sjöfart

En tidning för sjöfolk, av sjöfolk, med sjöfolk.

Tidningen Ålands Sjöfart & Handel har sedan 1939 getts ut av förbundet Ålands Sjöfart rf.  Ålands Sjöfart bevakar shippingen och dess olika grenar. Sjöfarten och Åland har i hundratals år gått hand i hand. Det åländska sjöfartsklustret sträcker sig långt utanför landskapets gränser. Det gör också Ålands Sjöfart.

Ålands Sjöfart står starkare än någonsin. Tidningen som trycks i 15.000 ex och därmed är världens största svenskspråkiga sjöfartstidning! Ålands Sjöfart delas ut till samtliga ledamöter i riksdagarna i Finland och Sverige och till alla hushåll på Åland, prenumeranter i Norden samt resten av världen.

På Facebook har vi nått 5.600 följare och interaktiviteten är hög liksom räckvidden; vi ligger stadigt på drygt 30.000 läsare per vecka! Intresset för sjöfart är alltså stort. Samtliga tidningar som getts ut finns att läsa på hemsidan.Ålands Sjöfart ska förklara och belysa den näring som mer än alla andra präglar och definierar Åland och dess närområden. Ålands Sjöfart är en framåtriktad, granskande och analyserande shippingtidning. Upplagan för Ålands Sjöfart växer till cirka 15.000 exemplar per utgivning. Tidningen ges ut i fyra nummer per år,  till samtliga hushåll och företag på Åland samt till prenumeranter utanför landskapet och till ledamöterna i Finlands och Sveriges riksdagar.

Utgivningsplan 2017

Nummer 1: Distribution 28 februari–2 mars. Materialstopp: 14 februari.

Nummer 2: Distribution 30 maj. (Sjöfartens dag 1 juni.) Materialstopp: 16 maj.

Nummer 3: Distribution 26–28 september. Materialstopp: 12 september.

Nummer 4: Distribution 12–14 december. Materialstopp: 28 november.

Publisher: Jörgen Pettersson, tel +358 457 313 5640. Epost: jorgen.pettersson@aland.net.

Prenumerera här