Sjöfartens PraktikKvarnen rf söker en verksamhetsledare för fast anställning. Vi söker Dig som känner till yrkesutbildningen och/eller sjöfarten, har förmågan att självständigt ta hand om och utveckla föreningens verksamhet. Arbetet börjar så snart som möjligt men senast den 26.3.2018. 

Om oss?

Sjöfartens PraktikKvarn rf är en registrerad förening, vars medlemmar är de finska sjöfartsskolorna och Rederierna i Finland r.f. Till PraktikKvarnens uppgifter hör att koordinera praktikplatser för sjöfartsskolornas elever enligt STCW-konventionens krav. PraktikKvarnens arbetsplats är på Rederierna i Finlands kontorsutrymme i Helsingfors kärna, språket på kontoret är finska och svenska. PraktikKvarnen erbjuder en ypperlig chans bekanta sig med den finska sjöfarten, sjöfartsutbildningen och rederiverksamheten. 

Arbetsuppgifterna:

Verksamhetsledaren är ansvarig för föreningens operativa samt administrativa uppgifter. Förutom det dagliga arbetet att koordinera fartygspraktikplatser hör det till verksamhetsledarens ansvar att utveckla föreningen, representera föreningen på sjöfartsskolorna och mässor runt om i Finland samt besöka samarbetspartners för att presentera föreningens arbete. Inom ramarna för de administrativa uppgifterna är det verksamhetsledaren uppgift att se till att föreningens verksamhet sker enligt stadgarna och ta hand om andra lagstadgade uppgifter relaterade till föreningsverksamheten.

Vi söker en person med organisations- och ledningsförmåga, samt viljan och kunskapen att utveckla föreningens verksamhet på lång sikt. Vi förväntar oss att du är tar tag i saker och ting självständigt och ser det som en fördel om du innehar tidigare erfarenhet av finska sjöfarten och/eller erfarenhet av yrkesutbildningsfrågor. Vi önskar att du har flytande skriftliga och muntliga språkkunskaper i: finska, svenska och engelska, eftersom det dagliga operativa arbetet sker på alla tre språk.

Arbetsuppgifterna kräver också:

– Förmåga att jobba ensam och ta ansvar. Utmärkt samarbetsförmåga och erfarenhet av att jobba i varierande arbetsmiljö, samt gärna tidigare erfarenhet av föreningsarbete.

– Kunskaper i MS Offices olika verktyg.

– Åtminstone en lägre högskoleexamen som är relevant för arbetsuppgiften (t.ex. politices-, pedagogie-, ekonomiekandidat, tradenom, sjökapten eller sjöingenjör).

– Möjlighet att jobba för föreningen en längre tid.

´Vi erbjuder:

– Mångsidiga, självständiga och utvecklande arbetsuppgifter.

– En konkurrenskraftig månadslön med hänsyn till din tidigare erfarenhet och utbildning.

– En arbetsplats i Helsingfors centrum, samt lunch- och motionsförmån.

– Chansen att bekanta sig med den finska sjöfartsnäringen och utbildningen i en trevlig arbetsmiljö.

En fritt formulerad ansökan bör skickas senast den 25.2.2018 tillsammans med löneanspråk till den nuvarande verksamhetsledaren. Vänligen notera att intervjuerna kan påbörjas redan före den sista ansökningsdagen, platsen fylls då en passande kandidat hittas. Verksamhetsledaren för Sjöfartens Praktikkvarn, Jasmine Grönblad, svarar på frågor om tjänsten per e-post  jasmine.gronblad@shipowners.fi  eller per telefon 13.2 kl 10-11 och 19.2 kl 10-11 (tel.  050 420 3080).