Befälhavaren – Mikaela

Befälhavaren är chef ombord och är ytterst ansvarig för fartyget, besättningen och lasten. Befälhavaren är den mest erfarna vad gäller navigering och är den som kör till och från kaj. Befälhavaren är också ansvarig för säkerheten ombord. Befälhavaren är den som sköter det administrativa ombord och kontakterna utåt. Befälhavaren assisteras av en eller flera styrmän.

Överstyrman och styrman – Maria

Överstyrmannen är ansvarig för lastning och lossning, fartygets underhåll, dessutom ”kör” överstyrmannen fartyget. Eftersom en person inte kan vara vaken hela tiden finns det dessutom en eller flera styrmän ombord. De ”kör” också fartyget och assisterar under lastning och lossning.

Båtman, matros och lättmatros – Peter

Båtsmannen planerar arbetet på däck tillsammans med överstyrmannen. Båtsmannen är dessutom den som praktiskt leder arbetet så som målningsarbete och rostknackning. Till sin hjälp har han eller hon en eller flera matroser och lättmatroser. Alla dessa kallas däcksare. Till arbetsuppgifterna hör också att hantera trossar vid förtöjning och avfärd, vara utkik på bryggan och gå säkerhetsrundor.

Maskinchef och maskinist – Juha

Maskinchefen är chef i maskinrummet. Maskinchefen planerar underhållet av den tekniska utrustningen ombord, beställer reservdelar och ansvarar för brandsäkerheten. Det finns en eller flera maskinister som ansvar för det dagliga underhållet av maskinerna. På en del fartyg finns det även elektriker som sköter den elektriska utrustningen.

Motorman – Mathias

Motorman är den första positionen, första steget, när man ska arbeta i maskinrummet. Som motorman tilldelas man uppgifter av maskinisterna. Det kan vara att smörja, putsa, skruva, fixa och reparera.

Kock – Harry

Kocken anses av många vara den viktigaste personen ombord. Han eller hon lagar god och näringsrik frukost, lunch och middag åt alla ombord. Kocken planerar alla måltider och gör matbeställningar. Kocken ser dessutom till att det alltid finns något gott i kylskåpet för de som är hungriga mellan måltiderna eller på kvällarna.

Servitör – Lisa

Servitörer finns på passagerar- och kryssningsfartyg och serverar mat och dryck åt passagerarna. I land är servitören bara servitör. Ombord kan det ingå säkerhetsuppgifter som till exempel att sköta utrymning i händelse av en olycka.

Barmästare – Håkan

Barmästare är också något som finns på passagerar- och kryssningsfartyg. Barmästaren jobbar i baren och serverar drycker åt passagerarna. På samma sätt som för servitörerna kan det ingå säkerhetsuppgifter.

Praktikanter

Många fartyg har praktikanter ombord. Det är det första steget för att kunna börja arbeta ombord. Praktikant kan du bli när du är inskriven i en sjöskola och gått några sjösäkerhetskurser. Praktiken ingår i utbildningen och du har en praktikantbok med dig där det finns beskrivet vilka uppgifter du skall vara med på ombord. Praktiken behövs för att du skall få ut ditt behörighetsbrev. En del rederier tar också emot praktikanter från årskurs nio i högstadiet.

Kölsvinet – Åke

Kölsvinet finns längst ner i fartyget och äter den mat som blir över ombord!