Mariehamns hamn Ab bedriver hamn- och terminalverksamhet i Mariehamn samt sköter uthyrning av kajplatser och båtplatser för fritidsbåtar. Det innebär att bolaget förutom löpande drift och underhåll även ansvarar för utveckling av och investeringar i hamnarna. Bolaget äger hamnanläggningarna med tillhörande fastigheter och har dispositionsrätt till stadens mark- och vattenområden. Bolaget omsätter drygt 8 miljoner euro och har ca 25 anställda. Bolaget grundades 2014 och ägs av Mariehamns stad.pande drift och underhåll även ansvarar för utveckling av och investeringar i hamnarna. Bolaget äger hamnanläggningarna med tillhörande fastigheter och har dispositionsrätt till stadens mark- och vattenområden.

Mariehamns hamn AB söker nu en:

VD

med stort intresse för sjöfarten där man har möjlighet att få vara med och driva verksamheten framåt i en tid av förändring och utveckling. Som VD har du ett övergripande ansvar för bolagets operativa verksamhet och ansvarar för att bolaget drivs enligt styrelsens riktlinjer och gällande lagstiftning. Till VDs uppgifter hör också att säkerställa att fastställda mål och planer uppnås samt att bolagets övergripande policy- och strategifrågor är uppdaterade. Vi ser det om en viktig del i uppdraget att skapa långsiktiga kundrelationer och utveckla olika samarbetsformer tillsammans med kunderna. Genom de goda resultat som uppnås i den operativa delen av verksamheten bygger och upprätthåller du goda relationer till ägaren. 

I denna rekrytering samarbetar vi med SOURCE Executive Recruitment. Läs mer om tjänsten på www.mariehamnshamn.ax där du även gör en formell ansökan. För en inledande konfidentiell dialog kring tjänsten, kontakta Jonna Ramm-Schmidt, SOURCE, +358 (0)50 559 99 40, jonna.ramm-schmidt@source-executive.fi eller Mona-Maria Ilola, +358 (0)44 383 33 33, mona-maria.ilola@source-executive.fi.

Välkommen med din ansökan till tjänsten som ska vara Mariehamns hamn AB tillhanda senast den 22 oktober 2018 kl. 16 (finländsk tid) på adress: Mariehamns hamn Ab, Hamnkontoret, Hamnplan, AX-22100 Mariehamn eller per mail till agneta.bjorklund@hamnen.ax Märk ansökan ”VD, Mariehamns hamn AB”. 

På den här länken kan man läsa mer om vad tjänsten förutsätter.