Eva Mikkola-Karlström är ordförande i Ålands Sjöfart rf, en förening vars syfte är att ta tillvara den åländska sjöfartens och sjöfolkets intressen. I praktiken innebär det att förbundet arbetar för hela Östersjön och särskilt Sverige, Finland och Baltikum. 

Sjöfartens dag på Åland har utvecklats till en mötesplats för en bransch som drivs av framtidstro. ”Finlands viktigaste sjöfartsdag” är också höjdpunkten för oss inom Ålands Sjöfart rf som har till uppgift att lyfta sjöfarten i en allt brokigare samhällsdebatt och vardag.

Shippingen är ett hållbart, ekonomiskt och effektivt sätt att forsla varor och folk från ett ställe till ett annat. Om det ska vi prata den 14 maj nästa år. Då kommer massor av sjöfartsintresserade till Mariehamn och Alandica för att lyssna och diskutera, skratta och umgås. Det ordnas högklassiga seminarier där branschmänniskor frikostigt delar med sig av sina erfarenheter. Vi ska prata om roro-marknaden, sjöfartspolitik, försäkringsfrågor, banking, sjömännens hälsa och mycket mer. Sjöfarten finns överallt och berör alla.

I år ska vi, liksom i fjol, dessutom springa för oss själva och för de som behöver hjälp men saknar vård. Vi springer Mercy Ships Race och donerar samtidigt pengar till Mercy Ships. Anmäl dig till loppet på den här länken, du är i gott sällskap med över etthundra andra! Här kan du se närmare på alla som deltog i det första loppet, våren 2019.

Förbundet Ålands Sjöfart rf arrangerar tillsammans med Alandia Försäkring, klassningssällskapet DNV-GL, Ålands landskapsregering och Wärtsilä Sjöfartens dag. Vi hoppas alla besökare ska hitta inspiration för att fortsätta utveckla den bransch som skapar liv i hela Östersjön. Vi vill att alla som kommer till Åland ska återvända till sin egen vardag med nya idéer och – framför allt – nya vänner. Sjöfart utvecklar vi tillsammans.