Det finns alltså många helt olika arbetsuppgifter som skall göras ombord. Är sjölivet något för dig? Gör ett enkelt test och se själv! Frågeformuläret är avsett för dig som funderar på att söka till en sjöfartsutbildning.

1. Söker du den här utbildningen i första hand?

a. Ja, första 
b. Nej, andra eller tredje 
c. Nej, fjärde eller lägre

2. Tror du att du kommer att trivas med avlösningssystemen till sjöss? Oftast är det 1:1 system på fartyg, exempelvis fyra veckor ombord, fyra veckor hemma när man seglar i närfart och en vecka ombord, en vecka hemma på färjor.

a. Ja 
b. Nej

3. Tror du att du kommer att sakna familjen?

a. Inget eller lite 
b. En del 
c. Mycket

4. Tror du att du kommer att sakna ditt sociala liv? (T.ex kompisar, idrottslag, föreningsliv och kursverksamhet.)

a. Inget eller lite 
b. En del 
c. Mycket

5. Kan du tänka dig att arbeta tillsammans med andra nationaliteter?

a. Ja 
b. Tveksam 
c. Nej

6. Kan du tänka dig att vara ensam eller en av få finländare/svenskar ombord på ett fartyg?

a. Ja 
b. Tveksam 
c. Nej

7. Har du någon erfarenhet som arbetsledare, idrottsledare eller något liknande?

a. Ja, mycket 
b. Ja, lite 
c. Nej

8. Har du någon tidigare erfarenhet av sjöliv?

a. Ja, på handelsfartyg 
b. Ja, på segelskutor, fritidsbåtar eller liknande 
c. Nej

9. Hur arbetar du bäst?

a. Lika bra ensam som med andra 
b. I lag med andra 
c. Ensam

10. Trivs du med att periodvis arbeta intensivt under oregelbundna arbetstider? (Vilket bl.a medför oregelbunden sömn.)

a. Ja 
b. Nej

11. Har du problem med sjösjuka?

a. Nej 
b. Ja, ibland 
c. Ja, ofta

12. Har du svårt för arbete i begränsade utrymmen?

a. Nej 
b. Ja, ibland 
c. Ja, ofta

13. Gillar du att meka, även med smutsiga jobb?

a. Ja 
b. Ibland 
c. Nej

14. Om du har en flick- eller pojkvän, sambo (maka/make): Hur är dennes inställning till dina planer på denna utbildning?

a. Positiv 
b. Negativ

15. Känner du någon som är till sjöss?

a. Ja 
b. Nej

16. Gillar du problemlösning?

a. Ja 
b. Nej

17. Tänker du logiskt vid problemlösning?

a. Alltid eller ofta 
b. Ibland 
c. Sällan eller aldrig

18. Kan du ta snabba beslut?

a. Ja 
b. Nej

19. Kan du ta order, även från en person som är betydligt yngre än du?

a. Ja 
b. Nej

20. Är du intresserad av el och elektronik?

a. Ja
b. Delvis 
c. Nej

21. Fartyg är en mansdominerad arbetsplats. Kan du tänka dig att endast eller till stor del ha manliga arbetskolleger?

a. Ja 
b. Tveksam 
c. Nej

Ju fler a-svar du får, desto större är sannolikheten att du kommer att trivas till sjöss och passa in i en yrkesroll ombord. Detta frågeformulär har tagits fram av två kvinnliga sjökaptener. Det är avsett för dig som funderar på att söka till sjömans- eller sjöbefälsskola. Källa ”Satsa på SJÖFART” utgiven av Sjöfartens Utbildnings Institut i Sverige.