Ålands Sjöfart rf hette från början Förbundet för främjandet av åländsk sjöfart rf. och bildades år 1939 av några framsynta redare, en navigationsskolerektor och en försäkringsdirektör. Sedan år 1999 har Ålands Sjöfart rf gjort en målmedveten storsatsning på att sprida information om och öka intresset för sjöfartsbranschen. Satsningen består av bland följande delar:

Sjöfartens dag

En mötesplats som infaller i maj varje år sedan starten 2001 och i dag kallas Finlands viktigaste sjöfartsdag.Tema ”Välj Sjön!” är en satsning som gör det möjlig för samtliga niondeklassister på Åland att bekanta sig med sjöfartyn och alla olika möjligheter som branschen erbjuder. Sjöfartens dag har ordnats sedan år 2001. Programmet har kontinuerligt vuxit och intresset att delta har ökat. Dagen ordnas nu i samarbete med Ålands Landskapsregering, Alandia Försäkring, DNV-GL och Wärtsilä, som samtliga håller seminarier om aktuella ämnen. Över 100 företag är utställare och dagen besöks av 1.000-1.500 personer. Sjöfartens Dag har utvecklats till Finlands största sjöfartsevenemang och är öppen för alla intresserade. I år arrangeras Sjöfartens Dag torsdagen den 9 maj. Välkomna!

Tidningen Ålands Sjöfart

Tidningen Ålands Sjöfart och www.sjofart.ax. Denna ges ut i samarbete med publishern Jörgen Pettersson och innefattar papperstidningen som utkommer fyra gånger per år samt närvaro på internet och i sociala medier som Facebook, Twitter och Instagram. Ålands Sjöfart ska entusiastiskt och insiktsfullt berätta om vardag och visioner från sjöfarten. Ålands Sjöfart utkommer fyra gånger per år och distribueras till alla åländska hushåll, företag och sjöfartsstuderande, riksdagsledamöterna i Sverige och Finland samt till prenumeranter utanför Åland.

Tema ”Välj Sjön!” och sjösäkerhetskurs

Vi ordnar sedan år 1999 temadagarna ”Välj Sjön!” som är riktat till alla nior på Åland. ”Välj Sjön!” består av besök på sjösäkerhetscentret och alla åländska sjöskolor. I stort sett samtliga ca 300 elever från Ålands högstadieskolor deltar. Vi vill på detta sätt visa de olika utbildningarna inom sjöfartssektorn och de mycket varierande arbetsmöjligheterna. Dessutom får eleverna information om sjösäkerhet. De får delta i brandövning, åka slide/strumpa, delta i övning i bassängen och köra simulatorer. Allmänbildande och roligt!

Praktiksegling

Vi är med och finansierar praktikseglingar för de åländska sjöskolorna på Albanus och Michael Sars. Detta ger ca 100 elever och lärare ombordpraktik. Tanken är att:

Algot Johanssons stipendium delas ut till en eller två sjöfartsstuderande på gymnasie- eller högskolenivå till en studerande som är uppriktigt intresserad av livet till sjöss, är initiativrik och har åländsk anknytning. Stipendiet delas ut på Sjöfartens Dag.