Programme

List of Participants

Presentations:

(Pdf-presentations are listed at the end of the page)

Ålands Sjöfart seminarium

Ålands sjöfart Roro- och ropax seminarium

DNV-GL seminar – Environment and energy efficiency

Ålands landskapsregering Shipping Policy Seminar – Funding for a clean future 

Alandia Marin Insurance Seminar