NLC Ferry AbOy lediganslår en (1) ordinarie plats som reparatör ombord på passagerarfartyget m/s Wasa Express. Huvudsakliga uppgifter är inredning, säkerhetsutrustning och vvs.

Av den sökande förutsätter vi ansvarsfull attityd till arbetsuppgifter samt god samarbetsförmåga. Vi söker i förstahand person som har gått maskinmansutbildning (STCW A-III/5) (maskinreparatörs utbildning).

Språkkrav: Goda kunskaper i finska (arbetsspråket ombord) och svenska. Engelska kunskaper räknas som merit.

Behörighetskrav: Reparatörsbehörighet (STCW III/5)

Grundläggande säkerhetsutbildning (STCW A-VI/1)

Specialutbildning i sjöfartsskydd (STCW A-VI/6.2)

Som merit räknas:

Specialbehörighet att handha räddningsfarkoster och beredskapsbåtar (STCW A-VI/2.1

Specialbehörighet att handha snabbgående beredskapsbåtar (STCW A-VI/2.2)

Frågor om tjänsten besvaras av tekniska chefen Jonas Teir, jonas.teir@wasaline.com
Registrera din ansökan på vår hemsida www.wasaline.com innan 30.9.2017 om du är intresserad av att jobba hos oss.

NLC Ferry Ab Oy, med marknadsföringsnamnet Wasaline, är ett rederi som trafikerar dagligen mellan Vasa och Umeå med M/S Wasa Express. Verksamheten inleddes i början av 2013. Wasaline sköter såväl gods-, kryssnings- som konferenstrafik. På färjan finns moderna konferensutrymmen, café, skärgårdsbord, A la Carte, bar och butik. Hytter finns också till förfogande och resan tar 4,5 timmar.