Alandia Försäkring är ett sjöförsäkringsbolag med hög ambitionsnivå och kraftig tillväxt vilket ökar behovet av digitalt stöd och effektiva processer. Därför söker vi till vår enhet för Affärsstöd i Mariehamn en ordinarie

Processpecialist

Till arbetsuppgifterna hör att tillsammans med övriga teammedlemmar utveckla, effektivisera och digitalisera befintliga och nya processer för försäkringsadministrationen, samt att fungera som systemägare för i första hand försäkringssystemet för marinförsäkring. Systemägarrollen innefattar ansvar för kravspecifikationer och testning både avseende utveckling av befintliga system samt att medverka vid implementering av nya digitala lösningar.

Arbetsuppgifterna omfattar även registrering och underhåll av kund- och försäkringsuppgifter, produktion och distribution av försäkringsdokumentation, fakturering, hantering av premiebetalningar och provisioner och redovisning av dessa samt löpande kontakter med kunder, mäklare och samarbetspartners både på lokal, nordisk och europeisk marknad. Du kommer att arbeta främst med marinförsäkring men även med fritidsbåt- och transportförsäkring. Rollen innebär också ett nära samarbete både med Alandias säljorganisation samt IT och övriga stödfunktioner inom bolaget.

Vi söker dig som har

utbildning inom ekonomi eller IT i kombination med några års arbetserfarenhet;

lätt för att kommunicera både muntligt och skriftligt, även på finska och engelska;

erfarenhet av eller intresse för arbete med att utveckla, digitalisera och automatisera processer och system;

förmåga till god förståelse för såväl kundernas som affärsverksamhetens behov, speciellt avseende systemstöd och digitala verktyg.

Tjänsten passar dig som

är flexibel, noggrann och analytisk;

är målinriktad och har ett strukturerat arbetssätt;

gärna arbetar i projektform;

gärna tar dig an nya utmaningar, ser utvecklingsmöjligheter och delar med dig av idéer och förbättringsförslag;

värdesätter och tar eget ansvar för gott samarbete med kollegor och kunder.

Vi värdesätter även

arbetserfarenhet från försäkrings- eller sjöfartsbranschen;

erfarenhet av arbete inom redovisning och/eller systemförvaltning;

erfarenhet av CRM-system och Visma;

goda kunskaper i Excel.

Vi erbjuder ett intressant och utmanade arbete i ett åländskt exportbolag i en intensiv utvecklingsfas. Kontinuerlig kompetensutveckling är en självklarhet hos oss och vi erbjuder ett arbete att utvecklas i. För mer information om tjänsterna kontakta Cecilia Lindman, chef för Affärsstödsenheten, via tel. 018-29673, eller e-post cecilia.lindman@alandia.com.

Vi intervjuar fortlöpande under ansökningstiden, så skicka in din ansökan så snart som möjligt men senast söndag 16.12.2018 via följande länk.