Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet är en del av Fakulteten för teknik. Omkring 400 studenter studerar på program och kurser på Sjöfartshögskolan som bland annat erbjuder utbildningar inom sjöfart och drift. Förutom grundutbildning är fortbildningskurser och uppdragsutbildning för sjöfarts- och driftbranschen en viktig del av verksamheten. Inom forskningsämnet Sjöfartsvetenskap analyseras sjöpersonalens situation och dagliga verksamhet, tekniska fartygssystem samt de positiva och negativa effekter som sjöfarten har på samhälle och miljö. En viktig målsättning är att kunna rekommendera lösningar för en ren och långsiktigt hållbar sjöfart. 

Eftersom Sverige är starkt beroende av sjöfart, är det ett område som prioriteras från politiskt håll på olika sätt. Nyligen har området tillförts betydande extra forskningsfinansiering. Av tradition har utbildningen och också nära samarbete med sjöfartsnäringen.

Arbetsbeskrivning

Prefekten är en del av fakultetens ledning och chef för institutionen. Som prefekt har man ansvar för institutionens verksamhetsutveckling och  kvalitet, för resurser och resultat, och för att styrdokument och avtal efterlevs. 

I prefektens ansvar ingår särskilt att skapa goda förutsättningar för utbildning, forskning och samverkan. Sjöfartshögskolan har nyligen skurit ner och omstrukturerat utbildningsverksamheten, för att anpassa sig till ett lägre söktryck. Nu inleds en ny utvecklingsfas, och en ny ledare behövs för att tillsammans med kollegiet ta Sjöfartshögskolan mot nya strategiska utmaningar.

Prefekten har personalansvar för institutionens medarbetare och tilldelas ett arbetsmiljöansvar som omfattar både anställda och studenter. I övrigt ska prefekten verka för en hög grad av delaktighet och en väl utvecklad intern kommunikation. Prefekten ska även verka för att skapa såväl gemenskap som en effektiv organisation och en övrig god arbetsmiljö.

Kvalifikationer

En prefekt ska i normalfallet vara behörig att anställas som universitetslektor, vilket innebär att man har doktorsexamen eller motsvarande vetenskapliga kompetens. Dokumenterad ledarskapsförmåga och/eller erfarenhet av akademisk ledning i olika roller är meriterande. Meriterande är erfarenhet av undervisning och forskning inom institutionens ämnen eller andra områden relevanta för institutionens verksamhet. Som prefekt krävs det att inledningsvis och fortlöpande utveckla sitt ledarskap. Framför allt krävs att prefekten går arbetsmiljöutbildning innan eller i nära anslutning till tillträdet. Samtidigt kräver uppdraget att utveckla en god kunskap om verksamhetsstyrning samt om universitetets regelsystem, vision och strategi.

En prefekt bör besitta kommunikativ skicklighet samt ha förmåga att samverka och skapa goda relationer såväl internt som externt. Prefekten bör gärna ha ett etablerat nätverk inom den akademiska världen och gärna också inom andra samhällssektorer som är relevanta för institutionens verksamhet, samt ha förståelse för sjöfartens roll i samhället. Goda kunskaper i engelska är också önskvärt.

Anställningsvillkor

Uppdraget som prefekt är normalt 3+3 år och inom ramen för en tillsvidare-anställning i normalfallet som universitetslektor vid Linnéuniversitetet. Till prefektuppdraget tillkommer ett uppdragstillägg på 9 000 kr/månad.

Vid frågor, vänligen kontakta

Information lämnas av Dekan Staffan Carius, 0708-795466 eller staffan.carius@lnu.se, och av HR-partner Kristofer Stahl, 0703-878036 eller kristofer.stahl@lnu.se.

Fackliga företrädare nås via universitetets växel, tel 0772-28 80 00.

Välkommen med din ansökan senast den 16 september 2019!