VI SÖKER LEDANDE SAKKUNNIG

Digitalisering, automation och nya framdrivningsmedel kommer att omvälva sjöfarten de närmaste åren. Vill du vara med och delta i utvecklingen av sjöfartens framtid?

Rederierna i Finland är en närings- och arbetsmarknadspolitisk intresseorganisation, vars medlemskår består av 25 finländska rederier. Vi deltar aktivt i utvecklandet av lösningar för de allt strängare miljöreglerna och en grön sjöfart. I digitaliseringen och det till buds stående informationsflödet ser vi en stor potential för framtidens sjöfart och de logistiska transportkedjorna.

Till vårt team söker vi ett framsynt sjöfartsproffs till befattningen som:
Ledande sakkunnig inom ansvarsområdet teknologi, r&d, digitalisering och automation. Till dina arbetsuppgifter hör ett tätt samarbete med medlemsrederierna i de frågor som anknyter till ditt ansvarsområde. Du bevakar också de finska rederiernas intressen både på nationella och internationella möten. Vi förutsätter att du har en för uppgiften lämplig utbildning (t.ex. sjö-kapten eller DI), sjöfartserfarenhet, utmärkt samarbetsförmåga, bra organisationsförmåga samt utmärkta kunskaper i finska, svenska och engelska. Tidigare erfarenhet från branscher som sjöfart, teknologi, digitalisering och automation underlättar skötandet av uppgiften. Erfarenhet från internationellt samarbete och påverkan ses som en fördel. 

Ansökningar skickas senast 15.2.2018 till, rekry@shipowners.fi. För mera information kontakta Tiina Tuurnala +358405476762 eller Olof Widen +358400723355.