Med sikte mot världshaven

Till sjöss finns arbete och framtid. Det får alla åländska niondeklassister lära sig tack vare storsatsningen Välj Sjön som organiseras av Ålands Sjöfart rf. Under en hel skoldag i slutet av januari bjuds det på smakprov från alla de yrken som finns att välja bland till sjöss.

De är nästan trehundra elever som varje år går i nian i de åländska högstadieskolorna. Tack vare ett initiativ från Ålands Sjöfart rf får samtliga dessa ungdomar under en hel dag bekanta sig med den åländska sjöfarten. Projektet har pågått sedan år 1999.

I grupper om tio till tjugo åker eleverna runt till Högskolan och Sjöfartsakademin för att bland annat testa simulatorn och skolfartyget Michael Sars för att se hur livbåtar ser ut och vad som finns på en fartygsbrygga. De som vill får kasta sig i räddningsbassängen i Ålands sjösäkerhetscentrum och mycket mer.

– Det är vårt sätt att visa på bredden i alla de jobb som finns till sjöss, förklarar Ålands Sjöfarts ordförande Eva Mikkola-Karlström.

Ålands största datorspel

På Högskolan Södra tar Master Mariner eller simulatorföreståndare Henrik Nordlund emot en klass från Övernäs högstadieskola. Åland är Åland och han ler igenkännande mot några av ungdomarna som är hans egna barns kompisar.

– Det här, började han, är Ålands största datorspel.

Mer behövs inte för att vinna niornas uppmärksamhet. Teori och framtidsplaner är sin sak men Ålands största datorspel begriper alla.

– Vi har en större fartygsbrygga och tre mindre och sammanlagt 31 sammankopplade pc-datorer. 14 av dem bara för att grafiken ska bli perfekt, säger Nordlund.

55 knop i Västerhamn

I den högteknologiska salen i skolan där nästan fyrahundra studeranden finns går allt att simulera. Här kan man köra små flakfärjor, bogserbåtar, tankers, kryssare, containerjättar och mycket mer. I datorerna finns sjökort över hela Åland, Stockholm, Åbo, Helsingfors och mer. Geografin är exakt liksom vattendjup och farleder. Vill man lämna vårt närområde är det inga problem. På hårddiskarna finns Stora Bält, Nordsjön, hela Engelska kanalen, New York, Singapore, Sydney, Houston och mer. Fantasin är den enda begränsningen.

Väl inne på den stora bryggsimulatorn startar Henrik Nordlund simulatorn på betydligt närmare platser, Västerhamn.

– Vi har en snabbgående patrullbåt som vi kan köra omkring med. Den går 55 knop och det är bara okej i simulatorn. I verkligheten får man inte köra snabbare än nio knop, förklarar Nordlund innan det bär av och hela rummet gungar i takt med att patrullbåten rusar fram längs med välbekanta stränder.

Liten fast ändå stor

Från Kyrkby högstadieskola kommer nästa klass som en tidig januarimorgon anländer till Michael Sars vid Klintkajen. Michael Sars är det åländska skolfartyget som i dag är topputrustat och mycket välskött. Här får eleverna se hur en livflotte ser ut i verkligheten innan skepparen Jerry Bergman tar emot på bryggan och visar hur instrumenten fungerar.

– Det här kan se ut som en liten båt, säger han, men faktum är att även stora fartyg sköts på samma sätt. Kan man köra den här båten kan man köra även andra, mycket större.

I praktiken betyder det att samtliga nästan 400 studeranden vid den åländska Sjöfartsakademin vid något tillfälle är med ombord på Michael Sars.

– I skolan får de lära sig hur det går till i teorin. Här får de testa att köra på riktigt under övervakning, förklarar Jerry Bergman.

Den viktigaste ”hemligheten” med att köra stora fartyg, avslöjar Bergman direkt, ”är att manövrera med små rörelser”.

– Gör man inte det är det lätt hänt att man dukar av borden i restaurangerna, om man kör färja…

Tjugo grader kan till exempel låta lite men är i verkligheten radikalt.

Det andra och ännu viktigare tipset som Jerry Bergman delar med sig av till de potentiella framtida sjöfararna är att alltid fråga allt man inte vet.

– Fråga, fråga, fråga. Alla vi som är instruktörer har gjort massor av misstag och av sådana lär man sig. Därför vill vi att alla som kommer hit och provar ska fråga så mycket de bara orkar.