Wasaline söker en (1) ordinarie förste styrman till passagerarfartyget M/S Wasa Express. Denna tjänst överförs sedan till vårt nybygge M/S Aurora Botnia som levereras i april 2021. Av den sökande förutsätter vi ansvarsfull attityd till arbetsuppgifter samt god samarbetsförmåga. Vi söker i första hand en person som även har behörighet att vikariera som överstyrman, vilket kräver behörighetsbrev Master (STCW A-II/2).

Språkkrav: Goda kunskaper i finska, svenska och engelska.

Wasaline strävar till att ha branschens bästa medarbetare. Att arbeta ombord innebär ansvar, samarbete mellan avdelningar samt intresse för att utveckla vårt rederi och våra produkter. Vårt nya fartyg Aurora Botnia kommer att vara världens miljövänligaste passagerarfartyg.

Som förste styrman är vårt mål att Du i framtiden utvecklas till befälhavare.

Tjänsten innebär arbete enligt 1:1 avtal och tillträde sker enligt avtal. Vi ser fram emot Din ansökan samt CV tillsänt till thomas.grangard@wasaline.com senast 14 augusti 2020.

Wasaline, som ägs av Kvarken Link Oy, är världens nordligaste rederi, som dagligen transporterar passagerare och gods mellan Vasa, Finland och Umeå i Sverige. I april 2021 levereras Wasalines nya färja, som byggs på skeppsvarvet Rauma Marine Constructions, Finland.

Mer information: www.wasaline.com. Mer information om den nya färjan: www.kvarkenlink.com.